Video- Traja pápeži proti gender: Pápež František pri stretnutí s 250 talianskými biskupmi už v roku 2014 povedal: „Boli ste zasiahnutí cunami gender (ideológie). A čo ste urobili? NIČ!

Pápež František v 1. 10. 2016 v Gruzínsku:
„Dnes je veľkým nepriateľom manželstva Genderová teória. Je to svetová vojna, ktorá sa snaží zničiť manželstvo. Nesnaží sa ho zničiť armádou ale ideami, iným spôsobom myslenia, ideologickou kolonizáciou“.
Profesor Dáriusz Oko: „Pápež František veľa krát použil tento výraz „ideologická kolonizácia, hovoril tiež, že gender je ako cunami, ktoré udiera do kultúry a napríklad vyčítal talianskym biskupom, že nič nerobia na obranu proti gender“.
Pápež František pri stretnutí s 250 talianskými biskupmi už v roku 2014 povedal: „Boli ste zasiahnutí cunami gender (ideológie). A čo ste urobili? NIČ! Mali ste odsúdiť gender (ideológiu) a neurobili ste to“.. a ďalej dodal: „Gender je devastujúca. Devastuje vedomie a srdce nášho ľudu. Mlčanie v tomto prípade je prejav absolútneho nedostatku viery“.


Prof. D. Oko: „Tak vidieť, že rôzne sa tu môžu zachovať episkopáty. Práve episkopát v Poľsku vydal prekrásny list, chrániaci pred gender. Pápež František tu cituje pápeža Benedikta, ktorý hovoril, že gender je dokonca horší ako marxizmus a správne, lebo tu môžeme povedať, že akoby dvaja pápeži k nám prehovárajú a dokonca Ján Pavol II. ktorý videl začiatky gender a nazýval to ideológiou smrti, to je ideológia smrti. Teda František hovorí, to je ideologická kolonizácia, Benedikt hovorí, je to horšie ako marxizmus, Ján Pavol II. hovorí, to je kultúra smrti, to je ideológia smrti. Traja pápeži nás súhlasne poučujú, aká je to hrozba“.

Karkovský arcibiskup Marek Jedraszewski dňa 01. 9. 2019 na oslavách 75. výročia začatia Varšavského povstania v homíli uviedol: „Komunizmus už našťastie nevyčíňa v našej krajine. Čo ale inak neznamená, že neexistuje nejaký nový mor, ktorý chce ovládať naše duše, srdcia a naše myslenie. Nie marxisticko-boľševický mor, ale mor zrodený z rovnakého ducha. Neomarxistický mor – nie v červenej farbe, ale vo farbách dúhy“.

Otec národa Vdp. M. Kuffa: „Keď som prvý krát povedal, že to je útok na rodinu, povedali, Kuffa sa vyjadruje militantne, vojnovo. Si myslím, páni, neprehnal som to? Ale asi ma počul pápež, dva týždne po mne, tri Svätý Otec František hovorí: „Ideológia gender ukrytá v Istanbulskom dohovore je horšia ako atómová bomba“. Ó, ale som vyskočil! Pápež to tak isto jak ja rozumie tomu. Je to atómová bomba, globálny útok na rodinu.“

Posledný zápas medzi Pánom Ježišom a kráľovstvom satana bude o manželstvo a rodinu. Nebojte sa. Každý, kto sa bude snažiť o posvätnosť manželstva a rodinybude mať protivníkov a oponentov, pretože toto je rozhodujúca otázka.

Sr. Lucia z Fatimy kardinálovi Caffarovi
„Hovorím vám: Ak oni budú mlčať, budú kričať kamene“. (Lk 19, 40)

Pripravil: A. Čulen