Video: Dušan Harvilik: Pekný nábožný virus si na nás pripravili. Vy, mediá, nám tvrdíte, že nábožný virus chodí len po kostoloch, len tam sa nakazíte, svätená voda vás nakazí, prijímanie vás nakazí. A ten nábožný virus obchádza tie stanice autobusy

A preto hovorí, deti Márie pred svetom budú maličkí, pokorení, šliapaní a prenasledovaní svetom, ale pred Bohom budú veľkí.

Preto v posledných časoch, ako hovorí Grignon, nedá sa všetko rozoberať o tejto knihe: Praví učeníci Ježiša Krista budú kráčať po stopách chudoby, pokory, pohŕdania svetom. Ale po úzkej ceste, hovorí. V pravej ruke budú držať kríž a v ľavej ruženec. A v srdci budú mať sväté mená, Ježiš, Mária, Jozef. A tak budú víťazi nad pyšnými tohto sveta, hovorí svätý Grignon pred tristo rokmi. To o týchto veciach rozprával, čo my teraz žijeme.

A preto aj my tak isto chceme jej dať svoje srdce. Chceme dať všetko Matke Božej. A preto Mária prisľúbila, a hovorila, že príde doba, keď sa stratí viera. Tak len názor môžem povedať, nie? Najprv treba povedať, biskupov treba počúvať, za biskupov sa treba modliť a prosiť za nich. Ale malí a pokorní mi hovoria, že vidia stratu viery. Vidia, ako aj katolícke mediá niekedy šíria dezinformácie, nechcem ďalej zachádzať, kto vidí, vidí, ľudia mi hovoria sami. Vidia tú stratu viery. Lebo vám poviem svoj názor.

Svoj názor môžem povedať? Poslušnými treba byť, to je pravda, samozrejme, aj vďační za biskupov a ďakovať za nich a chváliť Boha za nich.

A modliť a postiť sa za nás kňazov, ale keď verím svätenej vode, ako ma môže svätená voda nakaziť? Ja tu vidím teraz stratu viery. Môžete mať iný názor. Ako ma môže svätená voda nakaziť? Hovorí mi jedna primárka, veď aj keby som neveril, je tam soľ, nie? A miesto toho, keď idem do kostola, namiesto, že oslávime Svätú Trojicu, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, i Svätého Ducha, namiesto toho urobíme toto: (názorná ukážka ako sa dezinfikujú ruky pri vstupe do kostola).
Koho to je cieľ? No kto to nevidí, mi povedzte? Alebo, keď ideme k Eucharistii, ako hovoria pravoslávni: Ako môže Eucharistia nakaziť? A preto, že neverím tomu, preto nám to dali na ruku – cez nejakých hygienikov!

Celá kázeň O. Dušana Harvilika

Poslúchať treba, hovorím, to je iba môj názor! Ja som sľuboval poslušnosť, nie názor! Nesľuboval som nikomu, že nebudem mať svoj názor!

A preto treba počúvať, áno, samozrejme, cez to je požehnanie, áno, veľké milosti idú, keď sa modlíme, postíme a počúvame. Ale názor si môžem povedať, dúfam?

No možno už dnes nie, lebo liberáli nás čistia, alebo ako na Kuffu útočia, nehovorím. Po ňom idú, jedno, či NAKA, či kto. A preto vidieť tú stratu viery teraz! Čo Panna Mária hovorí, stratí sa viera v Cirkvi, ona to hovorí. Ako, keď svätená voda ma chráni? Ako, keď Eucharistia je živý Ježiš? Živý Ježiš je Eucharistia. Ako môže Ježiš nakaziť?

A preto vidíme tú stratu viery. A preto aj my tak prosme, aby sme to videli srdcom, lebo malým to bude viditeľné, Panna Mária hovorí.
Nikto z nás nežil pred sto rokmi, v tej dobe, v ktorej hovorila Panna Mária. Dnes sa svet rúti do záhuby. Dnes sa svet rúti do záhuby a odmieta pomoc cez Máriu. Ona prisľúbila víťazstvo svojho Nepoškvrneného Srdca.

Cez Don Gobbiho nám dala veľa. Veľa nám dala prísľubov. Hovorí, že Rusko sa obráti. Preto vidíte také útoky na Rusko. Vidíte, nie? Kto vidí, zase ten vidí. Malým to bude viditeľné, Panna Mária hovorí v Modrej knihe.
…..
A preto Panna Mária nás varuje pred tou dobou. A nám dáva zbrane, nemusíme sa báť. Zlý duch má možno nejaký plan, cez tie vírusy, ako vidíte.
Také svedectvo Ukrajinského biskupa zo Ľvova. Hovoril: pekný nábožný virus si na nás pripravili. Vy, mediá, nám tvrdíte, že nábožný virus chodí len po kostoloch, len tam sa nakazíte, svätená voda vás nakazí, prijímanie vás nakazí. A ten nábožný virus obchádza tie stanice autobusy, neverte nič, povedal tento biskup krásne svedectvo vo ľvovskej katedrále, je to na internete.

A preto je jedno, čo zlý duch pripraví, keď nám svedčili že v prípade pandémie, ako Bill Gates v 2015, jedno, čo pripravia, nad nimi má Panna Mária krajší plán, víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca. Nech robia čo chcú, alebo aké vírusy ešte pripravia, lebo čo pripravia, to je jedno. Máme Matku Božiu, nemusíme sa báť. V jej srdci sme chránení. Nech si robia čo chcú, vám poviem, že s Matkou Božou sa nikdy nemusíme báť. Kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

……

Panna Mária vo Fatime žiadala zasvätiť Rusko a ono nebolo zasvätené, ale ešte bude. Socha Panny Márie bude stáť na Kremli.

Svätá liturgia a kázeň o. Dušana Harvilika v Litmanovej 20. júna 2020
Pripravil A. Čulen, krátené.

0
0

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen