“Boh je s nami, uvedomte si to!” Vyhlásenie patriarchátov Antiochie a celého Východu po útokoch v Sýrii

Prinášame vám vyhlásenie gréckého pravoslávneho patriarchátu Antiochie a celého Východu gréckych pravoslávnych, sýrskych pravoslávnych, a grécko-melchitských katolíkov v súvislosti s útokom voči Sýrii.

Vyhlásenie bolo zverejnené na oficiálnej stránke patriarchátu a patriarchovia tento útok odsudzujú. Ich vyhlásenie prichádza po tom, čo patriarcha John X vydal pred útokom na Sýriu osobné vyhlásenie namierené voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi, kde kritizoval jeho výzvy a hrozby k útoku

Vyhlásenie patriarchátu Antiochie a celého Východu
Boh je s nami. Uvedomte si to, vy, všetky národy, a majte to na zreteli!

My, patriarchovia, John X, grécky pravoslávny patriarcha Antiochie a celého Východu, Ignatius Aphrem II, sýrsky pravoslávny patriarcha Antiochie a celého Východu a Joseph Absi, melkitsko-grécko katolícky patriarcha Angiochie, Alexandrie a Jeruzalemu ostro odsudzujeme brutálnu agresiu, ktorá sa udiala dnes ráno (včera, pozn. red.) proti našej drahej krajine Sýrii zo strany USA, Francúzska, a Veľkej Británie na základe nepodložených tvrdení o tom, že sýrská vláda použila chemické zbrane.

Zdvíhame naše hlasy, aby sme potvrdili nasledujúce:

1. Táto brutálna agresia je jasným porušením medzinárodného práva a Charty OSN, pretože to bolo neoprávnený útok na zvrchovanú krajinu, člena OSN

2. Obzvlášť nás bolí skutočnosť, že útok prichádza zo strany mocných krajín, ktorým Sýria nijak neuškodila.

3. Nepodložené obvinenia USA a iných krajín o tom, že sýrska armáda používa chemické zbrane a že Sýria vlastní takýto druh zbraní sú vyhlásením, ktoré nie je podložené ani podporované dostatočnými a jasnými dôkazmi.

4. Načasovanie tejto nespravodlivej agresie voči Sýrii, kedy nezávislá medzinárodná komisia pre vyšetrovanie mala práve začať svoje práce v Sýrii, podkopáva práce tejto komisie.

5. Táto brutálna agresia ničí šance na mierové politické riešenie a vedie ku eskalácii a ďalším komplikáciám.

6. Táto nespravodlivá agresia dodáva odvahu teroristickým organizáciám a dáva im pohnútky na pokračovanie v terorizme.

7. Vyzývame Bezpečnostnú radu OSN, aby hrala svoju prirodzenú rolu a prinášala mier namiesto toho, aby prispievala ku eskalácii vojen.

8. Vyzývame všetky cirkvi v krajinách, ktoré boli účastné na tejto agresii, aby napĺňali svoje kresťanské povinnosti podľa učenia Evanjelia, aby odsúdili túto agresiu a aby vyzvali svoje vlády ku zaviazaniu sa chrániť medzinárodný mier.

9. Vzdávame hold odvahe, hrdinstvu a obetám Sýrskej arabskej armády, ktorá hrdinsky chráni Sýriu a zabezpečuje bezpečnosť pre jej ľud. Modlíme sa za duše mučeníkov a za uzdravenie ranených. Sme presvedčení, že armáda sa neskloní pred vonkajšími či vnútornými agresiami a že budú odvážne bojovať proti terorizmu, až dokiaľ nebude vyčistený každý centimeter sýrskej zeme z terorizmu. Rovnako chválime hrdinský postoj krajín, ktoré sú priateľské voči Sýrii a jej ľudu.

Modlíme sa za bezpečnosť, víťazstvo a oslobodenie Sýrie zo všetkých vojen a terorizmu. Tiež sa modlíme za mier v Sýrii po celom svete a vyzývame k zosilneniu snáh národného zmierenia, aby bola zabezpečená ochrana krajiny a zachovanie dôstojného života všetkých Sýrčanov.

https://www.hlavnespravy.sk/boh-je-s-nami-pochopte-vyhlasenie-patriarchatov-antiochie-celeho-vychodu-po-utokoch-v-syrii/1372688