Ľuďom, ktorí veria v Krista. „Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8)

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a sviatosti, analyzujúc súčasnú situáciu napísal: „Kresťania sú zmätení. Deň čo deň ku mne zo všetkých strán volajú o pomoc ľudia, ktorí už nevedia, čomu veriť.

(…) Kresťania sa trasú, potácajú sa a pochybujú.“ Sú to pravdivé slová. Priznajme si, že sme zmätení, dezorientovaní a oslabení. Nachádzame sa v hlbokej defenzíve. Nevieme ako ďalej.

Revolučný liberalizmus už dlhšie útočí na samotné základy kresťanskej viery a kresťanskej civilizácie. Morálne princípy sú spochybnené, tradičné symboly znevážené, Kristova Cirkev je čoraz častejšie terčom posmechu a urážok. Vieme o tom, no napriek tomu zväčša mlčíme, akoby sme už rezignovali – potrebné skutky, vyživované modlitbou, nahrádzame pasivitou alebo prázdnym aktivizmom, ktorým neslúžime Bohu, ba ani sebe, ale cudziemu svetu.

Dávame si pozor na to, čo o nás hovoria iní, záleží nám na mienke neveriacich, prijímame múdrosť tohto sveta, chceme byť slušnými a politicky korektnými občanmi, ale už akosi nechceme byť bláznami pre Krista (porov. 1 Kor 3, 18–19). Hanbíme sa za svoju vieru? Alebo je naša viera natoľko slabá, že poslúchame viac ľudí ako Boha? Zdá sa, že pravidlá sekulárneho štátu uznávame viac ako pravidlá viery. Zaradili sme sa do šíkov modernizmu a desí nás predstava, že by sme boli označení za tmárov či náboženských fanatikov, preto poslušne alebo pokrytecky prikyvujeme tým, ktorí sa vysmievajú z kresťanstva a chcú ho – skryto či otvorene – vymazať z povrchu zemského.

Pokračovať v čítaní „Ľuďom, ktorí veria v Krista. „Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8)“

Sťažnosť voči elaborátu vyšetrovateľky mjr. JUDr. L. Pilnej o poslaní progresívneho LGBTI kresťana v súčasnom svete. Dovoľujem si pripomenúť, že podľa Písma Svätého je homosexualita najvyšší stupeň morálnej zvrátenosti

Dolu podpísaný Mgr. Anton Čulen, podávam sťažnosť voči UZNESENIU (ktoré dosť pripomína štátnu príručku progresívneho LGBTI náboženstva) vo veci Trestného oznámenia podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestných činov extrémizmu v zmysle ust. §140a TZ a to: (ČVS: PPZ-276/NKA-BA1-2020 zo dňa 25. septembra 2020)

Hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a), b), prípadne podľa § 423 ods 2 písm c) Trestného zákona, Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods.1 TZ, prípadne podľa §424 ods.3, písm a) TZ, Trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm e) TZ…..

Ako reakciu na vyjadrenie aktivistiek z neformálneho združenia Dúhové Slovensko (viac Uznesenie ČVS: PZ-276/NKA-BA1-2020) podľa ktorej „socha Jána Pavla II. stojaca v Bratislavskej Petržalke s dúhovou vlajkou v ruke bola reakciou na útoky cirkvi a vlády voči LGBTI menšine v susednom Poľsku“ si dovoľujem pripomenúť že podľa Písma Svätého je homosexualita najvyšší stupeň morálnej zvrátenosti.

Pokračovať v čítaní „Sťažnosť voči elaborátu vyšetrovateľky mjr. JUDr. L. Pilnej o poslaní progresívneho LGBTI kresťana v súčasnom svete. Dovoľujem si pripomenúť, že podľa Písma Svätého je homosexualita najvyšší stupeň morálnej zvrátenosti“

Vyšetrovateľka mjr. JUDr. Lucia Pilná v Uznesení vo veci trestného oznámenia na umiestnenie vlajky na sochu sv. Jána Pavla II. v Petržalke: Nemožno „kus látky“ na soche Jána Pavla II. vnímať ako útok. Poslaním cirkvi by okrem iného malo byť aj viesť ľudí k tomu, aby sa vedeli prijímať a rešpektovať tak, ako ich prijíma a rešpektuje „Boh“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium policajného zboru, Národná kriminálna agentúra Odbor Bratislava, 1. oddelenie vyšetrovania mjr. JUDr. Lucia Pilná vydala Uznesenie:

„podľa § 197ods. 1 písm. d) Trestného poriadku vec týkajúcu sa podozrenia z trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1, písm. b) Trestného zákona, trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 odsek 1 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť páchateľ tým, že v presne nezistenom čase odo dňa 14. 8. 2020 mal umiestniť na sochu Jána Pavla II. nachádzajúcu sa v Bratislave – Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny, na námestí Jána Pavla II. dúhovú vlajku, ktorého fotografiu zdieľala mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv – Human Rights Institute, pričom umiestnenie vlajky na sochu bývalého pápeža Jána Pavla II. vzbudilo u veriacich katolíkov, ktorého slovenskí kresťania i kresťania na celom svete uctievajú ako svätého, pohoršenie odmietam Nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, alebo postupu podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku.

Pokračovať v čítaní „Vyšetrovateľka mjr. JUDr. Lucia Pilná v Uznesení vo veci trestného oznámenia na umiestnenie vlajky na sochu sv. Jána Pavla II. v Petržalke: Nemožno „kus látky“ na soche Jána Pavla II. vnímať ako útok. Poslaním cirkvi by okrem iného malo byť aj viesť ľudí k tomu, aby sa vedeli prijímať a rešpektovať tak, ako ich prijíma a rešpektuje „Boh““

Čarnogurský ml.: Uzavretie kostolov je protiprávne. Podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy uzavretej so Svätou Stolicou, „Katolícka cirkev má právo vykonávať apoštolské poslanie, najmä liturgické obrady a náboženské úkony, hlásať a vyučovať katolícku náuku.“

Čarnogurský ml.: Krutosť a neznesiteľná ľahkosť bytia psychopata s pečiatkou.

Od marca tohto roku celá slovenská spoločnosť, ovládnutá strachom z vírusu a možného nebytia žije ako vo väzení. Na začiatku sme všetci reagovali s pochopením, nemali sme informácie a nepoznali následky. Dnes je však situácia iná. Niektorí vládni politici s pečiatkou sú však stále opití získanou mocou a nevšimli si, že situácia sa zmenila. Úmrtnosť na vírus výrazne klesla a ľuďom sa žije ťažšie. V januári sú navyše splatné všetky odložené splátky úverov, aj s navýšenými úrokmi

Preto rozhodnutie o zatvorení reštaurácií, fitnes centier a ďalších prevádzok nechápe nikto. Málokto sa v nich nakazil. A uzavretie kostolov je už úplne bezprecedentné. Akoby pán premiér chcel ľuďom zobrať aj poslednú nádej.

Pokračovať v čítaní „Čarnogurský ml.: Uzavretie kostolov je protiprávne. Podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy uzavretej so Svätou Stolicou, „Katolícka cirkev má právo vykonávať apoštolské poslanie, najmä liturgické obrady a náboženské úkony, hlásať a vyučovať katolícku náuku.““

Aktualizácia: sväté omše bude možné sláviť v počte 6 osôb vrátane kňaza. Prečo v obchodoch a supermarketoch platia iné pravidlá ako v kostoloch? Nielen z chleba žije človek

Bratislava 14. októbra (TK KBS) Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020.

Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

Pokračovať v čítaní „Aktualizácia: sväté omše bude možné sláviť v počte 6 osôb vrátane kňaza. Prečo v obchodoch a supermarketoch platia iné pravidlá ako v kostoloch? Nielen z chleba žije človek“

Kresťanský premiér v službách antikrista sa nedal biskupmi obmäkčiť: „Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, nepodarilo sa nám vyjednať ani základné verejné bohoslužby.“ Biskupi píšu kňazom, čo majú teraz robiť

Biskupi posielajú počas stredy kňazom na celom Slovensku inštrukcie vo veci plošného zákazu bohoslužieb, ktorý vstúpi do platnosti vo štvrtok 15. októbra.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) konštatuje, že urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby zostala zachovaná aspoň základná, minimálna možnosť verejných slávení bohoslužieb, avšak bezúspešne.
„Biskupi boli ochotní prijať sprísnené obmedzenia alebo podmienky. Komunikovali s odborníkmi zo štábov, s predstaviteľmi štátu, premiérom a napísali listy aj všetkým ministrom vlády SR so žiadosťou o prehodnotenie všeobecného, plošného zákazu verejného slávenia,“ konkretizoval hovorca KBS Martin Kramara.

Napriek tomu bude zákaz od štvrtka platiť.

„Slovensko sa tak podľa všetkého stane prvou a zatiaľ jedinou krajinou Európy, kde štát v druhej vlne nového koronavírusu plošne zakáže verejné bohoslužby. Jedinou výnimkou budú krsty, sobáše a pohreby,“ ozrejmil Kramara.

Pokračovať v čítaní „Kresťanský premiér v službách antikrista sa nedal biskupmi obmäkčiť: „Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, nepodarilo sa nám vyjednať ani základné verejné bohoslužby.“ Biskupi píšu kňazom, čo majú teraz robiť“