Lekári: Ukončite zákaz prijímania do úst! Z hygienického hľadiska je nepochopiteľné prečo je prijímanie do úst zakázané

Skupina 21 katolíckych lekárov v susednom Rakúsku apeluje na Rakúsku biskupskú konferenciu, aby zrušila faktický zákaz prijímania Božieho Tela do úst, ktorý existuje už niekoľko týždňov v dôsledku epidémie koronavírusu.

V liste, ktorý biskupom zaslali pripomínajú, že taliansky profesor Fillipo Maria Boscia, predseda Zväzu talianskych katolíckych lekárov, vydal v máji nasledovné vyhlásenie k tejto téme: „Ako lekár som presvedčený, že prijímanie na ruku je menej hygienické a teda aj menej bezpečné, ako do ústnej dutiny. Je isté, že ruky sú časti tela, ktoré sú najviac vystavené patogénom.“

Rakúski lekári sa stotožňujú s touto klasifikáciou a dodávajú, že: „Počas tradičného obradu sa kňaz dotýka len kalichu a ciboria. Po premenení drží palec a ukazovák, ktoré si predtým rituálne umyl vodou, spojené až do sv. prijímania, takže sa ničoho už týmito prstami nedotýka. Kňazi slúžiaci tradičné obrady majú veľkú skúsenosť s podávaním sv. prijímania a prakticky vedia vložiť hostiu tak, že nie sú v kontakte s ústami prijímajúceho.“

Lekári pripomínajú, že nákaza kvapôčkovou infekciou je ešte menej pravdepodobná keď prijímajúci kľačí: „V tomto prísne regulovanom procese existuje ešte menšie riziko infekcie ako pri dotyku medzi rukami. Z hygienického hľadiska je nepochopiteľné prečo je prijímanie do úst v Rakúsku zakázané.“

Nariadenie Rakúskej biskupskej konferencie z mája, podľa katolíckych lekárov privádza mnohých kňazov a veriacich do vážneho konfliktu svedomia. Skupina preto vyzýva biskupov, aby upravili toto nariadenie v prospech povolenia prijímania do úst.

BM
Zdroj: Kath net
https://www.christianitas.sk/rakuski-lekari-k-biskupom-ukoncite-zakaz-prijimania-do-ust/

0
0