Návrat k bohoslužbe? Nie. K Babylonu. Všetko posvätné musí ustúpiť „hygienickej“ diktatúre

Týždeň po obnovení Missa cum Populi (omše za účasti ľudu) dochádza k diskriminácii kvôli zákazu prijímať, podľa normy, tj. do úst a na kolenách.

Po-karanténne opatrenia nastolili babylon, ktorý nepozná medze. Všetky horlivosť je sústredená na posluhovateľov Eucharistie s hygienickými rukavicami. Hostia má príchuť mastenca a dezinfekčného roztoku, nezabudnuteľný zážitok.

Niektoré farnosti vyhlásili výslovný zákaz pokľaknúť. Pravdepodobne sa tu využíva príležitosť zbaviť sa tých nepohodlných a nenapraviteľných konzervatívcov. Prepukol vírus liturgických úprav. Každá farnosť si interpretuje diecézne usmernenia po svojom. Veriaci musia dodržiavať prísne smernice bez výhrad. V reštaurácii je dovolené hygienickú masku odložiť. V kostole nie. Nie je to tak dávno, kedy sa uplatňoval zákaz všetkých zákazov. A teraz sa musia bez pardónu dodržiavať aj zákazy odinakiaľ, ktoré zaváňajú škodoradosťou…

Všetko posvätné musí ustúpiť „hygienickej“ diktatúre.

Predpisy zachádzajú ad absurdum. Jedna diecéza má niekoľko dobrovoľníkov, ktorí obsluhujú termoskanery na zisťovanie telesnej teploty.


Vo sväteničkách tento rok je dezinfekčný prostriedok

Na podstatnú a nevyhnutnú podmienku milosti posväcujúcej k svätému prijímaniu už mnohí ani nepamätajú. Hygiena tela má prednosť pred hygienou duše.

Vyskytujú sa tu ale aj kňazi, ktorí sa snažia vyhovieť oprávneným požiadavkám naozajstných veriacich.

Andrea Zambrano NBQ

https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=navrat-k-bohosuzbe-nikoliv-k-babylonu

0
0