Otvorený list arcibiskupa Carla Mariu Vigana prezidentovi Spojených štátov amerických Donaldovi J. Trumpovi

Pán prezident, dovoľte mi, aby som sa obrátil na Vás v túto hodinu, keď osud celého sveta je ohrozený globálnym sprisahaním proti Bohu a ľudstvu.

Píšem Vám ako arcibiskup, ako nástupca apoštolov, ako bývalý apoštolský nuncius v Spojených štátoch amerických. Píšem Vám uprostred mlčania svetských i náboženských autorít. Prijmite prosím tieto moje slová ako „Hlas volajúceho na púšti“ (Jn 1,23).

Ako som Vám napísal už v júni, v tomto historickom momente sa sily Zla spojili v boji proti silám Dobra; sily zla, ktoré sa javia silné a organizované, a stavajú sa proti synom Svetla. Tí sú dezorientovaní a dezorganizovaní, opustení svojimi časnými a duchovnými vodcami.

Cítime, že sily zla sa znásobujú, a že je ich čím ďalej tým viac. Stoja za nimi tí, ktorí chcú zničiť samotný základ spoločnosti: prirodzenú rodinu, úctu k ľudskému životu, lásku k vlasti, slobodu vzdelávania a podnikania. Vidíme hlavy štátov i náboženských vodcov, ktorí podporujú túto samovraždu západnej kultúry a jej kresťanskej duše, zatiaľ čo občanom a veriacim sú upierané základné práva v mene stave sanitárnej núdze, ktorá sa stále viac a viac prejavuje ako nástroj pre zavedenie neľudskej tyranie bez tváre.Globálny plán nazvaný Veľký reset práve prebieha.

Jeho architektom je globálna elita, ktorá si chce podmaniť celé ľudstvo a zaviesť donucovacie opatrenia, ktoré by drasticky obmedzili individuálne slobody a slobody všetkých národov. V niektorých krajinách bol tento plán už schválený a zafinancovaný,; v iných je ešte len v počiatočnom štádiu. Za svetovými vodcami, ktorí sú spolupáchatelia a realizátori tohto pekelného projektu, stoja bezohľadné postavy, ktoré financujú Svetové ekonomické fórum a Event 201, a podporujú ich program.

Účelom Veľkého resetu je zavedenie zdravotnej diktatúry s cieľom nastoliť likvidačné opatrenia, ktoré sú skryté za lákavými sľubmi o zabezpečenie univerzálneho príjmu a zrušenia dlhu jednotlivcov. Cena za tieto benefity Medzinárodného menového fondu by malo byť zrieknutie sa súkromného majetku a prijatie očkovacieho programu proti Covid-19 a Covid-21, ktorý presadzuje Bill Gates v spolupráci s hlavnými farmaceutickými skupinami. Okrem týchto enormných ekonomických záujmov, ktoré motivujú iniciátorov Veľkého resetu, bude zavedenie očkovania sprevádzané požiadavkou zdravotnej legitimácie a digitálneho občianskeho preukazu s následným sledovaním kontaktov obyvateľov celého sveta. Tí, ktorí tieto opatrenia neprijmú, budú uväznení v detenčných táboroch alebo v domácom väzení a všetok majetok im bude zabavený.

Pán prezident, myslím si, že Vy už o tom viete: V niektorých krajinách Veľký reset by mal byť spustený medzi koncom tohto roka a prvé tretinou roku 2021. Kvôli tomu sú plánované ďalšie lockdowny, ktoré budú oficiálne odôvodnené predpokladanou druhou a tretou vlnou pandémie. Vy viete veľmi dobre, aké prostriedky boli použité na vyvolanie paniky a legitimizáciu drakonických obmedzení slobôd človeka, čo umelo vyprovokovalo celosvetovú ekonomickú krízu. Podľa úmyslov jej architektov bude táto kríza slúžiť k tomu, aby Veľký reset bol pre všetky štáty nezvratný. Tak dostane poslednú ranu tento svet, ktorého existenciu a pamäť chcú úplne vymazať. Ale tento svet, pán prezident, zahŕňa ľudí, lásku, inštitúcie, vieru, kultúru, tradície a ideály: hodnoty a ľudí, ktorí nekonajú ako automaty, ktorí nepočúvajú ako stroje, lebo sú obdarení dušou a srdcom, lebo sú vzájomne spojení duchovným putom, ktoré čerpá svoju silu zhora, od Boha, ktorého chcú naši protivníci tiež spochybniť, tak isto, ako to urobil Lucifer na začiatku čias svojím „non serviam“.

Mnohým ľuďom, ako dobre vieme, tieto slová o konflikte medzi Dobrom a Zlom a spomínanie apokalyptického podtextu, sa nepáči. Podľa nich to len stresuje mysle a vyostruje rozpory. Niet divu, že nepriateľ besnie, keď ho odhalíme, lebo si verí, že už je blízko cieľa a že teraz ho hladko a nerušene naše mesto dobyje. Prekvapivé však je, že nie je tu nikto, kto by spustil poplach. Reakcia Hlbokého štátu (Deep State) na tých, ktorí jeho plány odsudzujú, je z pochopiteľných dôvodov chaotická a kŕčovitá. Práve teraz, keď spolupáchatelia – mainstreamové médiá – dosiahli stav, že prechod k Novému svetovému poriadku sa podaril takmer bezbolestne a nepozorovane, vychádzajú najavo všetky možné podvody, škandály a zločiny.

Ešte pred niekoľkými mesiacmi bolo ľahké označiť tých, ktorí hovorili o hrozných plánoch, ktoré teraz vidíme uskutočňované do najmenších detailov, za „konšpiračných teoretikov“.

Nikto, až do februára tohto roku, by si nikdy nepomyslel, že vo všetkých našich mestách budú občania zatknutí jednoducho za to, že chcú chodiť po ulici, dýchať, že chcú mať otvorený obchod, že chcú ísť v nedeľu do kostola. Teraz sa to však deje po celom svete, dokonca aj v Taliansku, ktoré mnohí Američania považujú za malú nádhernú krajinu so starými pamiatkami, kostolmi, pôvabnými mestami a svojráznymi dedinami.

A zatiaľ čo politici sú zabarikádovaní vo vnútri svojich palácov a sypú dekréty ako perzskí satrapovia, podniky krachujú, obchody sa zatvárajú, ľuďom sa bráni žiť, cestovať, pracovať, a modliť sa. Žiaľ, už vidíme Katastrofálne psychologické dôsledky tejto operácie, počnúc samovraždami zúfalých podnikateľov, končiac strasťami našich detí, oddelených od priateľov a spolužiakov, ktorým bolo povedané, aby sedeli sami doma pred počítačom a sledovali online vyučovanie.

Vo Svätom písme nám svätý Pavol hovorí o tom, „kto sa stavia proti zjaveniu tajomstva neprávosti“ (2 Sol, 6-7) V náboženskom prostredí je touto prekážkou zla Cirkev, najmä pápežstvo a v politickej sfére sú to tí, ktorí bránia nastoleniu Nového svetového poriadku.

Už je úplne zrejmé, že ten, kto sedí na Petrovom stolci, zradil svoju úlohu od samého počiatku, aby bránil a propagoval globalistickú ideológiu a podporoval agendu Hlbokej Cirkvi (Deep Church), ktorá si ho vybrala zo svojich radov.

Pán prezident, jasne ste potvrdili, že chcete brániť národ, „jeden národ pod jedným Bohom“, že chcete brániť základné slobody a nescudziteľné hodnoty, proti ktorým sa dnes tak bojuje. Ste to Vy, ctený pán prezident, kto sa stavia proti neprávosti, proti Deep State, proti finálnemu útoku synov temnoty.

Preto je nevyhnutné, aby všetci dobrí ľudia pochopili epochálny význam bezprostredných volieb: ani nie tak kvôli jednému či druhému politickému programu, ako kvôli základnej inšpirácii Vášho konania, ktoré najlepšie stelesňuje – v tomto osobitnom historickom kontexte – tento svet, tento náš svet, ktorý chcú zlikvidovať pomocou „lockdownov“. Váš protivník je aj naším protivníkom: je to Nepriateľ ľudskej rasy. Je to ten, kto je „vrahom od počiatku“ (Jn 8,44).

Okolo Vás sa s vierou a odvahou zhromažďujú tí, ktorí vás považujú za poslednú hrádzu proti svetovej diktatúre. Druhá možnosť je totiž hlas pre osobu, ktorá je manipulovaná Hlbokým štátom (Deep State), osoba, ktorá je vážne skorumpovaná škandálmi, osoba, ktorá spôsobí Spojeným štátom to, čo Jorge Mario Bergoglio robí Cirkvi, to, čo spôsobuje predseda vlády Conte Taliansku, prezident Macron Francúzsku, premiér Sánchez Španielsku – atď. Vydierateľnosť Joea Bidena (rovnako ako prelátov vatikánskeho „začarovaného kruhu“) umožní, že bude využívaný úplne bezohľadne, čo umožní nezákonným silám zasahovať tak do domácej politiky, ako aj do medzinárodnej rovnováhy. Je zrejmé, že tí, ktorí s ním manipulujú, už majú pripraveného niekoho horšieho, než je on, a ten ho nahradí, akonáhle to bude potrebné.

Napriek tomu, uprostred tohto pochmúrneho obrazu zdanlivo nezastaviteľného postupu „neviditeľného nepriateľa“, sa objavuje kúsok nádeje. Protivník nevie, ako milovať. Nechápe, že nestačí zabezpečiť univerzálny príjem alebo zrušiť hypotéky, aby si podrobil masy a presvedčil ich, aby sa nechali označkovať ako dobytok. Ľud, ktorý veľmi dlho znášal zneužívanie nenávistnou a tyranskou mocou, znovu objavuje, že má dušu; začína si uvedomovať, že nie je ochotný vymeniť svoju slobodu za homologáciu a za zrušenie svojej identity; začína chápať hodnotu rodinných a sociálnych väzieb, väzieb viery a kultúry, ktoré spájajú čestných ľudí. Tento Veľký reset je predurčený na neúspech, lebo tí, ktorí to plánovali, nechápu, že stále existujú ľudia pripravení vyjsť do ulíc, brániť svoje práva, chrániť svojich blízkych, zabezpečiť budúcnosť svojim deťom a vnúčatám. Neľudskosť globalistického projektu sa rozbije na márne kúsky vďaka pevnému a odvážnemu odporu synov Svetla. Nepriateľ má na svojej strane satana, ktorý vie len nenávidieť. Ale na našej strane máme Všemohúceho Pána, Boha zástupov pripravených k boju – a Najsvätejšiu Pannu, ktorá rozdrví hlavu starovekého hada. „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8,31).

Pán prezident, viete veľmi dobre, že v tejto rozhodujúcej hodine sú Spojené štáty americké považované za poslednú hrádzu, proti ktorej sily globalizmu rozpútali nemilosrdnú vojnu. Vložte svoju dôveru v Pána, posilnenú slovami sv. apoštola Pavla: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (Fil 4,13). Byť nástrojom Božej Prozreteľnosti je veľká zodpovednosť, ku ktorej iste dostanete všetky milosti, ktoré potrebujete, lebo ich pre Vás vrúcne vyprosujú mnohí ľudia, ktorí Vás podporujú svojimi modlitbami.

S touto nebeskou túžbou a istotou o mojich modlitbách za Vás, za prvú dámu a za Vašich spolupracovníkov vám z celého srdca udeľujem svoje požehnanie.

Boh žehnaj Spojeným štátom americkým!

Nedeľa 25. októbra 2020
Slávnosť Krista Kráľa (podľa Tridentského kalendára)

† Carlo Maria Viganò
Titulárny arcibiskup ulpianský
Bývalý apoštolský nuncius v Spojených štátoch amerických

https://blog.ilgiornale.it/locati/2020/10/30/non-obbediamo-come-macchine-la-lettera-di-vigano-a-trump/

0
0

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen