Modlitba sv. ruženca a zapálenie sviečky za nepochované ľudské telá, stiahnuté z kože 2. novembra 2017

02. 11. 2017 15:00-16:30 Štvrtok

Miesto konania: Bratislava, Incheba, Bratislava, Einsteinova (pred vstupom do areálu výstaviska Incheba)

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na ďalšie modlitbové zhromaždenie pred výstaviskom Incheba v Bratislave – Petržalke, kde sa koná nehumánna, satanistická výstava skutočných mŕtvych ľudských tiel, stiahnutých z kože – Body the Exhibition. Tieto telá by mali byť dôstojne pochované a odpočívať na pietnom mieste – cintoríne, kde by sa za tých ľudí dalo pomodliť a zapáliť im sviečku.

Nikto nedokáže vyvrátiť pochybnosti, že mnohé z týchto mŕtvych ľudských tiel, nainštalovaných do rozličných póz, patria nespravodlivo popraveným odporcom komunistického režimu v Číne, ktorý trestá väzňov svedomia okrem najvyššieho trestu ešte aj preparovaním a plastináciou.

Tvrdeniam, že týto väzni svedomia pred popravou dobrovoľne súhlasili s posmrtnou zmenou ich organického tela na plast, bez akýchkoľvek overiteľných dokumentov zrejme nikto len tak neuverí.

Títo disidenti sa proti čínskemu komunistickému režimu previnili väčšinou tým, že bojovali za svoje ľudské práva, politické práva, alebo náboženskú slobodu. Nepochybne sa medzi nimi nájdu aj kresťania-katolíci, ktorých telá sú Chrámom Božím, v ktorom prebývá Duch Svätý. Smutné je aj to, že sa medzi nimi nachádzajú aj deti. A my tento nechutný biznis, pri ktorom sa ponižuje ľudská dôstojnosť zneucťovaním mŕtvych ľudských tiel, ešte aj finančne podporujeme. Kto z nás by chcel v budúcnosti skončiť ako takýto výstavný exemplár.

Zastávame názor, že žiadne ľudské telo nesmie byť v kultúrnej spoločnosti ani po smrti predmetom zisku a preto aj výstava preparovaných ľudských tiel musí byť na Slovensku zakázaná a plastinácia musí byť zaradená medzi zločiny proti ľudskosti.

Preto vyjadrujeme podporu odbornému stanovisku Slovenskej lekárskej komory, Ústavu zdravotníckej etiky a predsedovi KBS mons. Stanislavovi Zvolenskému a vyzývame všetkých občanov Slovenska, aby toto nehumánne podujatie nepodporovali.

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na modlitbu sv. ruženca a zapálenie sviečky za tieto nepochované ľudské telá na výstave Body the Exhibition v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých dňa 02. 11. 2017 o 15. 00 hod. pred vchodom na výstavisko Incheba na Einsteinovej ulici (v smere do Petržalky). Toto modlitbové zhromaždenie občanov sa uskutoční aj za účelom podpory vyhlásenia predsedu KBS mons. S. Zvolenského, Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave k výstave Body the Exhibition.


Modlitbu sv. ruženca budú viesť kňazi z Petržalky. K modlitbe pozývame aj ružencové bratstvá, pro life organizácie a širokú verejnosť.

Za organizátorov: o.z. Aliancia za nedeľu (AZN); Iniciatíva 2016; o.z. Magnificat Slovakia