Video: Kardinál Duka vyzval k boji proti rouhání v brněnském divadle. Takovéto nápady sa zrodili z čítania komunistického manifestu

Z přímého přenosu TV s ostatky kardinála Berana. 21.4.2018 po 11.00 ČT2. V brněnském divadle lživě a rouhavě plánují zobrazit ukřižovaného Krista coby kriminálníka sexuálně znásilňujícího muslimku dne 26.5.2018.

To nesmíme dovolit, máme-li Krista rádi. Vždyť se musel zastat Krista i kající lotr na kříži, aby byl spasen. Kardinál J. E. D. Duka sa zastáva Krista: Video v 38-mej minute, spomína aj M. R. Štefánika . Kardinál Duka: „Existuje zákon proti urážkám národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (trestní zákoník 40/2009 Sb., § 355).

Ptám se tedy: Jak je možné, že příslušné orgány justice nezakročí proti uvedení hry, která je v příkrém rozporu s tímto zákonem? Jak je možné, že se nenašel nikdo, kdo by podal trestní oznámení na brněnské divadlo, které ohlásilo uvedení blasfemické a zvrácené hry Olivera Frjiče Klatba (Vaše násilí a naše násilí)? Jakým právem může být svobodně a beztrestně urážen každý, kdo si váží křesťanských hodnot, to je především Ježíše Krista, a každý občan, který ví, co vykonal pro návrat svobody svatý Jan Pavel II.? Ptám se celé naší i evropské společnosti: Co by se stalo, kdyby nějaké divadlo uvedlo podobnou hru urážející islám?

Ale vy, křesťané, za všech okolností se podvolte a buďte ústupní. Nemáme kam ustoupit!“

V závere sa venuje problematike rodiny. hovorí o rozvrate rodiny, rozvodoch, utrpení detí, ktoré strácajú rodičov a jedná sa s nimi ako s batožinou, ale o to väčší ohľad majú mnohí na „domácich miláčikov“. „Prečo máme rekordný počet detí v detských domovoch?“ pýta sa ďalej.“Zamyslime sa nad tým doma v našich rodinách, v školách, v parlamente.

Nepotrebujú naše deti skôr výchovu k materstvu a otcovstvu než s návrhmi, ktoré oprerujú s pojmami rodič „A“ a rodič“B“? Nakoniec dodáva: „Myslím, že takovéto nápady sa zrodili z čítania komunistického manifestu a odvrhnutím rodiny ako takovej“. Nebolo by miesto na televíznych obrazovkách pre relácie, ktoré by formovali a zušlachťovali našu celú spoločnosť? Berme slová M. R. Štefánika a T. G. Masaryka vážne. Zamyslime sa nad zlatým Ježišovývm pravidlom“. Když trénovaný obr Goliáš veřejně špinil Boha, nezkušený David se postavil proti Goliášovi. Davida poté následovala armáda ostatních.

https://gloria.tv/video/3LakWNpBNjZP2eQVxKBf1jibz