Proroctvo Jána Pavla II.: Islam obsadí Európu. + Prorocké slová svätého Jána Pavla II. pre Slovensko

„Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou, ktorej meno je islamizmus. Obsadia Európu. Videl som prichádzať hordy od západu po východ: od Maroka po Líbyu, z Egypta až po východné krajiny.“

Podľa informácie, ktorú priniesol katolícky portál La nuova bussola quotidiana. Pápež Ján Pavol II. – vyhlásený za svätého 27. apríla 2014 – predpovedal islamskú inváziu do Európy: „Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou, ktorej meno je islamizmus. Obsadia Európu. Videl som prichádzať hordy od západu po východ: od Maroka po Líbyu, z Egypta až po východné krajiny.“
Volá sa Mons. Mauro Longhi, človek, ktorý zverejnil túto víziu Jána Pavla II. počas konferencie, ktorá sa konala 22. októbra 2017 v deň, keď Katolícka cirkev oslavuje tohto poľského svätca. Stalo sa to – upresnil monsignor – v pustovni sv. Petra a Pavla v obci Bienno v údolí Val Camonica (okres Brescia, región Lombardia, severné Taliansko) v marci 1993.


„Uprene som sa naňho zahľadel, myslel som si, že by mohol niečo potrebovať“ – hovorí Mons. Longhi, dlhoročný priateľ Jána Pavla II. Pápež si všimol, že na neho pozerám, ruka sa mu zatriasla, už to bol začiatok jeho parkinsona“. „Milý Mauro, je to staroba …“ a ja nato: „Ale, Vaša Svätosť, vy ste ešte mladý…“ A potom to prišlo: mystická pápežova vízia: Wojtyla zmenil tón hlasu a zdôveril sa mi s jednou zo svojich nočných vízií. Povedal: „Pripomeň to tým, ktorých stretneš v Cirkvi tretieho tisícročia. Vidím Cirkev postihnutú smrteľnou morom. Hlbšia a bolestivejšia ako tie terajšieho milénia. Volá sa islamizmus. Napadnú Európu. Videl som hordy, ktoré prišli od západu po východ.“

Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie. Komentar A. Čulena od 1:09:27 / 1:34:17

Wojtyła, podľa svedectva Mons. Longhiho – označil aj krajiny, z ktorých táto invázia bude pochádzať: Maroko, Lýbia, Egypt a ďalšie „až po krajiny východu“. Svätý Otec monsignorovi Longhimu zdôraznil: „Obsadia Európu, Európa bude jedna pivnica, len starý pozostatok, súmrak, pavučiny, rodinné spomienky. Vy, Cirkev kostol tretieho tisícročia, musíte odolať tejto invázii. Ale nie so zbraňami, tie nebudú stačiť, ale s vašou viera, ktorú musíte dôsledne žiť.“
Z tejto vízie sv. Jána Pavla II. možno pochopiť mystickú stránku poľského pápeža. Podľa Mons. Longhiho – Wojtyla hovoril „s vteleným Bohom, Ježišom Kristom“, a videl „jeho tvár“ ako aj „tvár jeho matky“ už od čias svojej prvej svätej omše, teda od 2. novembra 1946. Či tomu veríme alebo nie, zdá sa, že Ján Pavol II. cítil riziko pre kresťanskú Európu, o ktorej sa po tridsiatich rokoch dnes, v politických či kultúrnych termínoch, denne diskutuje.

Francesco Boezi 18. novembra 2017
Il Giornale

Preložil:  J. Košiar

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/profezia-giovanni-paolo-ii-lislam-invader-leuropa-1464656.html

La Nuova Bussola Quotidiana, http://www.lanuovabq.it/it/la-visione-di-giovanni-paolo-ii-lislam-invadera-leuropa

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/profezia-giovanni-paolo-ii-lislam-invader-leuropa-1464656.html

 

Prorocké slová svätého Jána Pavla II. pre Slovensko

Dňa 9.novembra 1996 sa uskutočnila slovenská celonárodná púť do Ríma. Slováci sa prišli poďakovať Pánovi za dar jednoty s Petrovým nástupcom. Svätý Otec Ján Pavol II. pri tejto príležitosti Slovákov znovu povzbudzoval: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznavačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii.“