Odpoveď primátora Bratislavy M. Valla na email predsedu AZN ohľadom absencie vlajkovej výzdoby na Nový rok – Deň vzniku druhej Slovenskej republiky

———- Forwarded message ———
Od: Primator <primator@bratislava.sk> Date: ut 12. 1. 2021 o 8:41
Subject: RE: Vážený pán primátor, opäť absentuje v hlavnom meste SR vlajková výzdoba na Nový rok – Deň vzniku druhej Slovenskej republiky
To: uskutocnujte.slovo@gmail.com <uskutocnujte.slovo@gmail.com>

1. január -Dvadsiate ôsme výročie vzniku druhej Slovenskej republiky

Dobrý deň, pán Čulen, ďakujeme za Váš email. Oslavy štátnych sviatkov sú v gescii vlády SR, dovoľujem si Vám preto odporučiť preposlať Váš podnet ohľadom vlajkovej výzdoby a osláv Dňa vzniku Slovenskej republiky Úradu vlády SR.  

S úctou Matúš Vallo primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava 1
Slovenská republikaprimator@bratislava.sk
www.bratislava.sk

    Dvadsaťsedem rokov slovenskej štátnosti     

From: Anton Culen <uskutocnujte.slovo@gmail.com>
Sent: Thursday, December 31, 2020 11:42 AM
To: Primator <primator@bratislava.sk> Cc: uvsrinfo@vlada.gov.sk; premier@vlada.gov.sk; informacie@prezident.gov.sk;predseda@kbs.sk; hovorca@kbs.sk; TKKBS <tkkbs@tkkbs.sk>; tvlux@tvlux.sk

Subject:

Vážený pán primátor,

opäť absentuje v hlavnom meste SR vlajková výzdoba na Nový rok – Deň vzniku druhej Slovenskej republiky Vážený pán primátor, opäť aj tento rok absentuje v hlavnom meste SR vlajková výzdoba na Nový rok – Deň vzniku druhej Slovenskej republiky. 1. január (2021) je štátnym sviatkom, a zároveň aj dňom pracovného pokoja.

Oslavujeme ho od roku 1993 na počesť vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 30. decembra 1992 o polnoci oficiálne zanikla Česko-slovenská federatívna republika a od 1. januára 1993 Slovenská republika začala písať svoju vlastnú históriu.

Môžete mi prosím Vás vysvetliť, prečo ani tento rok nie je v hlavnom meste Slovenskej republiky aspoň vlajková výzdoba na oslavu výročia vzniku druhej Slovenskej republiky? Chystá sa vôbec aspoň nejaká spomienka na pripomenutie si vzniku druhej Slovenskej republiky?  

S úctou Anton Čulen, predseda AZN

0
0