Pápež František kryl zneužívanie McCarricka, svedčí bývalý americký nuncius (oficiálny text)

ROME, August 25, 2018 (LifeSiteNews) — To, čo sa chystáte čítať, je výbušné svedectvo bývalého apoštolského nuncia v Spojených štátoch, ktoré navodzuje, že pápež František a niekoľko starších prelátov krylo údajné sexuálne zneužívanie seminaristov a kňazov zo strany arcibiskupa Theodora McCarricka.

Bangladéš – pápež František na svätej omši

Vo svojom 11-stranovom vyhlásení (porovnaj oficiálny text v angličtine nižšie) arcibiskup Carlo Maria Viganò (77) tvrdí, že pápež František vedel o prísnych kánonických sankciách uložených McCarrickovi pápežom Benediktom XVI., ale rozhodol sa ich zrušiť.

Vo svojej výpovedi z 22. augusta arcibiskup Viganò, ktorý slúžil ako apoštolský nuncius vo Washingtone DC v rokoch 2011-2016, konštatuje, že Benedikt XVI. koncom roka 2000 „uložil kardinálovi McCarrickovi sankcie podobné tým, ktoré mu teraz uložil pápež František,“ a že Viganò osobne hovoril s Františkom o závažnosti zneužívania McCarrickom krátko po voľbách v roku 2013.

Ale hovorí, že František „ho naďalej kryl“ a nielenže „nebral do úvahy sankcie, ktoré mu uložil pápež Benedikt“, ale tiež urobil McCarricka „svojim dôveryhodným poradcom“, ktorý mu pomohol vymenovať niekoľko biskupov, vrátane kardinálov Blase Cupicha z Chicaga a Josefa Tobina z Newarku.
Arcibiskup Viganò tiež uvádza kardinálov Sodana, Bertoneho a Parolína v prípade krytia a trvá na tom, že mnohí ďalší kardináli a biskupi si to dobre uvedomovali, vrátane kardinála Donalda Wuerla, McCarrickovho nástupcu ako arcibiskupa Washingtona D.C.

„Ja som sa s kardinálom Wuerlom niekoľkokrát venoval tejto téme a určite som nemusel chodiť do detailov, pretože mi bolo okamžite jasné, že si to plne uvedomuje,“ píše. Kardinálove „nedávne vyhlásenia, že o tom nič nevie … sú absolútne smiešne. On hanebne klame.“

„Kardinál Wuerl, dobre vedomý si neustáleho zneužívania zo strany kardinála McCarricka a sankcií, ktoré mu uložil pápež Benedikt XVI., porušil pápežov rozkaz, tiež mu umožnil zdržiavať sa v seminári vo Washingtone DC. Tým ohrozil ostatných seminaristov,“ tvrdí.

Veľmi rešpektovaná osobnosť, arcibiskup Vigano hovorí, že jeho „svedomie diktuje“, že pravda musí byť známa, nakoľko „korupcia sa dostala na vrchol hierarchie Cirkvi.“ Svoje svedectvo končí vyzvaním pápeža Františka a všetkých tých, ktorí sú zapojení do krytia zneužívania McCarricka, na rezignáciu.

V komentároch pre LifeSiteNews 25. augusta arcibiskup Viganò povedal: „Hlavným dôvodom, prečo túto správu momentálne odhaľujem, je tragická situácia Cirkvi, ktorú možno opraviť len úplnou pravdou, rovnako ako ju vážne zranili zneužitím a krytím. Robím to, aby som zastavil utrpenie obetí a zabránil novým obetiam a s cieľom chrániť Cirkev: len pravda ju môže oslobodiť. „
Viganò povedal, že druhý dôvod, prečo sa rozhodol napísať svoje svedectvo, je „vyslobodiť moje svedomie pred Bohom o mojich povinnostiach ako biskupa univerzálnej Cirkvi. Som starý muž a chcem sa prezentovať Bohu s čistým svedomím. „

Na otázku, či je znepokojený kritikmi, ktorí by mohli naznačiť, že porušuje papežské tajomstvo – kódex dôvernosti vzťahujúci sa na veci, ktoré vyžadujú viac ako bežný dôverný charakter – povedal: „Tajomstvá v cirkvi, aj tie pápežské, nie sú tabu. Sú to nástroje na ochranu jej a jej detí pred jej nepriateľmi. Tajomstvo sa nesmie používať na sprisahania.“

„Boží ľud má právo poznať úplnú pravdu, aj o svojich pastieroch,“ povedal. „Majú právo byť vedení dobrými pastiermi. Aby im mohli dôverovať a milovať ich, musia ich poznať otvorene v transparentnosti a pravde, akí skutočne sú. Kňaz by mal byť sviečkou vždy a všade a pre všetkých.“

Here below is the official English text of Archbishop Carlo Maria Viganò’s Testimony. (You can download a PDF of the English translation here, and a PDF of the original Italian here.) Emphasis not added.

Tu je oficiálny anglický text svedectva arcibiskupa Carlo Maria Viganò. (Tu si môžete stiahnuť PDF anglického prekladu a PDF pôvodného textu v taliančine TU.) Zdôraznenie nebolo pridané.

 

SVEDECTVO podľa Jeho Excelencie Carlo Maria Viganò
Titulárneho arcibiskupa z Ulpiana Apoštolského nuncia

V tomto tragickom okamihu pre Cirkev v rôznych častiach sveta – v Spojených štátoch, v Čile, Hondurase, Austrálii, atď. – biskupi majú veľmi vážnu zodpovednosť. Mám na mysli najmä Spojené štáty americké, kde som bol 19. októbra 2011 poslaný ako apoštolský nuncius pápežom Benediktom XVI., na pamätný sviatok prvých severoamerických mučeníkov. Biskupi Spojených štátov sú povolaní, a ja s nimi, aby som nasledoval príklad týchto prvých mučeníkov, ktorí priniesli evanjelium do Ameriky, aby boli dôveryhodnými svedkami nesmiernej lásky Krista, Cesty, Pravdy a Života.

Biskupi a kňazi, zneužívajúci svoju autoritu, spáchali strašné zločiny na úkor svojich veriacich, maloletých, nevinných obetí a mladých ľudí, ktorí chcú ponúknuť svoj život Cirkvi, alebo ich mlčaním nebránili tomu, aby sa takéto zločiny aj naďalej páchali.

Obnoviť krásu svätosti na odraz Kristovej nevesty, ktorá je strašne znetvorená toľkými ohavnými zločinmi a ak chceme skutočne oslobodiť Cirkev od páchnuceho bahna, do ktorého padla, musíme mať odvahu roztrhať kultúru tajomstva a verejne vyznávať pravdy, ktoré sme skryli. Musíme odtrhnúť sprisahanie ticha, ktorým sa biskupi a kňazi chránili na úkor svojich veriacich, sprisahanie ticha, ktoré v očiach sveta riskuje, že Cirkev bude vyzerať ako sekta, sprisahanie ticha nie tak rozdielne od toho, ktoré prevláda v mafii. „Čokoľvek ste povedali v tme … budú vyhlásené zo striech“ (Lk 12, 3).

Vždy som veril a dúfal, že hierarchia Cirkvi nájde v sebe duchovné zdroje a silu, aby povedala celú pravdu, aby sa zmenila a obnovila. Preto aj napriek tomu, že som o to bol opakovane žiadaný, vždy som sa vyhýbal vyjadrovaniu sa v médiách, dokonca aj vtedy, keď to bolo moje právo brániť sa proti urážkam, ktoré o mne publikovali, dokonca aj vysoko postavení preláti rímskej kúrie. Ale teraz, keď sa korupcia dostala na vrchol hierarchie Cirkvi, moje svedomie diktuje, aby som odhalil tie pravdy týkajúce sa srdcervúceho prípadu emeritného arcibiskupa Washingtona, DC, Theodora McCarricka, o ktorých som sa dozvedel v priebehu služby, ktorú mi zverili sv. Ján Pavol II., ako delegátovi pre pápežské zastúpenia, od roku 1998 do roku 2009 a pápež Benedikt XVI ako apoštolskému nunciovi pre Spojené štáty americké od 19. októbra 2011 do konca mája 2016.

Ako delegát pre pápežské zastupiteľstvá v štátnom sekretariáte, moja zodpovednosť sa neobmedzovala len na apoštolské nunciatúry, ale zahŕňala aj zamestnancov rímskej kurie (prenájmy, povýšenia, informačné procesy kandidátov na biskupstvo, atď.) a preskúmanie citlivých prípadov, vrátane tých, ktoré sa týkajú kardinálov a biskupov, ktoré boli delegátovi zverené Hlavným štátnym sekretariátom alebo Zástupcom štátneho sekretariátu.
Aby som rozptýlil podozrenia nasmerované v niekoľkých nedávnych článkoch, okamžite uvediem, že apoštolski nunciovia v Spojených štátoch, Gabriel Montalvo a Pietro Sambi, obaja predčasne zosnulí, nezlyhali v informovaní Svätej stolice ihneď ako sa dozvedeli o vážnom nemorálnom správaní arcibiskupa McCarricka voči seminaristom a kňazom.

Podľa toho, čo napísal Nuncio Pietro Sambi, list O.P. otca Bonifáca Ramseyho z 22. novembra 2000, bol napísaný na žiadosť neskoršieho Nuncia Montalvu. V liste otec Ramsey, ktorý bol profesorom diecézneho seminára v Newarku od konca 80. rokov do roku 1996, potvrdzuje, že v seminári sa opakovane hovorilo, že arcibiskup „zdieľa svoju posteľ so seminaristami“, pozývajúc naraz piatich z nich stráviť s ním víkend v jeho dome na pláži. A dodal, že pozná určitý počet seminaristov, z ktorých niektorí boli neskôr vysvätení za kňazov pre arcidiecézu Newarku, ktorí boli pozvaní do tohto domu na pláži a zdieľali posteľ s arcibiskupom.

Úrad, ktorý som v tom čase zastával, nebol informovaný o žiadnych opatreniach prijatých Svätou stolicou po tom, čo tieto obvinenia vzniesol Nuncio Montalvo na konci roka 2000, kedy bol kardinál Angelo Sodano štátnym tajomníkom.

Podobne, Nuncio Sambi odovzdal Hlavnému štátnemu tajomníkovi Tarcisio Bertonemu obžalobu proti McCarrickovi od kňaza Gregora Littletona z diecézy Charlotte, ktorý bol znížená do laického stavu pre porušenie práv neplnoletých osôb, spolu s ďalšími dvomi dokumentmi toho istého Littletona, v ktorých opisoval tragický príbeh o sexuálnom zneužívaní neskorším arcibiskupom Newarku a niekoľkých ďalších kňazov a seminaristov. Nuncio dodal, že v júni 2006 Littleton postúpil svoju obžalobu asi dvadsiatim osobám, vrátane občianskym a cirkevným justičným orgánom, polícii a právnikom a že je preto veľmi pravdepodobné, že tieto správy budú čoskoro zverejnené. Vyzval preto promptný zásah zo strany Svätej stolice.

Pri písaní poznámky [1] k týmto dokumentom, ktoré mi boli zverené, ako delegátovi pre pápežské zastúpenia dňa 6. decembra 2006, napísal som svojim nadriadeným, kardinálovi Tarcisio Bertonemu a Náhradníkovi Leonardovi Sandrimu, že fakty pripisované McCarrickovi zo strany Littletona boli tak závažné a hanebné, že v čitateľovi vyvolávali zmätok, znechutenie, hlboký smútok a horkosť a že predstavovali zločiny zvádzania, žiadajúc seminaristov a kňazov o pervezné skutky opakovane a súčasne s niekoľkými ľuďmi, výsmechu z mladého seminaristu, ktorý sa pokúšal odolať arcibiskupskému zvádzaniu za prítomnosti dvoch ďalších kňazov, rozhrešenia spolupáchateľov týchto zvrhlých činov, a sviatočnej oslavy Eucharistie s tým istými kňazmi po spáchaní takýchto činov.

V mojej poznámke, ktorú som doručil 6. decembra 2006 môjmu priamemu nadriadenému, Náhradníkovi Leonardovi Sandrimu, navrhujem svojim nadriadeným tieto úvahy a následné kroky:
Vzhľadom na to, že sa zdalo, že ide o nový škandál mimoriadnej závažnosti, za aký to považoval kardinál, ktorý bude pridaný k mnohým škandálom Cirkvi v Spojených štátoch,

Preložil Dalibor Kovačič