V Rakúsku za rok 2020 opäť klesol počet katolíkov. Ani v prípade Slovenska, Poľska či Maďarska nie je zrejme dôvod na veľký optimizmus

Katolícka Cirkev v Rakúsku zverejnila v stredu štatistiky počtu katolíkov pre rok 2020. Počet katolíkov v krajine s hlavným mestom „na krásnom modrom Dunaji“ sa znížil z 4,98 milióna v roku 2019 na 4,91 milióna v roku 2020. Pokles vyrátala Rakúska biskupská konferencia na 1,5%.

Celkový počet obyvateľov Rakúska je podľa dostupných štatistík 8 862 653, z čoho vyplýva, že momentálne tvoria katolíci v Rakúsku niečo vyše polovice obyvateľstva (cca 57%). Ide pritom o krajinu, ktorá bola v minulosti takmer nábožensky homogénna a vďaka rekatolizácii zo 17. storočia tvorili katolíci väčšinu obyvateľstva. Súčasný stav je smutným dokladom stavu spoločnosti aj Cirkvi.

Rakúska cirkev pritom patrí k najliberálnejším v Európe, čoho dokladom je napríklad aj vystúpenie transsexuálneho speváka pod pseudonymom Conchita Wurst vo viedenskom Dóme sv. Štefana, počas vianočných sviatkov, na čo asi katolíci tak ľahko nezabudnú. Napriek tomuto podkladaniu sa svetu (alebo práve preto) sa rady katolíckej Cirkvi v Rakúsku neustále scvrkávajú. Rovnako poklesli oficiálne štatistiky cirkevných sobášov a potvrdení.

Oficiálne štatistiky uvádzajú globálne počty za rok 2020, ale mapujú predovšetkým rok 2019, ktorého dáta sú definitívne spracované. Tam je možné sa dozvedieť nasledovné detailnejšie informácie:

Počet kňazov pracujúcich v Rakúsku klesol z 3783 na 3689, z čoho je však 475 kňazov zo zahraničia. Výrazne sa znížil počet krstov – zo 47 312 (2018) na 44 977 (2019). Stav však oficiálna štatistika charakterizuje ako „stabilizovaný“ a zníženie počtu krstov pripisuje koronavírusu.

Rovnako klesá počet nedeľných návštevníkov sv. omší (reč je o roku 2019, keď ešte svetu nevládol Covid-19) z 554 000 na 533 000, čo je samo o sebe zúfalé, vzhľadom na to že k Cirkvi sa hlási 4,1 milióna obyvateľov. Počty boli zisťované navyše počas tzv. sčítacích nedelí, takže výsledný počet ráta s odchýlkou okolo 30 000 ľudí.

Na druhej strane správa konštatuje, že stav financií je vyrovnaný. Cirkev v Rakúsku, podobne ako v Nemecku alebo Švajčiarsku, patrí k najbohatším v Európe. To zrejme umožňovalo ich členom naďalej prežívať v stave ospalej spokojnosti a odsúvať predstavu blížiaceho sa krachu za horizont najbližších rokov.

Avšak situácia sa radikálne zmenila v roku 2020 počas pandemických obmedzení a zákazov. Obmedzenie pútí, návštevníkov a slávností priniesli citeľný úbytok cirkevných financií v Španielsku, Francúzsku alebo severnom Nemecku a to natoľko, že sa farnosti museli zadlžovať. Finančne utrpeli aj také pútnické giganty ako Fatima alebo Lurdy. Situácia preto pri budúcoročnom vyhodnotení roku 2020 (o roku 2021 ani nehovoriac) nemusí byť vôbec ružová.

Odhliadnuc od toho, že v Cirkvi by mali byť finančné záležitosti až sekundárne a primárna by mala byť snaha získavať duše a privádzať ich k spáse. V tomto smere, ako svedčí permanentný pokles veriacich, Rakúska cirkev výrazne zaostáva, oproti finančnému rozpočtu.

S problémom úbytku veriacich však v strednej Európe nezápasí len Rakúsko. V susednom Česku prešla Cirkev vývojom počtu katolíkov od cca 47% (1991) po 10% (2011) a ani v prípade Slovenska, Poľska či Maďarska nie je zrejme dôvod na veľký optimizmus. Je pravdepodobné, že tohtoročné sčítanie obyvateľov vystaví niektorým katolíckym cirkvám v strednej Európe nelichotivé hodnotenie, za ktoré, ako to už vždy na svete býva, musí niekto prevziať zodpovednosť.

BM

https://www.christianitas.sk/v-rakusku-za-rok-2020-opat-klesol-pocet-katolikov/

0
0