Video- E. Zbiňovský: „Vyzývam všetkých ľudí, aby sa modlili za tento úmysel, aby SR, či už v tomto týždni, alebo v budúcom týždni, po týchto nezmyselných obštrukciách, Istanbulský dohovor odmietla,“

Zbiňovský: Je zjavné, že boj proti Istanbulskému dohovoru je bojom dobra so zlom, ktorý sa v týchto dňoch odohráva v parlamente. Vašečka vysvetľoval, prečo nepodporil otvorenie schôdze
Koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu (SDZR) Erik Zbiňovksý k tejto situácii uviedol, že odmietnutie Istanbulskému dohovoru je zjavne téma, ktorá u niektorých neomarxistických poslancov vyvoláva averzie. „Dnes sme mali znova možnosť vidieť, že títo poslanci nedemokratickým spôsobom prerušili otvorenie schôdze NR SR,“ uviedol Zbiňovský.

Aj z konania niektorých poslancov je preto zjavné, že boj proti Istanbulskému dohovoru je bojom dobra so zlom, ktorý sa v týchto dňoch odohráva v parlamente.

„Vyzývam všetkých ľudí, aby sa modlili za tento úmysel, aby Slovenská republika, či už v tomto týždni, alebo v budúcom týždni, po týchto nezmyselných obštrukciách, Istanbulský dohovor odmietla,“ uviedol Zbiňovský vo videu, ktoré uverejnil na Facebooku SDZR.

Poslanec Richard Vašečka uverejnil na sociálnej status v ktorom uvádza, že aj napriek tomu, že je jeho postoj k Istanbulskému dohovoru jasný, teda že ho odmieta, jeho svedomie mu nedovoľuje, aby pod zámienkou odmietnutia Istanbulského dohovoru súhlasil s korupciou, kradnutím a klamstvom, a preto nepodporil otvorenie mimoriadnej schôdze k sociálnym opatreniam a Istanbulskému dohovoru.

Pokus schváliť opatrenia za 800 miliónov eur na poslednú chvíľu, krátko pred voľbami, a navyše v rozpore so schváleným rozpočtom, je podľa poslanca volebná korupcia najhrubšieho zrna. „Zároveň je to nespravodlivosť a podvod v rozpore s Božím prikázaním: Nepokradneš!“

Vašečka vysvetľuje, že tým, že sa väčšina opozície neprezentovala na začiatku schôdze, jej konaniu nijako nezabránili, len by oddialili jej začiatok.

„Predseda parlamentu by vyhlásil prestávku a skúsil by to ešte minimálne dvakrát. Rokovací poriadok v § 23, odseku 5, hovorí, že ak do 30 minút po určenom začiatku schôdze národnej rady nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, predsedajúci môže začiatok schôdze národnej rady odložiť na ďalší rokovací deň. Musí tak urobiť, ak ani do jednej hodiny po oznámenom začiatku schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Ak ani na ďalší rokovací deň nie je do jednej hodiny po určenom začiatku schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, predsedajúci schôdzu skončí,“ vysvetlil poslanec s tým, že by tak vznikol priestor zatlačiť na vládnu koalíciu, aby prestala okrádať, podvádzať a zneužívať tému Istanbulského dohovoru.

Vašečka tvrdí, že ak by predseda NR Andrej Danko prišiel za ním so žiadosťou o podpis k zvolaniu mimoriadnej schôdze len k odmietnutiu Istanbulského dohovoru, bez váhania by ju okamžite podpísal. Verí, že určite by sa na tento úmysel podarilo vyzbierať všetkých 30 hlasov, ktorých by bolo potrebných a schôdza by mohla byť zvolaná hoci aj hneď na druhý deň.

Argument, že nikto z poslancov nenavrhol vyradenie ostatných bodov schôdze a ponechanie len Istanbulského dohovoru, nepovažuje za opodstatnený, pretože prípadné zmeny programu sa navrhujú podľa rokovacieho poriadku až po prezentovaní sa poslancov, nie pred ním. „A navyše, dostal som informáciu, že Andrej Danko na grémiu povedal, že žiadne procedurálne návrhy k zmene programu schôdze sa prijímať nebudú.“

Na záver Vašečka dodáva, že „schôdza je tak či onak otvorená. Postoj k Istanbulskému dohovoru sa ukáže pri hlasovaní o ňom.“

Hoci bola mimoriadna schôdza otvorená už včera, rokovanie parlamentu bolo dnes opätovne do štvrtka (20. 2.) do 9.00 h prerušené. Urobil tak predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po tom, ako po jeho niekoľkých výzvach nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého neuposlúchli výzvu, aby opustili rokovaciu sálu.

Beňová: Ak ktokoľvek nebude súhlasiť s prijatými zákonmi či inými prijatými legislatívnymi aktami, môže sa obrátiť po ich prijatí na ÚS SR

K súčasnému dianiu v parlamente sa vyjadrila aj europoslankyňa Monika Beňová, ktorá vníma blokovanie rečníckeho pultu v pléne NR SR ako procedurálny a aj politicko etický problém.

„Aj v EP máme nezhody kvôli niektorým rozhodnutiam alebo návrhom, naposledy kvôli národným vlajkám na stoloch( s ktorým som osobne nesúhlasila tiež), ale po formálnej stránke by nikto do plenárky s tortou v náručí jednoducho nebol vpustený. Je to fakt vyplývajúci z rokovacieho poriadku. Parlamentná služba by poslacovi/kyni tortu jednoducho odobrala. Podobne, ako po upozornení pozbiera vlajky zo stolov. Rovnako by služba vyviedla poslanca/cov, ktorý/í by blokovali zasadnutie napr.tým, žeby “obsadili”miesta pre predsedajúceho/u, prípadne pre zástupcov Komisie alebo Rady, ktoré sa dajú prenesene vnímať ako rečnícky pult,“ píše v statuse europoslankyňa.

Vysvetľuje, že ak k niečomu podobnému dôjde v europarlamente a poslanci majú výhrady k návrhom, môžu sa obrátiť na právny servis EP, prípadne napísať sťažnosť predsedovi EP.

„To však neznamená, že parlament nebude rokovať a schôdza bude prerušená. Schôdza bola riadne zvolaná a hlasovaním v pléne o otvorení schôdze boli splnené všetky podmienky. Ak ktokoľvek nebude súhlasiť s prijatými zákonmi či inými prijatými legislatívnymi aktami, môže sa obrátiť po ich prijatí na ÚS SR,“ dodala na záver.

Tatiana Stará
https://www.hlavnespravy.sk/zbinovsky-zjavne-ze-boj-proti-istanbulskemu-dohovoru-bojom-dobra-so-zlom-ktory-sa-tychto-dnoch-odohrava-parlamente-vasecka-vysvetloval-preco-nepodporil-otvorenie-schodze/2058114