Prídite podporiť Vdp. M. Kuffu do Marianky – Zastavme zlo z Istanbulu – nedeľa 29. 4. 2018

MARIANKA – Zastavme zlo z Istanbulu – 29.4.2018

Verejná prednáška v cykle Slovenský dohovor za rodinu.
Všetci ste srdečne vítaní.
14:00 – 20:00 Námestie 4.apríla 20, Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke


Prednášajúci:
ING. MGR. O. MARIÁN KUFFA, DR.H.C. – Predstavený inštitútu Krista Veľkňaza
JUDR. MGR. ANTON CHROMÍK, PHD. – Predseda Aliancie za rodinu
ING. MGR. PHDR. PAVOL VILČEK – Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

Vždy na konci stretnutia sa uskutoční sviečkový pochod mestom k mestskému úradu, kde sa prečíta Vyhlásenie Iniciatívy „Slovenský dohovor za rodinu“.
http://slovenskydohovorzarodinu.sk/ http://slovenskydohovorzarodinu.sk/

 

Chorváti v týchto dňoch masívne protestujú proti Istanbulskému dohovoru
12.4.2018, https://www.facebook.com/slovakiachristiana/