Kardinál Walter Brandmüller: Schizma v Nemecku už prakticky začala

Na Veľkonočnú nedeľu zverejnil rímsky denník Il Messaggero rozhovor s kardinálom Walterom Brandmüllerom o situácii cirkvi v Spolkovej republike Nemecko.
Schizma tam už začala: „Technicky môžeme o schizme hovoriť, keď prebieha proces, ktorý vedie k odtrhnutiu od hierarchického spoločenstva s pápežom,“ uviedol emeritný predseda Pápežského výboru pre historické vedy. Kardinál Brandmüller, ktorý je veľkým znalcom dynamických procesov v Cirkvi, nemá už prakticky pochybnosti o tom, čo sa deje v Cirkvi. Schizma, jednoducho povedané, znamená popieranie hierarchického spoločenstva s biskupom alebo s pápežom, a to sa deje pred našimi očami. Stačí vidieť vyhlásenia alebo stanoviská mnohých nemeckých biskupov. 

Kardinál Brandmüller, blízky dôverník Benedikta XVI., ktorý je jedným zo signatárov Dubií ku kontroverznému postsynodálnemu listu amoris laetitia pápeža Františka z roku 2016. Kritizoval pracovný dokument Amazonskej synody z roku 2019 ako „Nové vydanie klasického modernizmu“ a začiatkom nemeckej synody varoval pred „kacírskymi ašpiráciami „. Rozhovor viedla vatikanistka denníka Il Messaggero Franca Giansoldati.

Il Messaggero: Už nejakú dobu sa objavujú výzvy k zásadným reformám, napríklad kňazského celibátu, k sväteniu žien a v poslednej dobe tiež k požehnaniam pre homosexuálne páry …

Kardinál Brandmüller: Najnaliehavejšie požiadavky na reformu pochádzajú predovšetkým od funkcionárov organizovaného katolicizmu, od Ústredného výboru nemeckých katolíkov, kde drvivá väčšina sú zamestnanci cirkevných štruktúr, lebo, a to prosím, nezabúdajme, že Katolícka cirkev je druhým najväčším zamestnávateľom v Nemecku. Ohľadom schizmy musíme byť opatrní, aby sme nezamieňali dva aspekty, schizmu a nesúhlas na doktrinálnej úrovni, lebo v tom prípade ide o herézu. V nemeckom prípade však máme oba tieto aspekty.

Il Messaggero: Možno je to len fáza dočasnej krízy …

Kardinál Brandmüller: Podľa môjho názoru je cirkev v Nemecku ohrozená, pretože je nielen popierané hierarchické spoločenstvo, ale existuje aj rozpor na úrovni učenia. Niekedy môžu existovať nezhody, ktoré nemusia nuvyhnutne znamenať schizmu. Tento prípad je však nový a podľa môjho názoru veľmi znepokojujúci.

Il Messaggero: Mohla by sa vzdialenosť od Ríma zväčšiť?

Kardinál Brandmüller: Ako som vám povedal: V tomto prípade máme aj rozpory s pravdami viery na dogmatickej úrovni. To znamená závažný čin herézy. To, čo sa deje v Nemecku, je aj schizma aj z dogmatického hľadiska heréza.

Il Messaggero: Prečo si myslíte, že veci došli až tak ďaleko?

Kardinál Brandmüller: Dlho požadujú kňazstvo žien, sv. prijímania pre rozvedených a znovu zosobášených, uznanie homosexuality a požehnanie homosexuálnych párov. Je to skĺznutie k protestantským pozíciám. Možno chcú zjednotenú cirkev s protestantmi.

Il Messaggero: A otázka kňazského celibátu?

Kardinál Brandmüller: Aj keď nejde o vieroučnú otázku, je tu prinajmenšom apoštolská tradícia. Neprijateľné.

Il Messaggero: Čo si myslíte, kto sa pripojí k tomuto rozkolu?

Kardinál Brandmüller: Neviem presne, ale môžem s istotou povedať, že väčšine nemeckých katolíkov je to všetko ľahostajné. Máme tu silne sekularizovanú spoločnosť, v ktorej nie viac ako desať percent ľudí ešte navštevuje nedeľné omše. Tí, ktorí predkladajú progresívne tézy, sú ľudia združení v Ústrednom výbore nemeckých katolíkov, ale väčšina veriacich je ľahostajná, verte mi. Sekularizmus sa šíri cvalom a vzdialenosť veriacich od Cirkvi narástla.

Il Messaggero: Kedy vlastne technicky začína rozkol?

Kardinál Brandmüller: Je to proces. Neexistuje ako jeden čin. Historické rozdelenie sa postupom času formovalo. Východiskovým bodom bolo neuznanie autority pápeža a hierarchie. To je začiatok rozkolu. Konkrétne formy sú potom realizované rôznymi spôsobmi. Napríklad Veľká schizma z roku 1054 nebola výsledkom jedného okamihu, bol to dlhý proces, ktorý bol sformovaný neskôr v 12. storočí

Il Messaggero: A potom tu bol Luther …

Kardinál Brandmüller: To bola viac heréza ako schizma. Luther popieral základné dogmy, odmietal sviatosti s výnimkou krstu a Eucharistie. V každom prípade je ťažké spočítať schizmy, ktoré sa v priebehu histórie vyskytli. Napríklad v Cirkvi v antike ich bolo veľmi veľa, potom sa v priebehu storočí počet zmenšoval.

Il Messaggero: A lefebyrovský rozkol?

Kardinál Brandmüller: Lefebyriani sú veľmi verní, ale ohľadom vatikánskeho koncilu neuznávajú, že bol nesprávne vyložený, pretože sa nerozlišovalo medzi štyrmi dogmatickými a záväznými textami a textami praktického obsahu a disciplíny, ktoré majú pastoračný charakter, a preto podliehajú premenám dejín.

Il Messaggero: Ale nemyslíte si, že je správne dať ženám v Cirkvi väčšiu váhu, než akú doteraz mali, teda takmer nulovú?

Kardinál Brandmüller: Ženy môžu v budúcnosti zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Môžu napríklad niesť zodpovednosť za financie Cirkvi, môžu viesť IOR, ale nemôžu prevziať úlohu štátneho sekretára alebo prefekta kongregácie, lebo k tomu je nevyhnutná kňazská vysviacka. Môžu zaujať vo všetkých oblastiach vrcholové pozície, pokiaľ nie sú priamo spojené s posvätným kňazským stavom.

Il Messaggero: Myslíte si, že Cirkev zostane vždy tak mužsky orientovaná?

Kardinál Brandmüller: Cirkev má dve úrovne, náuku o sviatostiach a jej postavenie v dnešnej spoločnosti. Žena je ľahko schopná zaujať najvyššie pozície v druhom poli, ale nikdy nebude môcť byť kňazom, nikdy biskupom.

Il Messaggero: Ani kardinálkou?

Kardinál Brandmüller: Prebieha o tom debata, ale voľba pápeža v konkláve je aktom najvyššej pastoračnej služby spojenej so sviatosťou kňazstva.

Il Messaggero: Úbohé ženy, vždy na okraji spoločnosti …

Kardinál Brandmüller: My muži sme oveľa chudobnejší, uvedomte si, že nikdy nemôžeme porodiť …

Franca Giansoldati Il Messaggero 4. apríla 2021 https://www.ilmessaggero.it/vaticano/vaticano_sacerdozio_femminile_scisma_germania_cardinale_brandmuller_news_ultime_notizie-5876648.html Pozn.: Kardinálovi W. Brandmüllerovi vyšla v roku 2013 slovenčine kniha Šoa na Slovensku a Katolícka cirkev https://www.martinus.sk/?uItem=160020

Prameň: Katholisches

Pre AZN pripravil A. Čulen

Aktualizované

Foto zdroj: Internet

https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=schizma-v-nemecku-prakticky-zacalo

Prosba o podporu činností AZN

Bankové spojenie

IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

0
0