A. Čulen: O orlovi v diecéznej väzbe

Z tatranského štítu chcel orol vzlietnuť hore,
no jeden vplyvný pastier stiahol ho hneď dole.
Nedokončí orol dôležitý závod,
v ktorom dvíhal k Bohu, ten slovenský národ.

Ostrý zrak svoj uprel ku Liptovskej Mare,
už je ako väzeň na žakovskej fare.
Diecéza spišská sťa konštrukcia klietky,
zabrániť chce Satan, by inde učil dietky.

 

Čí to diablov služobník dal mu na krídelka dlahy,
by nemohol letieť modliť sa do Blavy?
Márne prosí pastiera nech názor zhodnotí,
a uvoľní mu krídla, nech modliť sa hneď letí.

Smutne orol sedí vedľa kríka z ruží
tam kam všetkých volal, zúčastniť sa túži.
Sečka nám však ukázal, akej dres má barvy,
voči Kuffovi sa zachoval, jak k Hlinkovi Párvy.

Na Námestí slobody veľa sa nás zišlo
no zo štyritisíc kňazov, len zopár ich tam prišlo.
A to množstvo veriacich k Bohu ruky vystiera,
smutno im je na duši, keď nevidieť pastiera.

A. Čulen Báseň- O orlovi zo žakovskej fary

Kuffa Otec národa v Žakovciach sa modlí,
aj keď srdce zranili mu progresívci podlí.
Aj hoci mu je ťažko, prijal tento kríž,
by slovenský národ k Bohu prišiel blíž.

A. Čulen Báseň: S orlom proti genderu

Boh vo svojej milosti hneď vypočul rozhovor,
aj skandovanie davu „nechceme ten dohovor“.
Pomohla aj Mária, jak ten z ruže kvet,
akýmto len zázrakom rozhodne náš parlament?

Progresívcom nevyšla dnes ani finta s placom,
modlitba znela naša aj pred prezidentským palácom.
Keď sa národ modlí, ruženec má v ruke,
tak s pomocou Božou odolá aj každej búrke.

Vlastizradnej prezidentke odkaz poslali
že sú len dve možnosti, čo jej zostali.
Ak velezradca neustúpi,
tak nech radšej odstúpi.

Vďaka tomu dohovoru
zvolíme si hlavu druhú.
Nebudeme Istanbulu
robiť zajtra sluhu.

Anton Čulen