Začína v NRSR zápas za prijatie zákona na ochranu nedele? Postavia sa do čela tí, čo odmietali podporiť petíciu AZN ktorú podpisali viac ako 83 000 občanov SR?

Vec: Predloženie petície občanov SR za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele.

Aliancia za nedeľu- Slovensko, o. z. (ďalej AZN) organizovala predovšetkým v spolupráci s Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu ale aj viacerými ďalšími občianskymi združeniami, cirkvami a odborovými organizáciami petíciu za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele. Túto petíciu podporila aj samotná Konfederácia odborových zväzov SR a podpisový hárok petície AZN bol k dispozícii na stiahnutie aj na stránke KOZ SR.

V mene AZN chcem poďakovať všetkým občanom Slovenskej republiky ako aj odborovým združeniam, občianskym združeniam, ale aj cirkvám za pomoc pri zbieraní podpisov pod petíciu. Veríme, že vďaka tejto vašej podpore bude mať aspoň väčšina občanov SR možnosť odpočinúť si po celotýždennej práci a stráviť aspoň jeden deň z týždňa v kruhu svojej rodiny.

Vzhľadom na to, že do NRSR bol predložený návrh zákona na ochranu voľnej nedele z dielne ĽSNS, rozhodli sme sa petíciu predložiť do NRSR, aby sme podporili tento návrh zákona na ochranu nedele aj touto občianskou iniciatívou. Veríme, že NRSR sa touto petíciu bude vážne zaoberať a príjme patričné opatrenia na ochranu základného ľudského práva pracujúceho človeka na odpočinok na konci pracovného týždňa.

Touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať pani poslankyni za Ľudovú stranu Naše Slovensko MUDr. Natálii Grausovej za jej obetavú pomoc pri spracovaní petičných hárkov na predloženie do NRSR.

Do NRSR predkladáme 4 599 hárkov s podpismi občanov Slovenskej republiky

Petíciu za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele podpísalo celkovo 83 274 občanov Slovenskej republiky

Z toho je 76 275 platných podpisov občanov SR počet platných podpisov
Počet neplatných podpisov bolo 5862

Bratislava 4. 4. 2017

S kresťanským pozdravom,

Anton Čulen, predseda AZN

Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

 

0
0