Návrh Konferencie biskupov Slovenska je neakceptovateľný. Evokuje myšlienku, že KBS zdravotne pôsobí. A očkovanie na farách neevokuje myšlienku, že KBS zdravotne pôsobí?

Je veľmi ťažké si predstaviť, aby duchovné služby vykonávané predovšetkým katolíckymi kňazmi ako je spoveď, prijímanie, pomazanie chorých, resp. rozhovory na duchovnú tému ako útecha trpiacich, mohli byť zaradené medzi zdravotnícke výkony.
S údivom sme si prečítali pripomienky Konferencie biskupov Slovenska (KBS) k Ministerstvom zdravotníctva SR pripravenému zákonu o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Touto otázkou sa zaoberalo aj Prezídium Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a dospeli sme k názorovému konsenzu.

Nevieme, čo viedlo KBS k tomu, aby bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie s dotknutými subjektmi vložila takéto pripomienky.

Predstava, aby nemocničná duchovná služba bola zdravotnou starostlivosťou a kňazi, ktorí ju poskytujú, boli zdravotníckymi pracovníkmi, evokuje myšlienku, že KBS zdravotne pôsobí.

RNDr. Monika Trechová, MPH
Foto zdroj: Internet

https://mediweb.hnonline.sk/nazory/9240057-navrh-konferencie-biskupov-slovenska-je-neakceptovatelny

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen