Vdp. Anton Solčiansky: Pápež František nám to opakovane hovorí: V prípade tzv. rodovej rovnosti ide o nebezpečnú ideológiu, ktorá prináša ideologickú kolonizáciu

Snahu ideológov tzv. rodovej rovnosti môžeme skôr prirovnať k snahe premeniť súčasnú demokraciu na novú totalitu

Často len my kňazi, ale dnes už aj psychológovia a psychiatri vieme, aké je bolestivé a náročné pomáhať tým, ktorí boli zvedení.

Oklamaní, zmanipulovaní, majstrami a majsterkami okultizmu a ezoteriky, ideologickej kolonizácie toho, čo podvodne nazývajú tzv. rodová rovnosť, majstrami masturbácie, hormonálnej antikoncepcie, potratových tabletiek, vyrábaním detí pod mikroskopom a všetkých ostatných foriem a odvetví antikultúry smrti.

Teraz, pri návrate zo svojej pastierskej cesty z Mongolska pápež František okrem iného povedal: Keď sa kultúra destiluje, mení sa na ideológiu a to je jed! Kultúra sa zneužíva a je to vydestilovaná na ideológiu. Ideológia však nie je schopná vtelenia, je to len idea. Keď však ideológia naberie na sile, a stane sa politikou, zvyčajne sa stáva diktatúrou.

Pokračovať v čítaní „Vdp. Anton Solčiansky: Pápež František nám to opakovane hovorí: V prípade tzv. rodovej rovnosti ide o nebezpečnú ideológiu, ktorá prináša ideologickú kolonizáciu“

0
0

Hanebný bojkot najvyšších štátnych úradníkov na čele s prezidentkou. Prečo KBS nesúhlasila s inštalovaním základného kameňa na vybudovanie pamätníka patrónov Európy, ktorý požehnal sv. Ján Pavol II. 14. 9. 2003 v Bratislave? Je sv. Ján Pavol II. pre KBS „persona non grata“?

Minulý týždeň sa nám udalosti valili ako nespútané lavína. Napriek tomu si vyberiem len dve udalosti, o ktorých si myslím, že ich nie je možné obísť mlčaním, píše 8.diel glosovania týždenných udalostí Anton Hrnko.

Predovšetkým by som pohovoril o odhalení súsošia ssv. Cyrila, Metoda a Gorazda. Aby sme pochopili celú skutočnosť, nemožno obísť minulý vývin okolo neho.

Ako už bolo niekoľkokrát povedané s myšlienkou prišli roku 2012 Matica slovenská a Konferencia biskupov Slovenska. Vypísali riadnu súťaž, do ktorej sa prihlásilo, myslím si, vyše dvadsať autorov. Súťaž vyhodnocovala odborná komisia a vybrala dielo ak. mal. A. Gábrika. To dielo ponúkli mestu Bratislava, ktoré ho odmietlo.

Ak si niekto myslí, že kvôli nedostatočnej umeleckej hodnoty, tak je veľmi na omyle. Odmietli ho predovšetkým kvôli námetu: V ich predstavách predsa Slováci nemajú dejiny a pripomínať, že to je ináč, je u progresívcov zločin.

Pokračovať v čítaní „Hanebný bojkot najvyšších štátnych úradníkov na čele s prezidentkou. Prečo KBS nesúhlasila s inštalovaním základného kameňa na vybudovanie pamätníka patrónov Európy, ktorý požehnal sv. Ján Pavol II. 14. 9. 2003 v Bratislave? Je sv. Ján Pavol II. pre KBS „persona non grata“?“

0
0

Prečo KBS nesúhlasila s inštalovaním základného kameňa na vybudovanie pamätníka patrónov Európy, ktorý požehnal sv. Ján Pavol II. 14. 9. 2003 v Bratislave? Je sv. Ján Pavol II. pre KBS „persona non grata“?

Predseda AZN na debate s biskupom Jozefom Haľkom pod lipou položil pánovi biskupovi aj túto otázku.

Predseda AZN počas odovzdávania základného kameňa autorovi súsošia sochárovi A. Gábrikovi

Skôr, ako som mu položil prvú otázku, tak som mu vysvetlil, že ešte v roku 2003 sme spolu so o.i. Silvestrom Krčmérym, Vladimírom Juklom, Petrom Novoveským iniciovali vyhotovenie základného kameňa pre vybudovanie pamätníka patrónov Európy, ktorý 14. septembra 2003 požehnal sv. Ján Pavol II.

Peniaze na tento základný kameň sa zbierali na stretkách u S. Krčméryho. Túto iniciatívu podporovali aj J. E. Ján Chryzostom kardinál Korec, Mons. Rudol Baláž a Mons. Štefan Vrablec, ktorý v roku 2007 neúspešne žiadal KBS aj o zaradenie tohto projektu do pastoračného plánu KBS do roku 2013.

Pokračovať v čítaní „Prečo KBS nesúhlasila s inštalovaním základného kameňa na vybudovanie pamätníka patrónov Európy, ktorý požehnal sv. Ján Pavol II. 14. 9. 2003 v Bratislave? Je sv. Ján Pavol II. pre KBS „persona non grata“?“

0
0

Príhovor kardinála Pietra Parolina po požehnaní súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda

Bratislava 14. septembra (TK KBS) Prinášame plné znenie príhovoru štátneho sekretára Svätej stolice, kardinála Pietra Parolina, ktorý dnes, vo štvrtok 14. septembra 2023, predniesol po požehnaní súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave.
Plné znenie príhovoru kardinála Pietra Parolina

Drahí bratia a sestry, dámy a páni!

Pripomíname si 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou a pri tejto príležitosti je pre mňa veľkou radosťou požehnať tri sochy, znázorňujúce svätých Cyrila a Metoda spolu so svätým Gorazdom, ktorý bol ich prvým žiakom a ktorého si sám svätý Metod vybral za svojho nástupcu v biskupskej misii. Toto súsošie symbolizuje nielen stáročnú prítomnosť kresťanstva na Slovensku, ale aj vôľu a túžbu, ako je uvedené v Ústave SR, budovať krajinu na odkaze svätých Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň patrónmi Európy.

Bratsky pozdravujem predsedu Konferencie biskupov Slovenska J. E. Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa, prítomného so všetkými biskupmi a cirkevnými predstaviteľmi. S úctou pozdravujem predsedu Národnej rady pána Borisa Kollára a všetky inštitucionálne a vojenské orgány. Osobitný pozdrav patrí aj veľvyslancom a členom diplomatického zboru a vám všetkým, ktorí ste sa tu zišli.

Pokračovať v čítaní „Príhovor kardinála Pietra Parolina po požehnaní súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda“

0
0

Prečo ľudia odpadávajú od Cirkvi II.: Modlitba a premýšľanie o náboženských veciach nie sú príčinou odpadu od viery

Nemravnosť je matkou nielen nevery, ale aj všeobecnou pohnútkou k odpadnutiu od viery

Ani modlitba a premýšľanie o náboženských veciach nie sú príčinou odpadu od viery. Naopak, takmer všetci protestanti, ktorí sa stali katolíkmi, modlitba priviedla naspäť do lona materinskej Cirkvi.

Je dojímavé čítať v životopisoch konvertitov, ako mnohí pobožní, mravní a učení protestanti po rokoch trvajúcich vrúcnych modlitbách a po zrelom uvažovaní prišli k rozhodnutiu, že sa stanú katolíkmi. Naproti tomu zanedbávanie modlitby a náboženská nevedomosť sú známkami tých, ktorí od Cirkvi odpadávajú.

Či táto skutočnosť nie je dobrým dôkazom pravdivosti Katolíckej Cirkvi? Kto zanedbáva modlitbu, stáva sa časom ľahostajným k náboženstvu a viere, lebo modlitba je akoby olej, ktorým svetlo viery býva sýtené a udržiavané. V tomto svetle predstavujú sa nám nevera a odpadnutie od Cirkvi ako trest Boží za zanedbávanie modlitby a ostatných milostí Božích. „Odníme sa vám kráľovstvo Božie a dá sa ľudu, ktorý bude prinášať jeho ovocie“. (Mat 21, 43)

Pokračovať v čítaní „Prečo ľudia odpadávajú od Cirkvi II.: Modlitba a premýšľanie o náboženských veciach nie sú príčinou odpadu od viery“

0
0

Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR: Kresťan nech nevolí strany alebo poslancov, ktorí podporujú „ideologickú kolonizáciu“, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou…

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k voľbám do NR SR

Bratislava 16. septembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k predčasným voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa v katolíckych kostoloch na Slovensku číta v 24. nedeľu v cezročnom období, 17. septembra 2023. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Milí veriaci, drahí bratia a sestry,
sme bezprostredne pred voľbami, keď si mnohí kladú nielen otázku koho voliť, ale aj či má vôbec zmysel pristúpiť k volebným urnám. Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému a politickému dianiu, povzbudzujeme vás, aby ste nepodliehali nezáujmu a pasivite, ale rozhodovali ste sa pre zodpovednosť za spoločné dobro a blaho každého občana Slovenskej republiky.

Vademcum pre volby 2023

Pokračovať v čítaní „Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR: Kresťan nech nevolí strany alebo poslancov, ktorí podporujú „ideologickú kolonizáciu“, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou…“

0
0

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen