Bývalí členovia KDH k návrhu zákona o potratoch: Katolík nemôže v prípade takéhoto hlasovania váhať. KDH-ácke „FÓRA“ mlčia

Bývalí členovia KDH k návrhu zákona o potratoch: Katolík nemôže v prípade takéhoto hlasovania váhať. Čarnogurský: Liberálne médiá bijú do ešte celkom neodpísaných kresťanov.

Niekdajší poslanci národnej rady za KDH Ján Hudacký a Martin Fronc sa v otvorenom liste postavili za návrh poslancov Ľudovej strany – Naše Slovensko o sprísnení potratovej politiky na Slovensku. Na ich postoj poukázali aj ďalší bývalí poslanci za KDH Ján Čarnogurský a Jozef Mikoško

Celé znenie otvoreného listu:

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,

Dovoľujeme si Vás osloviť vo veci zmeny zákona č. 73/1986 Zb. v znení zmien a noviel O umelom prerušení tehotenstva. Návrh zákona je reštrikciou oproti pôvodnému veľmi flexibilnému zneniu, ktoré umožňovalo za istých okolností ukončiť život dieťaťa bez udania dôvodu a možno aj bez existencie reálneho dôvodu. Vieme, že tieto rozhodnutia sa rodia vo vypätých, emočných situáciách, keď sloboda rozhodovania je mnoho krát výrazne pozbavená racionality a chápania závažnosti rozhodnutia.

Skupina poslancov dnes navrhuje zmenu, ktorá svojim obsahom zúži takéto rozhodnutia na zákonom predpokladané prípady.

Určite nás môžu znepokojovať otázky, či je tento návrh úprimný, či nie je podporou tohoto zákona priamo, alebo nepriamo podporená aj celá kontroverzná programová skladba navrhovateľov. V tomto prípade by sme však museli prejaviť znepokojenie nad každým návrhom a skúmať jeho úprimnosť a širší dosah.

Sme presvedčení, že si asi všetci uvedomujem iracionalitu takéhoto myšlienkového postupu. Ako kresťania musíme povedať s apoštolom Pavlom, že pohnutia srdcia nech skúma Boh.

My ľudia, či už liberáli z hľadiska rešpektu k samotnej rovnosti osôb; aby jedna osoba nemohla rozhodovať o druhej osobe aj keď nenarodenej. A my kresťania z hľadiska posvätnosti hodnoty života bez ktorej žiadne iné hodnoty nemajú reálnu dôležitosť a zmysel, o čom sme sa presvedčili empiricky pri táboroch smrti nacistického režimu.

Osobitne na katolíkov v Národnej rade sa obraciame so slovami nám tak blízkeho poľského pápeža. Dávame Vám do pozornosti jeho slová v encyklike „Evangelium Vitae“, podľa ktorých katolík nemôže v prípade takéhoto hlasovania váhať a musí podporiť toto reštriktívne znenie zákona.

Preto sa obraciame na Vás poslancov Národnej rady, my bývalí poslanci, ktorí dnes už nevieme ovplyvniť inak ako morálnym apelom osud tohto zákona. Na všetkých Vás, ktorí uznávate hodnoty života z dôvodu jeho posvätnosti Božieho diela, alebo z iných dôvodov rešpektu k dokonalosti života, filozofie, alebo slobodomyseľného svetonázoru sa obraciame, aby ste podporili tento návrh zákona.

S hlbokým rešpektom pred Vašim rozhodnutím a legitimitou zastupiteľskej demokracie.

Ján Hudacký a Martin Fronc, za Inštitút kresťansko sociálnej politiky.

Liberálne médiá bijú na poplach

K listu bývalých členov KDH sa vyjadril aj Ján Čargonurský. “Vrátil som sa zo Zamaguria a v médiách práve prepukla ďalšia kultúrna vojna o hlasovanie v Národnej rade (alebo nehlasovanie) za návrh zákona o obmedzenie podrobenia sa potratu, ktorý predložila strana Mariána Kotlebu. Liberálne médiá typu SME bijú do ešte celkom neodpísaných kresťanov, ktorí sa vyjadrili, že poslanci hlásiaci sa ku kresťanstvu by mali hlasovať za zákon. Samozrejme by mali. Predsa hlasovanie za zákon neznamená, že sa stotožňujú s celým programom Kotlebovej strany, ale zákon podporujú,” uviedol na sociálnej sieti.

Rokovanie o zákone v parlamente podľa neho dáva možnosť vnášať do neho aj zmeny, “ale nie ho úplne vyprázdniť.” Dodáva, že diskusia o hlasovaní či nehlasovaní o zákone opäť ukazuje, že je čas odhodiť politickú korektnosť, ktorú vymysleli a ostatným vnútili liberáli a používajú ju na oslabovanie svojich protivníkov.

“Pripomeňme si, aký to bol mediálny pokrik pred dvomi rokmi, keď sa KDH dohodlo s Róbertom Ficom na prijatí ústavného zákona o manželstve ako zväzku muža a ženy, ale teraz je to jediná ústavná ochrana manželstva,” pripomenul Čarnogurský.

Otvorený list zdieľal aj súčasný člen KDH Jozef Mikloško.

https://www.hlavnespravy.sk/byvali-clenovia-kdh-navrhu-zakona-potratoch-katolik-nemoze-pripade-takehoto-hlasovania-vahat/1401166

0
0

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen