Falšovanie dejín Slovenskej republiky pod záštitou NR SR, alebo iba neznalosť histórie vlastného štátu?

Dostala sa mi do rúk pozvánka na jubilejnú filatelistickú výstavu C-S Salon 2018 organizovanú pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-Slovenskej republiky, 100. výročia vydania prvej česko-slovenskej poštovej známky a 25 rokov známkovej tvorby Slovenskej republiky, ktorá sa bude konať od 27. októbra do 4. novembra 2018 vo výstavnej Galérii na Západnej terase Bratislavského hradu.

Podporovatelia a sponzori výstavy sú okrem iných aj NRSR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Nebolo by na tom nič zvláštne, ak by 58 exponátov na vyše 130 výstavných paneloch nebolo rozdelených do sekcií, z ktorých jedna absolútne nezodpovedá historickej skutočnosti a je úplne nezmyselná (označená červeným):

Slovensko v Rakúsko – Uhorskej monarchii

Slovensko a 1. svetová vojna

Československý odboj počas 1. sv. vojny – Rusko, Francúzsko, Taliansko

Vznik Československa a začlenenie Slovenska do nového štátu

Prvé československé známky – Hradčany

Československo 1918 – 1939, viaceré vydania so vzťahom k Slovensku

Československo počas 2. svetovej vojny

Československo 1945 – 1992

Slovenská republika 1993 – 2018

Vážení páni, súdruhovia, to akože chcete nám prepisovať históriu? Veď predsa na tom paneli nemôžu nebyť známky Slovenského štátu a Prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945).

Určite sa pôjdem na to pozrieť. To vám nikto nepovedal, že 14. marca 1939 Snem Slovenskej krajiny, ako jediný kompetentný orgán politickej vôle slovenského národa sa uzniesol, že je za samostatný Slovenský štát?
Že toto historické rokovanie zvolal č.-s. prezident E. Hácha?

Poštová história: Slovenský štát

A že dňa 15. 3. 1939 podpísal A. Hitler a prezident E. Hácha tzv. Berlínsku dohodu na základe ktorej vznikol Protektorát Čechy a Morava? To kde ste chodili po Novembri 1989 do školy, že ste o tom nič nepočuli?

Žiadne Česko-Slovensko (ani Československo) počas 2. Svetovej vojny (1939 – 1945) neexistovalo. BODKA.

Žiadame organizátorov, aby veci uviedli na pravú mieru a nesprávali sa ako Winston Smith z Orwellovho románu 1984.

Anton Čulen, predseda AZN

———- Forwarded message ———
From: Anton Culen
Date: st 17. 10. 2018 o 23:21
Subject: Falšovanie dejín Slovenskej republiky pod záštitou NR SR, alebo iba neznalosť histórie vlastného štátu?
To: , info , , ,
Cc: , Hrnko, Anton (asistent) , Anton Selecký , Anton Hrnko , Mrs. Eva Zelenayova , , SITA , tasr , TKKBS , Ján Maršálek , kultura , Redakcia Kanadský Slovák , , Redakcia Svetlo CM Vlček , , Grausová, Natália (asistent) , Viliam Jablonicky , Rádio Lumen , Rádio Maryja , Rádio Lumen- riaditeľ , Rádio proglas , , Katolícke noviny šefredaktor , Katolícke noviny- sekretariat