Časopis Info Vaticana zverejnil informáciu o experimente, ktorý vykonal jeden seminarista + Video ako dôkaz

Prijímanie na ruku
Časopis Info Vaticana zverejnil informáciu o experimente, ktorý vykonal jeden seminarista.

Pri experimente, ktorý bol vykonávaný s nepremenenou hostiou, položil „celebrant“ partikulu(1) nie na holú dlaň, ale na ruku v čiernej netextilnej rukavice. Po „konsumácii“ hostie bolo možné konštatovať, že na čiernej rukavici zostávajú drobné biele častice hostie.

Komunikanti a celebrant ktorí praktizujú „prijímanie na ruku“, sa vystavujú reálnemu nebezpečenstvu znesvätenie Eucharistie, aj keď si toho nie sú z vlastnej viny vedomí.

https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=prijimaini-na-ruku

(1)Partikula: odrobinka zo sv. Hostie, ktorá pri podávaní sv. prijímania odpadla, alebo sa ulomila. Po sv. prijímaní sa partikuly zotrú z patény do kalicha a kňaz pri ablúcii kalicha ich požije. (poznámka redakcie, Malý teologický lexikon, 1989 zostavil:ThDr. Mikuláš Višňovský)