TS AZN: Vyžiť z 350 eurového mesačného dôchodku, alebo zo mzdy často krát menšej ako sú 4 eurá na hodinu v členskom štáte EÚ, je nielen ponižujúce, zúfalé, nedôstojné ale aj výsmechom pre občanov Slovenskej republiky

13. máj – Slovenský deň za voľnú nedeľu

AZN 2009- 2019: desať rokov od svojho založenia 

Dňa 13. 5. 2019 si už po ôsmy krát pripomenieme Slovenský deň za voľnú nedeľu, ktorý vyhlásila Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z.. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na dôležitosť prijatia takých legislatívnych opatrení, ktoré by zaručovali každému zamestnancovi právo aspoň na jeden deň odpočinku po celotýždennej práci na zosúladenie pracovného a rodinného života (§ 93 ZP hovorí o dvoch po sebe nasledujúcich dňoch nepretržitého odpočinku).

V súčasnej spoločnosti plnej psychického vypätia a narušených ľudských vzťahov je veľmi dôležité zabezpečiť pre mnohé slovenské rodiny, aspoň jeden deň v týždni voľného času na to, aby sa mohli stretávať a rodičia sa mohli venovať svojím deťom. Aj v Európskej Únii silnejú hlasy požadujúce spolupodieľanie sa na vytváraní takého spoločenského prostredia, ktoré je ústretové k rodine a vytvára reálne možnosti pre dosiahnutie harmonickej rovnováhy medzi plnením povinností v rodine a v práci. Sem patrí aj otázka spravodlivej mzdy, ktorá by všetkým občanom Slovenskej republiky, ale aj EÚ zaručovala vytvorenie dôstojných podmienok pre plnohodnotný život ich rodín.

Vyžiť z 350 eurového mesačného dôchodku, alebo zo mzdy často krát menšej ako sú 4 eurá na hodinu v členskom štáte EÚ, je nielen ponižujúce, zúfalé, nedôstojné ale aj výsmechom pre občanov Slovenskej republiky. Je neuveriteľné, ak musia v tejto modernej dobe ženy- matky pracovať v dvanásťhodinových pracovných zmenách a za sotva existenčnú mzdu, napríklad v novodobých pohanských chrámoch- supermarketoch.

AZN spolu s organizáciami, ktoré ju podporujú považuje voľnú nedeľu za dôležitý pilier rodinného života, pretože bez pravidelného kontaktu a spoločných štruktúr je rodinný život nemysliteľný. Nedeľa je jediný deň v týždni, ktorý môže rodina prežívať spoločne. Nedeľa je najväčší sociálny výdobytok ľudstva. Bez nedele zostane mnohým ľuďom, zo života, iba sedem pracovných dní.

Problémom nie je len chod domácnosti a spolužitie rodiny. Alarmujúci je aj obrovský počet exekúcií (viac, ako tri milióny), často prebiehajúcich škandálne nezákonným spôsobom, ktoré ešte viac zaťažujú zbedačených a bezradných ľudí, žijúcich bez nádeje na lepšiu budúcnosť.

Preto tiež vyzývame vládu SR a poslancov NR SR, aby neodkladne, zákonom zrušili, už spomenuté bezbožné, nemorálne a neľudské exekúcie, aby ľudia podvedený nebankovými spoločnosťami, mohli konečne začať normálne žiť.

Treba tiež, aj retroaktívne, vyšetriť činnosť nebankových organizácii, podvodníkov a ich komplicov (exekútorov) exemplárne potrestať. Aby sa zamedzilo recidíve takýchto skutkov, je nevyhnutné vyšetriť aj vzťahy smerom na činiteľov v štátnych inštitúciách.

Vyzývame vládu SR a poslancov NRSR k bezodkladnému odstráneniu priepastných rozdielov v odmeňovaní zamestnancov vo všetkých pracovných odvetviach a ich zosúladenie s odmeňovaním zamestnancov v rámci celej EÚ, aby rozdiely boli čo najmenšie. Nepochopiteľné sú aj vyššie ceny určitých druhov tovarov v obchodoch na Slovensku v porovnaní s cenami napr. v Nemecku a Holandsku.

Vyzývame katolícku Cirkev k presadzovaniu sociálnych encyklík, predovšetkým Rerum Novarum (pápeža Leva XIII. z 15. mája 1891), aby došlo k pozdvihnutiu neprávom ukracovaných, poctivo pracujúcich zamestnancov, ale aj ich právu na prácu, na odpočinok, dôstojné pracovné podmienky a spravodlivú mzdu, z ktorej sa odvíja aj právo na súkromné vlastníctvo.

Vyzývame vládu SR a poslancov NR SR k prijatiu takých legislatívnych opatrení, aby pracujúci ľudia za poctivo nadobudnuté financie, dostávali adekvátne kvalitné služby a tovar, predovšetkým je potrebné zabrániť predaju predražených a škodlivých potravín na vnútornom trhu.

Vyzývame vládu a všetkých ľudí dobrej vôle, vedenie supermarketov, stavebné firmy, fyzické aj právnické osoby, občianske združenia, cirkevné spoločenstvá, odborové organizácie, zamestnanecké zväzy, politické strany, ale aj hnutia a združenia spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku, aby aj oni podľa svojich možnosti a schopností upozorňovali rôznymi akciami na vyššie uvedené problémy a na nutnosť, užitočnosť a hodnotu ich logického a poctivého riešenia.

Anton Čulen,
Predseda AZN

0
0