Video- Mons. J. Orosch k otázke návštevy kostolov a svätých omší: My nie sme protestanti, my sme katolíci. My veríme, že bez tohto duchovného pokrmu, ktorým je Eucharistia, my duchovne hynieme. My zomierame!

V našom parlamente, aj pozitívni tam mohli prísť. Len v kostoloch nemôže byť omša.

Chcel by som ešte spomenúť jedného významného, čestného, vynikajúceho a mnou obdivovaného kardinála Gerharda Ludwiga Müllera, Nemeckého kardinála, ktorý sa vyjadril aj k otázke návštevy kostolov a svätých omší.

Zdalo by sa, že do tejto problematiky by sa nemal nejako montovať, lebo je ohrozené ľudstvo, tou pandémiou. Ale on prirovnáva že v parlamente, u nás v našom parlamente, kde dokonca aj pozitívny tam mohli prísť vtedy, keď im to vyhovovalo, alebo cestuje sa atď. Len v kostoloch nemôže byť verejná svätá omša. A kardinál Müller hovorí, však mi máme také obrovské katedrály v Nemecku, aj my na Slovensku. V Trnave bazilika, katedrála. Si predstavte že tak tých 15 metrov štvorcových jeden človek, to tam ani nezbadáte, že tam je. Aspoň minimum, že by sme si rozdelili tie sväté omše tak, aby ich bolo viac, aby sa viacerí mohli zúčastniť.

My nie sme protestanti, my sme katolíci. My veríme, že bez tohto duchovného pokrmu, ktorým je Eucharistia, my duchovne hynieme. My zomierame!

Roe(ová) vs Wade. Pred rozsudkom v prípade Roe(ová) v. Wade boli potraty vo veľkej časti krajiny nezákonné od konca 19. storočia Joe Biden: Podporujem potrat „za každých okolností“

Prečo? Preto že Eucharistia je milé sestričky, milý bratia a sestry, Eucharistia to nie je len symbol Kristovho tela a pokrmu pre ľudskú dušu, ale reálny materiálny pokrm pre ľudskú dušu. My nie sme protestanti, my sme katolíci. My veríme, že bez tohto duchovného pokrmu, ktorým je Eucharistia, my duchovne hynieme. My zomierame! Tak, ako človek, ktorý sa nedostane k jedlu.

A my tu akosi to tak berieme a tak sa to ťahá. My potrebujeme jednoducho, preto naši kňazi idú do nemocníc, do kovidových nemocníc, aj v Galante, v Košiciach, vo všetkých diecézach a pomáhajú aj ako zdravotníci, aj ako duchovní, preto že chcú podávať Eucharistického Krista, chlieb života, aby duchovne boli nasýtený, aby prekonali krízu, aby nebolo také veľké množstvo, taký veľký počet samovrážd na Slovensku, ako je v súčasnosti.

Vatikán kontra Gomez

To je výsledok aj toho, že ľudia potrebujú aj duchovnú posilu, slova Božieho, Eucharistie a spoločenstva Božieho ľudu. Pretože naše náboženstvo bratia a sestry, bude sa to zdať možno divné, ale nie je len duchovným náboženstvom, pretože Slovo sa stalo telom. Boh prišiel ako človek na tento svet. A seba samého nám dáva v hmotnej materiálnej Eucharistii za pokrm. A na toto zabúdame.

Aby sme nečučali kdesi v kútiku, sa hovorí že ako voš pod chrastou.

A preto vás veľmi pekne prosím, aby sme každý na svojom mieste, tam, kde účinkujete, máme možnosť si pripomenúť tieto dôležité skutočnosti, aby sme tak urobili. Ale aby sme boli aktívnejšími, tak ako hovorí kardinál Müller. Aby sme nečučali kdesi v kútiku, sa hovorí že ako voš pod chrastou. Neviem, prečo sa to hovorí, ale no tak.. Treba hľadať znova a znova možnosti a spôsoby, ako sa posunúť ďalej.

Tým nebagatelizujem situáciu, nezjednodušujem, nie, ale hľadám zo svojho pohľadu ako kňaz, biskup, možnosti, akým spôsobom sa dostať bližšie ku Kristovi, ako lepšie zachytiť jeho slovo, pretože On hovorí ako ten, ktorý má moc.

Naším poslaním je byť hodinovým ciferníkom, ktorý vždy spoľahlivo, jednoznačne, bez akýchkoľvek pochybností ukazuje presný čas všetkým, ktorý sa naň pozrú. Ukazujme im správny čas a správnu orientáciu. V súčasnosti, ale i smerom do večnosti. Amen

Homília Mons. J. Oroscha 31. januára 2021

Pripravil A. Čulen

0
0