Eštébacke maniere proti kňazom a veriacim pokračujú. Policajti pred kostolmi a zastrašovanie veriacich, ktorí chcú pristúpiť k sviatostiam. Snažia sa vzbudiť dojem, že ľudia v kostoloch sa správajú oveľa nedisciplinovanejšie ako v supermarketoch?

Vážená p. starostka obce Borová, Ing. Blanka Matovičová.
Prijmite úprimný pozdrav od farára farnosti Dlhá(pri Trnave), plk. v. v. ThMgr. Ignáca Juruša, do ktorej patrí aj obec Borová v ktorej ste Vy p. Matovičova, starostka.

Dovoľte mi, aby som Vám preposlal slová nášho trnavského arcibiskupa, Mons. Jána Oroscha, ktorý je aj Vaším arcibiskupom, ak sa považujete za kresťanku katolíčku.

Pred pár dňami som sa obrátil na Vás s prosbou o vyhlásenie dedinským rozhlasom na Borovej o možnosti prijatia sviatosti zmierenia, sv. spovede, pre tých veriacich, ktorí sa dobrovoľne prihlásia na určitý deň a hodinu pri zachovaní všetkých ochranných a zdravotných prostriedkov s tým, že na jednu hodinu sa prihlási najviac 12 záujemcov o sv. zmierenia; a to počas dvoch dní.

Ak to bude málo a bude väčší záujem, tak sa táto možnosť rozšíri i na ďalšie dní, aby každý mal možnosť pred najväčšími sviatkami nášho svätého náboženstva, prijať sv. zmierenia a následne i pre-velebnú sviatosť Oltárnu; tak ako nám kňazom spomínanej arcidiecézy bolo odporúčané.Žiaľ, nestretlo sa to s porozumením a pochopením. Ako som sa dopočul, tak sa dokonca ešte našli i “horlivci”, ktorí dokonca odhovárali tých, ktorí sa už prihlásili po telefonickom oznámení takej možnosti, že je to nebezpečné a je to zakázané a pod. Nepoznám všetky tieto zdôvodnenia.

Preposielam Vám tieto slová p. starostka len preto, aby ste vedeli, že ja nič nerobím vo farnosti Dlhá(pri Trnave) svojvoľne a na vlastnú päsť! Aj ja som viazaný nejakým poriadkom a disciplínou, ktorú dostávam od svojho nadriadeného, a to v tomto prípade je to nielen môj, ale i Váš arcibiskup, Mons. Ján Orosch.

Toľko som považoval za vysvetlenie toho, prečo Vám píšem tento mail a teraz už nasledujú slová nášho arcibiskupa, Mons. Jána Oroscha.

plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš farár farnosti Dlhá (pri Trnave) do ktorej patrí aj obec Borová

Hiwea
Presne taký som mala pocit. Keď som išla toho týždňa ráno o 6.15. hod. na sv. spoveď do kostola sv. Alžbety v KE, napriek tomu, že námestie bolo takmer prázdne, pred vchodom stáli dvaja štátni policajti a vedľa 2 mestskí policajti.

Pozerali koľko ľudí chodí do kostola. Ako za socializmu.

https://gloria.tv/post/jPqTBKhE41L34dbkRYgMU8nGV