Kuffa: Slovenský dohovor za rodinu sa cieľu, ktorý dalo aj Cirkvi, nespreneverí a na žiadnej kandidátke politickej strany nebude

Tento víkend sa konajú ďalšie akcie organizované Slovenským dohovorom za rodinu.

V tejto súvislosti kňaz Marián Kuffa, ktorý bojuje za tradičnú rodinu a ochranu života najmenších, zverejnil na sociálnej sieti príspevok v ktorom napísal, že dohovor nepodporí v najbližších voľbách žiadnu politickú stranu

Slovenský dohovor za rodinu už na začiatku svojej činnosti sľúbil, že bude apolitický. A takto to podľa Kuffu aj zostane.

“Jedna vec je do politiky hovoriť v časti, kde dochádza k útokom na rodinu a manželstvo, organizovať čo najširšiu podporu okolo tohto cieľa. Druhá vec je byť na kandidátke nejakej politickej strany. SDZR sa tomuto cieľu, ktoré dal aj Cirkvi, nespreneverí a na žiadnej kandidátke politickej strany nebude. S blížiacimi voľbami je dôležité, aby v tom bolo jasno,” upresnil kňaz Marian Kuffa v príspevku na sociálnej sieti.

Slovenský dohovor za rodinu

Iniciatíva Slovenského dohovor za rodinu bojuje proti prijatiu Istanbulskému dohovoru. Súhlasí ale s tým, že každá obeť násilia si zaslúži rovnakú ochranu.

Iniciatíva a jej podporovatelia odmietajú prijať rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský dohovor do škôl. Nikto totiž nemá právo experimentovať na deťoch. Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a obohacujú.

“Rod si nevyberám podľa toho, ako sa cítim. Ideológia, ktorá sa tvári, že pohlavie môžem mať opačné ako rod, je vedecky nezmyselná pretože rod nie je len „súbor rolí“, či „sociálny konštrukt“, ktorý nemá súvis s biologickým pohlavím (tvrdenie z čl.3 písm. c Dohovoru), a preto:

odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. „nestereotypným“ rolám a odmietame snahu vykoreniť tzv. „stereotypné“ roly; (čl. 14, bod 1 Dohovoru),
odmietame, aby Výbor GREVIO založený Istanbulským dohovorom dostal právo vykladať čo bude „stereotyp“ (čl. 66 až 70 Dohovoru),
odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. (čl. 12, bod 1 Dohovoru). Stereotypy nie sú vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na stereotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu. Sme suverénny štát a nemienime o týchto stereotypoch debatovať s nejakým výborom GREVIO.
odmietame zavádzanie tzv. „rodovej identity“ nezávislej od pohlavia do legislatívy SR (čl. 4 bod 3 Dohovoru).

Odmietame, aby Istanbulský dohovor, alebo štát, zasahoval do našich rodín a do výchovy našich detí. To, ako si muž a žena budú deliť úlohy v rodine, je ich autonómne rozhodnutie. Akú prácu si vyberú je rovnako iba na ich rozhodnutí. Či si rozdelia úlohy stereotypne, alebo nestereotypne, do toho sa štát nemá čo starať.

Viac ako 105 inštitúcií a organizácií žiadalo neschváliť v Národnej rade SR Istanbulský dohovor a vyzývalo k celospoločenskej diskusii. Viac ako 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov protestovalo proti zavádzaniu „rodového scitlivovania“ detí do škôl. Experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa je neprípustné,” píše iniciatíva vo vyhlásení na svojej internetovej stránke.

Parlament v marci tohto roka jednoznačne odmietol ratifikáciu Istanbulského dohovoru práve pre jeho časti týkajúce sa gender ideológie. Parlament tiež schválil uznesenie, ktorým žiada vládu, aby Slovenská republika nepokračovala v procese, smerujúcom k ratifikácii Dohovoru.

Vláda má teraz vykonať všetky úkony, súvisiace s oznámením Rade Európy, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru.

Za schválenie uznesenia hlasovalo 101 poslancov zo 133 prítomných. S návrhom uznesenia prišla koaličná Slovenská národná strana (SNS) (viac v článku).
Tatiana Stará

https://www.hlavnespravy.sk/kuffa-slovensky-dohovor-za-rodinu-sa-cielu-ktory-dalo-aj-cirkvi-nespreneveri-na-ziadnej-kandidatke-politickej-strany-nebude/1924984