Ján Čarnogurský: Bratislava má podržať Budapešť proti Bruselu. Ak prejde postup proti Maďarsku, bude len otázkou času, kedy sa začne proti Slovensku

Európsky parlament schválil správu holandskej slniečkárky Judith Sargentiniovej o Maďarsku a prijal rozhodnutie, že proti Maďarsku sa má zahájiť konanie podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii.

V prípade svojho schválenia konanie by viedlo k odobratiu hlasovacích práv Maďarsku v orgánoch Únie a ponechanie len akéhosi „holého“ členstva. Dôvody pre rozhodnutie EP sú uvedené v správe a jej prílohách.

Uvediem len príkladmo niektoré. Maďarsku vytýkajú, že tradičná forma rodiny podľa maďarských zákonov je v nerovnováhe s právami žien a s požiadavkami na rodovú rovnosť. Správa preberá požiadavky hnutia LGBTI. Na Slovensku je tradičná forma rodiny zakotvená v ústave. Ak prejde postup proti Maďarsku, bude len otázkou času, kedy sa začne proti Slovensku. Správa vytýka, že Maďarsko zrušilo štátne uznanie stovkám cirkví (čo to mohli byť za cirkvi?) a ponechalo len 31 cirkvám. Pre porovnanie, na Slovensku je 18 štátom uznaných cirkví.

Správa vytýka, že Maďarsko neratifikovalo Istanbulský dohovor o právach žien. Slovensko dohovor tiež neratifikovalo a predseda vlády Pellegrini sa zaviazal pred katolíckymi biskupmi, že ani neratifikuje. Dohovor pod pláštikom práv žien vnáša do právneho poriadku opäť program LGBTI.

Správa vytýka, že podľa nového zákona mimovládne organizácie budú musieť uvádzať, ak prijali finančné prostriedky zo zahraničia. Podobnú úpravu majú viaceré štáty sveta, napríklad Rusko, Švédsko, Izrael.

Správa vytýka, že maďarské zákony výslovne neposkytujú ochranu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Ochrana rodovej identity zahŕňa napríklad aj spoločné záchody pre mužov a ženy.

Správa vytýka, že zákon priznal rozsiahle právomoci predsedovi Národného súdneho úradu. Ako bývalý minister spravodlivosti môžem prehlásiť, že bez posilnenia právomocí funkcionárov štátnej správy súdov sa nepodarí zlepšiť prácu súdov, najmä urýchliť súdne konania.

Správa ďalej vytýka, že Maďarsko nedostatočne ochraňuje legálnych aj nelegálnych migrantov. Už sme pri tom. Spojení slniečkári všetkých krajín vytýkajú Maďarsku, že prijalo opatrenia proti desaťtisícom nelegálnych migrantov, prichádzajúcich do krajiny. Ale veď ochranu svojich hraníc, vrátane stavby plota, uskutočnili viaceré členské krajiny Európskej únie, napríklad Rakúsko.

Konanie podľa článku 7 Zmluvy o únii vyžaduje jednohlasnosť členských štátov (okrem obvineného štátu) a Poľsko už vyhlásilo, že konanie nepodporí. Čiže rozhodnutie Európskeho parlamentu formálne nie je dôležité, cez Poľsko neprejde.

Ale pre ďalší vývoj Európskej únie je dôležité, aby čím viac štátov podporilo Maďarsko. Aby sa obvinenia proti Maďarsku nezopakovali proti inému štátu, napríklad proti Slovensku. Slovensko preto má stáť na strane Maďarska. Slovensko má stáť na strane Maďarska aj preto, že obvinenia sú absurdné. Maďarsko má odvahu obhajovať tradičné európske etické hodnoty a Európsky parlament ho chce zato trestať. Ale veď k tým hodnotám sa aj my hlásime.

Medzi Slovenskom a Maďarskom sú spory o vznik našich hraníc aj iné rozdielne názory. Tie budú pokračovať. Podpora Maďarska v tomto prípade ich neprehĺbi, ale bude v našich vzájomných vzťahoch svetlým bodom. Podpora Maďarska bude v súlade s predpismi Únie, teoreticky nám ju nikto nemôže vytknúť. Ak by nám ju predsa niekto vytkol, bude to signál, že v rámci Únie si musíme budovať aj užšie spojenectvá, napríklad v rámci strednej Európy a v takom prípade bude podpora Maďarska skôr osožná.

Ján Čarnogurský

https://www.hlavnespravy.sk/jan-carnogursky-bratislava-ma-podrzat-budapest-proti-bruselu/1522594