Varovanie pred plazivým „tunelovaním“ voľnej nedele

Linec, 8.4.2018 (kath.net/KAP) 022 059 – Pred plazivým „tunelovaním“ voľnej nedele hospodárstvom a politikou varovala „Aliancia za voľnú nedeľu Rakúska“.

V tlačovom vyhlásení zo 6. apríla sa poukazuje na situáciu napríklad v Hornom Rakúsku. Krajina poskytuje výnimky z nedeľného pokoja v obchode, ako napríklad v prípade „Welser Weihnacht“ (Vianoce vo Welsi). Tu sa už dávno nekonajú v nedeľu iba vianočné trhy, ale už roky je obchodom v centre mesta povolené otvárať aj cez adventné víkendy. Iný príklad je Bad Ischl, kde sa na výročie cisárových narodenín povoľuje otvárať obchody v nedeľu a zamestnávať vtedy aj personál.

O týchto témach sa diskutovalo na nedávnom plenárnom zasadnutí aliancie v Kláštore Schlägl v Hornom Rakúsku aj so zástupcami politiky. Emeritný linecký biskup Maximilián Aichern, spoluzakladateľ Aliancie za voľnú nedeľu“, vyslovil naliehavú výzvu politikom, aby pre dobro človeka výnimky z voľnej nedele jasne definovali. Zo strany aliancie sa stále znova odmietalo aj tvrdenie, že nedeľnú prácu možno upravovať na dobrovoľnej báze. Ani turistika by tu nemala byť presvedčivým argumentom.


Na zasadnutí aliancie sa zúčastnili zástupcovia viac ako 50 členských organizácií, z oblasti hospodárstva, obchodu, odborov, kultúry, politických strán, spolkov a cirkví – medzi nimi o. i. biskup Alois Schwarz a predseda Konferencie vyšších predstavených mužských reholí em. opát Christian Haidinger, ako aj zástupcovia starokatolíckej a metodistickej cirkvi. V rámci plenárneho zasadnutia prijali ako nového člena Spolkovú komoru robotníkov.

Na podujatí prezentovali aj „Sonntags-Bier“ (Nedeľné pivo), ktoré sa vyrába v spolupráci s kláštorným pivovarom kláštora Schlägl. Pod heslom „Voľná nedeľa – naše pivo“ sa má tento nápoj stať nositeľom sympatickej idey spoločného voľného času 52 nedieľ v roku. –zg-