Za násilným odoberaním detí stojí protirodinná ideológia, hovorí taliansky biskup. Bývalý sudca bolonského Všeobecného súdu pre maloletých hovorí o neuveriteľných 500 tisícoch odobratých detí v Taliansku

Talianskou verejnosťou a politickým spektrom už niekoľko mesiacov otriasa takzvaný prípad Bibbiano, pomenovaný podľa desaťtisícovej obce v stredotalianskom kraji Emilia Romagna, ktorý sa týka násilného odoberania detí z talianskych rodín a ich nelegálneho zverovania do pestúnskej starostlivosti.

Od konca júna vyšetruje talianska polícia osemnásť osôb, z ktorých niektoré zostávajú doteraz v domácom väzení, vrátane starostu obce a ďalších politikov (ku dnešnému dňu počet vyšetrovaných stúpol na 29). Obvinení sú miestni sociálni asistenti a psychoterapeuti z turínskej neziskovej organizácie, ktorí mali na deťoch násilnými metódami vynucovať falošná priznanie o zneužívaní v pôvodných rodinách (za použitia terapie EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing) a manipulovať ich výpoveďami (napríklad dokreslováním erotických detailov na detské obrázky). Sedemdesiat odobratých detí potom vyšetrovatelia za úplatu rozmiestňovali v rodinách svojich známych a priateľov.

Turínska nezisková organizácia s príznačným menom „Hensel e Gretel“, teda „Janko a Marienka“ si navyše od talianskeho štátu naúčtovala zhruba 200 tisíc eur za psychoterapeutické služby. Toto súkromné ​​centrum, ktoré okrem iného ponúka kurzy „necenzurovaného sexu“ na stredných školách, vedie údajný psychoterapeut Claudio Foti, ktorý však tento odbor nevyštudoval a jeho členstvo v príslušnom profesijnom združení bolo uznané len na základe dodatočného uzákonenia. V súčasnej dobe je vyšetrovaný rovnako z týrania vlastnej manželky a detí. Tento „psychoterapeutický guru“ v posledných dvadsiatich rokoch figuroval v obdobných kauzách naprieč celým Talianskom, avšak súdy nikdy nepotvrdili jeho vinu. Súčasná operácia štátneho zastupiteľstva v Reggio Emilia, nazvaná Anjeli a démoni, sa totiž v mnohom podobá takmer zhodnej kauze (s podobným titulom „Diabli v Bassa Modenese, teda oblasti severne od mesta Modena), lokalizované v rovnakom kraji.

Na konci deväťdesiatych rokov (1997-98) tú za oveľa menšieho politického a mediálneho záujmu bolo odobratých šestnásť detí rodičom, obvineným zo satanistických rituálov. A to aj na základe psychologických posudkov spomínanej neziskovej organizácie. Hoci vina rodičov sa nepreukázala, deti sa už do svojich rodín nevrátili, pretože sa ich v priebehu vyšetrovania naučili nenávidieť. Zo strany rodičov si prípad vyžiadal šesť obetí na životoch, od infarktov po samovraždy, vysvetľuje obhajkyňa rodičov, Patrizia MICA (Avvenire, 4. 8. 2019).

Táto talianska právnička zdôrazňuje, že podobným prípadom nahrávajú medzery v talianskom právnom systéme, ktorý sociálne služby vybavil neobmedzenou mocou, čo sa týka automného rozhodovania o oddialenie dieťaťa z rodiny (podľa čl. 403 Občianskeho zákonníka z roku 1941). Takéto opatrenie síce musí podpísať sudca z Všeobecného súdu pre neplnoletých, avšak opätovne na základe psychologického posudku tej istej sociálne služby. „Je veľmi nepravdepodobné, že by sudca zvrátil rozhodnutie sociálnych služieb“, uviedol pre denník Libero (22.  1.  2019) niekdajší sudca a dnes advokát Francesco Morcavallo. „Dôvodom je miliardový biznis, ktorý sa točí okolo rodinných komunít pre mládež, ktoré od štátu inkasujú 100 až 400 eur denne na každé dieťa v závislosti od poskytovanej terapie či pestúnskej starostlivosti“.

Bývalý sudca bolonského Všeobecného súdu pre maloletých hovorí o neuveriteľných 500 tisícoch odobratých detí v Taliansku od zavedenia pestúnskej starostlivosti (1983). „Je to šialené. Skutočný únos zo strany štátu „, podotýka Morcavallo, ktorý sám o sebe hovorí, že prešiel na stranu tých, na ktorých sa pácha nespravodlivosť. K otvorenému stretu s jeho zamestnávateľom viedol prípad dvojičiek, z ktorých jedno zomrelo udusením. Sociálne služby sa okamžite snažili o zverenie druhého dvojčaťa do pestúnskej starostlivosti s poukazom na neschopnosť rodičov, a keď proti tomu sudca Morcavallo vystúpil, bol z bolonského tribunálu odvolaný.

Vatikánsky rozhlas požiadal o vyjadrenie biskupa diecézy Reggio Emilia, mons. Massima Camisascu.

„Keď sa jedná o deti, je zrejmé, že ide o to najvýznamnejšie, najcennejšie a najdôležitejšie, odvážil by som sa povedať“ božské „z našej sociálnej reality, čomu je nutné venovať najvyššiu pozornosť. V týchto prípadoch, z toho, čo môžem vyvodiť z tlače, táto najvyššia pozornosť tu nielen nebola, ale dokonca prevládla ideológie. Deti boli použité menom a v mene ideologického projektu. To všetko je však potrebné dokázať, a preto v tejto chvíli oceňujem prácu vyšetrujúcich sudcov, ktorá bude pravdepodobne ešte dlhá. Všetko vedie k presvedčeniu, že sa tu stalo niečo vážne. Nemali by sme sa teda deliť na rôzne politické frakcie, ale spojiť sa v starostlivosti venovanej deťom. „

Hovorí severotaliansky biskup s ohľadom na politické konotácie prípadu. Obžalovaný starosta obce Bibbiano a ďalší politici totiž zastupujú ľavicovú Demokratickú stranu. Ideologický odtieň do prípadu vniesla obžalovaná riaditeľka sociálnych služieb Federica Anghinolfi, aktivistka hnutia LGBT, ktorá roky vedie zápas za adopcie zo strany homosexuálnych dvojíc.

Kauza vyvolala veľmi silné ľudové rozhorčenie. Je to podľa vášho úsudku pochopiteľné?

„Áno, úplne pochopiteľné, pretože keď sa niekto dotkne detí, dotýka sa toho najcennejšieho, čo máme. Ľudia sú znepokojení, pretože nevedia, kam sa obrátiť a odkiaľ čerpať informácie, aby pochopili, čo sa stalo a čo za tým stojí. Samozrejme nemožno s ľuďmi manipulovať a využívať ich strach k politickej revolte. Myslím skôr, že je našou povinnosťou zaoberať sa touto vážnou situáciou, ktorú vyvolala protirodinná ideológie. Vieme, že rodinná realita je veľmi krehká a tu je evidentná snaha ju ešte viac oslabiť, vytvárať rodiny vedľa pôvodných rodín a upierať rodinám podporu v ich ľudskosti, ktorá sa vyznačuje pokleskami a chybami. Existujú choré rodiny, ale existuje aj nespočetné množstvo cenných rodín, v ktorých sa rodia deti, aj keď majú Downov syndróm alebo iné ťažkosti, a tieto deti potom rodina vychováva a vníma ich ako požehnanie. Rast detí v rodinách je poznamenaný problémami, ťažkosťami a dezilúziami, ale vždy je to rast. Keď sa toto všetko spochybní, podkopáva sa vzťah medzi rodičmi a deťmi. „

Uviedol biskup Massimo Camisasca.

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29757