Krajniak vyzýva na diskusiu o otvorení kostolov: „V novembri 1710 bola Trnava stále “zavretá”, ale mor sa šíril ďalej a kosil bohatých aj chudobných. Zúfalí občania sa rozhodli v spoločnej modlitbe prosiť o pomoc Pannu Máriu. A stal sa zázrak. Od toho momentu mor skončil

Čo ak ich otvorenie môže pomôcť? Minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) vyzýva v statuse na sociálnej sieti na diskusiu, za akých podmienok by sa mohli povoliť verejné bohoslužby.

Krajniak tvrdí, že zaznamenali jeden jav, ktorý sa nedá vysvetliť vedecky a logicky. Čoraz častejšie ich klienti zo zariadení sociálnych služieb, ale a aj zamestnanci zariadení, žiadajú o duchovnú službu.

„Pretože na vlastnej aj sprostredkovanej skúsenosti vidia, že modlitba ľuďom pomáha. Zjednodušene povedané, v zariadeniach s covidom, kde sa s klientami chodí modliť duchovný ich denominácie, v prípade katolíkov vysluhuje aj sviatosti Svätého prijímania, spovede, pomazania chorých, z takýchto zariadení nám hlásia lepšie priebehy ochorení klientov, ktorí majú aj duchovnú pomoc,“ tvrdí minister.

Krajniaka zaujímalo, či majú podobnú skúsenosť aj v nemocniciach a dostalo viacero potvrdení. „Nie, nemám k dispozícii žiadnu vedeckú štúdiu a dôkazy. Asi sa ale môžeme zhodnúť na tom, že duchovná služba a modlitba ľuďom uškodiť nemôže. A vyzerá to tak, že viacerým ľuďom zjavne pomáha.“

Výzva Aliancie za nedeľu katolíckym kňazom na Slovensku. K výzve, ktorou podporujeme aj arcibiskupa Jána Oroscha za obnovenie slávenia verejných bohoslužieb, sa pridal aj arcibiskup Ján Sokol

Podľa ministra by nám v súčasnej situácii mohla pomôcť aj modlitba. Preto je namieste pýtať sa, či by sa nemalo dovoliť ľuďom, aby sa mohli za presne vymedzených podmienok zúčastniť bohoslužieb, a modlili sa za všetkých ľudí na Slovensku.

Krajniak očakáva, samozrejme, aj námietky. Podľa jeho názoru je ale pri otvorení kostolov jeden rozdiel.

„Účasťou na bohoslužbách umožníme veľkej skupine ľudí na Slovensku, aby sa modlili a prosili Boha prostredníctvom liturgie nielen za seba samých, ale za všetkých ľudí na Slovensku. Liturgia a modlitba nie je, akoby sa mohlo niekomu zdať, iba umožnenie časti ľudí, aby sa venovali svojmu “koníčku”. Vypovedané slovo má veľkú moc. Spoločne vypovedané slovo ešte väčšiu. V tomto prípade to budú slová prosby o pomoc a požehnanie pre ľudí na Slovensku. Asi uznáte, že je to trochu iný “žáner”, ako návšteva kina, obchodu alebo záhradkárskych potrieb.“

Viac TU: DÁVAM NA ZVÁŽENIE: ČO AK OTVORENIE KOSTOLOV MÔŽE POMÔCŤ?

Historický príklad

Minister v svojom príspevku za príklad dáva rok 1710, kedy koncom jari zasiahol mesto Trnava mor. Ani v tom čase mesiace a mesiace tvrdého lockdownu nepomohli.

„V novembri 1710 bola Trnava stále “zavretá”, ale mor sa šíril ďalej a kosil bohatých aj chudobných. Zúfalí občania sa rozhodli v spoločnej modlitbe prosiť o pomoc Pannu Máriu. 21. novembra 1710 sa celé mesto zhromaždilo v Dóme sv. Mikuláša pri zázračnom obraze Panny Márie. Potom po modlitbách v procesii obišli námestie a Trojičný stĺp a za hlaholu všetkých zvonov v meste sa vrátili naspäť do Dómu sv. Mikuláša. A stal sa zázrak. Od toho momentu mor skončil. Od toho momentu už v Trnave nikto na mor nezomrel.“

Krajniak dodáva, že podporuje vedecké bádanie. Vyzýva ale aj na opačný prístup a každého, kto môžeme urobiť niečo, čo môže pomôcť, a nikomu to neuškodí, žiada aby to urobil.

„Prosím ľudí, ktorí nie sú veriaci, aby nám dovolili urobiť prostredníctvom modlitby a liturgie niečo pre nás všetkých. Ja osobne verím, že nám to všetkým môže pomôcť. Viem, že veľa z vás si myslí, že je to nevedecké. Ale čo môžete stratiť? Nevyzývam na vzburu. Rešpektujem, že súčasné vyhlášky ÚVZ konanie verejných bohoslužieb zakazujú. Vyzývam na diskusiu, za akých všeobecne dohodnutých podmienok verejné bohoslužby povoliť. Minimálne na diskusiu o tom, za akých podmienok povoliť ľuďom individuálne pristupovať k Svätému prijímaniu a spovedi.“

Na záver dodáva, že by sme k záveru mohli dospieť s blížiacou sa Veľkou Nocou diskusiou a dohodou naprieč celou spoločnosťou.

https://www.hlavnespravy.sk/krajniak-vyzyva-na-diskusiu-o-otvoreni-kostolov-co-ak-ich-otvorenie-moze-pomoct/2445654

0
0