Historik F. Vnuk: Sto rokov od smrti kňaza Františka Majocha

Dňa 9. augusta bolo tomu sto rokov, čo v malej východoslovenskej obci Bertotovce (asi 10 km južne od Sabinova) bol zákerne zavraždený František Majoch, prvá slovenská kňazská obeť boľševickej zloby a nenávisti.

František Majoch bol jedným z hŕstky katolíckych kňazov na východnom Slovensku, ktorý harmonicky spájal lásku k Bohu a Cirkvi s láskou k národu. Ako horlivý a obetavý pastier, mal na zreteli nielen duchovné, ale aj sociálne a národné potreby zvereného stáda. S bolesťou sledoval nielen vtedajšiu sociálnu biedu, ale aj krutú odnárodnovaciu politiku uhorskej vlády, ktorá používala všetky možné prostriedky, aby z mnohonárodného Uhorska vytvorila jednorečový a tak aj jednonárodný maďarský štát. Povzbudzoval svojich farníkov, aby vstupovali do Spolku kresťanskej striezlivosti, aby sa pridržiavali reči svojich rodičov a predkov, aby čítali slovenské knihy a časopisy. Jeho priateľ, neskorší košický biskup Jozef Čársky vydal o ňom krásne svedectvo: „Musel zomrieť strašnou smrťou len preto, že miloval svoj chudobný, ubiedený slovenský ľud…“

František Majoch sa narodil 8. februára 1890 – ako druhý z ôsmich súrodencov – v Bardejove, kde jeho otec bol správcom mestského mlyna. Jeho predkovia sa prisťahovali na Slovensko z Poľska (Nowy Szacz). V Bardejove navštevoval základnú školu. V štúdiách pokračoval na strednej škole v Prešove a Kežmarku.

Pokračovať v čítaní „Historik F. Vnuk: Sto rokov od smrti kňaza Františka Majocha“

Škandál: Polícia zverejnila príbeh zo stránky ľavicového extrémistu P. Weisenbachera s fotkou arcibiskupa J. Oroscha pri nenahlásenom prípade násilnej trestnej činnosti

Polícia SR na svojom oficiálnom facebookovom profile zverejnila príbeh aktivistu Petra Weisenbachera, ktorý prebrala z jeho osobného facebookového profilu.
Weisenbacher tu opisuje údajný trestný čin, ku ktorému malo prísť „cez víkend v Piešťanoch.“ Obeťou útoku mali byť „dve lesby“ a agresormi „štyria náckovia.“ Weisenbacher zároveň uviedol, že tieto dve lesby „nechcú ísť ani na verejnosť. Súhlasili iba s týmto, ak pozmením mená a nebudem príliš konkrétny aby ich nebolo možné identifikovať.“ Weisenbacher zároveň píše napriek tomu, že hlavnou fotografiou článku je podobizeň arcibiskupa Oroscha, že agresori ,,skôr považujem za pravdepodobné, že pozorne počúvali pánov biskupov ako sa vyjadrovali o LGBT “ideológii”. Nechcem tvrdiť, že ich zmlátili preto, lebo biskupi niečo povedali.”

Takto opísaný príbeh prebrala Polícia SR spolu s fotografiou arcibiskupa Oroscha. Je zaujímavé, že polícia neinformuje o danom príbehu vo svojej vlastnej réžií, nakoľko podľa podania Weisenbachera išlo očividne o trestný čin. Namiesto toho prebrala ním podanú verziu, v ktorej sám uvádza, že pozmenil základné údaje a uviedol, že „baby to nechcú riešiť, neboli na polícii ani v nemocnici. Vraj sa to zaobišlo bez zranení, krv vraj bola “iba” z nosov, “nejaké vytrhané vlasy”, “pár škrabancov”, poškodené oblečenie a rozbitý mobil.“ Polícia vyzvala obete, ktoré podľa znenia príbehu pozná pritom Weisenbacher, aby sa prihlásili na polícii.

Pokračovať v čítaní „Škandál: Polícia zverejnila príbeh zo stránky ľavicového extrémistu P. Weisenbachera s fotkou arcibiskupa J. Oroscha pri nenahlásenom prípade násilnej trestnej činnosti“

15-ročný chlapec s krížom v ruke zablokoval LGBT pochod v Poľsku keď uvidel bezbožnú ikonu Panny Márie Čenstochovskej s dúhovou svätožiarou

Pätnásťročný poľský chlapec je oslavovaný ako katolícky „hrdina“ po tom, čo sa odvážil zablokovať LGBT pochod s krížom a ružencom v ruke.

Jakub Baryła, ktorý sa na Twitteri opisuje ako „Katolík, tradicionalista, konzervatívec a patriot“, sa stal senzáciou sociálnych sietí, keď sa postavil do cesty LGBT pochodu v meste Plock, ktorého sa zúčastnilo vyše 1000 ľudí.

Baryła, ktorý je členom Rady mládeže mesta, uviedol, že sa rozhodol zablokovať pochod po tom, čo bol inšpirovaný „podobným gestom o. Ignaca Skorupka počas varšavskej bitky s bolševikmi v roku 1920.“

Otec Skorupko bol poľským armádnym kaplánom, ktorý bol zabitý 14. augusta 1920 v bitke pri Ossowe počas poľského protiútoku. Stojac spoločne s vojakmi na frontovej línii, kňaz držal kríž, aby povzbudil poľských vojakov.

Pokračovať v čítaní „15-ročný chlapec s krížom v ruke zablokoval LGBT pochod v Poľsku keď uvidel bezbožnú ikonu Panny Márie Čenstochovskej s dúhovou svätožiarou“

Taliani natočili film o biskupovi Vojtaššákovi, uvedú ho v Benátkach. Podľa postulátora P. Jurčagu by filmový dokument mohol priniesť ovocie aj v kauze blahorečenia

Celým filmom sprevádza slovenský kardinál Jozef Tomko, ktorý približuje život biskupa.
Bratislava 16. augusta (TASR) – Talianski režiséri Alberto Di Giglio a Luigi Boneschi natočili nový dokumentárny film o slovenskom biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na príprave filmu spolupracovalo Spišské biskupstvo. Dokument uvedú počas medzinárodného filmového festivalu v Benátkach 29. augusta. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska.

„Pred rokom počas filmového festivalu V Benátkach ma oslovil režisér Alberto di Giglio. Dostali sa mu do rúk rôzne publikácie v talianskom jazyku o Božom služobníkovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Veľmi ho oslovil a dojal jeho životný príbeh. Navrhol, že sa spolu s ďalším režisérom Luigim Boneschim pokúsia o ňom natočiť filmový dokument,“ povedal postulátor kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka kňaz Peter Jurčaga. Ako doplnil, spišský biskup Štefan Sečka s návrhom súhlasil a od novembra 2018 spolupracovali na príprave dokumentu.

Pokračovať v čítaní „Taliani natočili film o biskupovi Vojtaššákovi, uvedú ho v Benátkach. Podľa postulátora P. Jurčagu by filmový dokument mohol priniesť ovocie aj v kauze blahorečenia“

Biskup Haľko v kázni odmietol reči extrémistickych zástancov bojového ateizmu o status quo pri ochrane života

Počas kázne v gréckokatolickom pútnickom mieste Lutina biskup Halko venoval svoju kázeň otázke materstva a ochrane života vo svetle života Panny Márie.
Otec biskup zdôraznil, že Panna Mária pri slovách archanjela Gabriela „počneš a porodíš syna,“ odpovedala „Hľa služobnica Pána.“ Panna Mária prijala svoje materstvo momentom počatia a nei až narodenia. Preto sa dá podľa otca biskupa za hlavnú patrónku a inšpirátorku hnutia za ochranu života považovať Pannu Máriu. Tým, že prijala život, ktorý sa stal darcom života, teda Ježiša Krista, „akoby povedala, že za každý jeden život plače a oroduje u svojho Syna.“ Za akýkoľvek život, aj ten pokazený, je “Panna Mária Sedembolestnou a plnou milosti/, uviedol otec biskup.

22. septembra sa uskutoční podľa biskupa Národný pochod za život, kde sa stretnú ľudia zjednotení okolo úcty života, ktorý má prameň v Bohu. „Veríme, že život je hodný ochrany od počatia až po prirodzený smrť“ a život nemá preto podľa biskupa Haľka byť predmetom ľudského rozhodovania. Panna Mária a Jozef prosí ľudí, aby urobili všetko pre ochranu života. „Bez krížovej cesty je ochrana života nepredstaviteľná,“ Je dôležité, aby sme verili slovám Ježiša, že „jeho kráľovstvu nebude konca a Vy zápaste o život do posledných kvapiek Vaších možností.“

Pokračovať v čítaní „Biskup Haľko v kázni odmietol reči extrémistickych zástancov bojového ateizmu o status quo pri ochrane života“

Budú židovskí rabíni preškoľovať kňazov?

V posledných mesiacoch sa v Ríme uskutočnilo niekoľko podujatí svedčiacich o „vynikajúcich židovsko-kresťanských vzťahoch, ktoré podľa vyjadrenia viacerých predstaviteľov oboch strán nikdy neboli také dobré, ako dnes“ – píše Lisa Palmieri-Billigová, koordinátorka spolupráce Amerického židovského výboru (AJC) so Svätou stolicou.

Podľa autorky došlo v posledných mesiacoch k viacerým udalostiam potvrdzujúcim veľmi dobrý stav židovsko-katolíckych vzťahov. Spomenula okrem iného celoročný cyklus prednášok organizovaných Centrom kardinála Beu pre židovské štúdie na Pápežskej Gregoriánskej univerzite pri príležitosti 50. výročia úmrtia patróna – hlavného architekta koncilovej deklarácie Nostra Aetate a „následnej pokojnej revolúcie v medzináboženských vzťahoch“, a mimoriadnu trojdňovú konferenciu pod názvom „Ježiš a farizeji“, ktorú organizoval Pápežský biblický inštitút v spolupráci s Gregoriánskou univerzitou, AJC a ďalšími, za účasti medzinárodných vedcov zo všetkých oblastí súvisiacich s témou.

Okrem toho sa konalo trojdňové sympózium na tému: „Ľudia, idey a obmedzenia voľného pohybu“ týkajúce sa globálneho fenoménu migrácie. Podujatie zorganizoval Medzinárodný katolícko-židovský výbor zložený zo zástupcov Vatikánskeho výboru pre náboženské vzťahy so židmi a Medzinárodného židovského výboru pre medzináboženské konzultácie IJCIC (ktorý sústreďuje najdôležitejšie židovské organizácie sveta).

Pokračovať v čítaní „Budú židovskí rabíni preškoľovať kňazov?“