Trevignano Romano 15. a 18. januára 2022: Prenasledovanie bude veľké, keď sa rozhodnú zjednotiť náboženstvá

Drahé deti, ďakujem vám, že ste si vypočuli a odpovedali na moje volanie vo vašom srdci. Deti moje, modlite sa za kňazov, ktorí sa stratili, a za moju Cirkev, kam sa plazí diabol.

Spovedajte sa a buďte pripravení každý deň

Drahé deti, modlite sa za vládcov, aby nepokračovali vo svojom projekte.

Deti moje, ľudstvo je žiaľ už nenávratne na ceste do priepasti. Modlite sa a všetko vložte do rán môjho Syna Ježiša.

Deti moje, uvidíte veľa vecí, ktoré vaše oči ešte nevideli, spievajte chvály Pánovi, svojej jedinej spáse. Veľmi ma zarmucuje, keď vidím špinu na tejto zemi, ktorú môj Otec požehnal toľkou láskou, ale vy teraz už v Boha neveríte, každý si vytvoril svoje vlastné modly: Dosť, prosím vás, deti moje s touto zlobou. Spovedajte sa a buďte pripravení každý deň.

Pokračovať v čítaní „Trevignano Romano 15. a 18. januára 2022: Prenasledovanie bude veľké, keď sa rozhodnú zjednotiť náboženstvá“

1
0

ThDr. Ladislav Ostrák v Šaštíne: Dokedy sa budeme do kelu červenať za to, že poviem to slovo – verím? Dokedy budem mať strach verejne povedať: ja som kresťan-katolík? Buďme hrdí! Vzoprime sa!

Drahí bratia a sestry, jedno určite! Musíme vrátiť Boha do ulíc našich miest. Žiaľ Bohu, už aj dedín. Lebo ani tam ho nevidíme

Vysoko dôstojní otcovia, drahí bratia a sestry. Začnem in medias res priamo do stredu a položím niekoľko otázok.

Prvá: Čo pre nás znamená, aký príklad nám dáva svätý Pavol, prvý pustovník, na púšti? Odpoveď: Silu viery. Môžeme s ním povedať ako povedal Ján Krstiteľ, keď k nemu poslali sluhov a tí sa ho pýtajú: Povedz nám, kto si? Čo máme povedať tým, ktorí nás poslali? Ján odpovedá: Ja nie som Kristus. A svätopisec píše: Vyznal a nezaprel. To je prvá otázka.

Druhá: Žijeme tak, aby sme aj my vydali to svedectvo, že Boh je súčasťou môjho života? Áno?
Otázka tretia: Dokážeme žiť tak, aby sme mohli smelo povedať, že dedičstvo otcov Cyrila a Metoda vieme nielen prijať, ale odovzdať ďalším generáciám? Tak, ako sme ho prijali od našich dedov? Vieme to?

Pokračovať v čítaní „ThDr. Ladislav Ostrák v Šaštíne: Dokedy sa budeme do kelu červenať za to, že poviem to slovo – verím? Dokedy budem mať strach verejne povedať: ja som kresťan-katolík? Buďme hrdí! Vzoprime sa!“

2
0

Video -Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Hlas volajúceho na púšti. Keď sa autorita vzbúri proti národu a zneužije svoju moc proti občanom, občianska neposlušnosť a požiadavky svedomia sú nevyhnutnosťou

„Robte pokánie, lebo sa priblížilo Kráľovstvo nebeské. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky“. (Mt 3, 2-3)

Drahí bratia a sestry, dovoľte mi, aby som vás všetkých oslovil ako pastier, ktorému leží na srdci predovšetkým spása vašich duší. Moje slová sú pre každého z vás: pre tých, kto majú milosť byť kresťanmi, i pre tých, ktorí sú ešte ďaleko od Boha; pre tých, ktorí pochopili duchovný rozmer tohto zápasu i pre tých, ktorí veria, že ide iba o útok na občianske slobody.

Pre tých, ktorí si uvedomujú antikristický matrix toho, čo sa deje, i pre tých, ktorí sú podráždení absurdnými obmedzeniami zavedenými vládami zotročenými veľkým resetom.

Váš protest sa pripája k protestu miliónov ďalších ľudí. Odvážny protest, ktoré je zdieľaním niektorých základných princípov, ako je právo a prirodzené slobody, na slobodnú voľbu liečby a rešpekt k vlastnému presvedčeniu v zdravotných a občianskych veciach.

Pokračovať v čítaní „Video -Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Hlas volajúceho na púšti. Keď sa autorita vzbúri proti národu a zneužije svoju moc proti občanom, občianska neposlušnosť a požiadavky svedomia sú nevyhnutnosťou“

4
0

Šok! Vlastizrada v priamom prenose! Expert: Zmluva s USA je pre Slovensko úplne najhoršia možná! Americkí agenti Naď a Korčok útočia na suverenitu Slovenska, ktoré chcú doslova odovzdať USA! (VIDEO SK)

Šok! Vlastizrada v priamom prenose! Expert: Zmluva s USA je pre Slovensko úplne najhoršia možná!

Americkí agenti Naď a Korčok útočia na suverenitu Slovenska, ktoré chcú doslova odovzdať USA! (VIDEO SK)

SLOVENSKO: Totálny šok v priamom prenose RTVS, kde odborníčka na medzinárodné právo a sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Dana Jelínková Dudzíková analyzovala zmluvu medzi Slovenskom a USA o obrannej spolupráci.

Podľa nej je takáto zmluva najhoršie zo všetkých zmlúv našich okolitých krajín, ktoré ju tiež s Američanmi majú. Tvrdí, že naša zmluva je najslabšia, najmenej ošetrená a najmenej vyrokovaná v prospech Slovenska.

Pokračovať v čítaní „Šok! Vlastizrada v priamom prenose! Expert: Zmluva s USA je pre Slovensko úplne najhoršia možná! Americkí agenti Naď a Korčok útočia na suverenitu Slovenska, ktoré chcú doslova odovzdať USA! (VIDEO SK)“

0
0

OMIKRON: Nemecká vláda potvrdila, že čím viac očkovaných, tým viac nakazených

Nemecká vláda oznámila, že 96% všetkých evidovaných prípadov Omikronu v Nemecku pochádza od očkovaných osôb, iba 4% prípadov Omikronu bolo evidovaných u neočkovaných osôb.

V reporte nemeckého Inštitútu Roberta Kocha o pandemickej situácii v Nemecku v závere roka sa nachádza šokujúce a úplne nepopierateľné odhalenie. Vo štvrtok 30. decembra 2021 nemecká vláda cez Inštitút Roberta Kocha, čo je vládna nemecká organizácia, publikovala tieto čísla.

Vo štvrtok zverejnená správa Inštitútu Roberta Kocha uvádza, že 95,58 % prípadov Omikronu v Nemecku pochádza z radov plne očkovaných Nemcov a 28 % z nich malo dokonca posilňovaciu 3. posilňovaciu dávku, tzv. „booster“, zatiaľ čo iba 4,42 % prípadov Omikrónu je z radov neočkovaných Nemcov

V týchto ľuďoch vírus zmutoval, pretože reagoval na očkovacie podnety. Zatiaľ čo u ľudí, ktorí očkovanie odmietajú, sa vírus Omikron uchytiť veľmi dobre nechce a nevie, pretože pre neho v tele neočkovanej osoby nie je bezpečné prostredie, pre ktoré by bol Omikron adaptovaný.

Pokračovať v čítaní „OMIKRON: Nemecká vláda potvrdila, že čím viac očkovaných, tým viac nakazených“

0
0

Plk. PaedDr. Jozef Paluba: Prečo v tak krátkych dejinách, judáši tak zosilneli na Slovensku a sú medzi nami dodnes, pretože neustále zlé jazyky melú veľmi nedôstojne voči práve týmto vzácnym mužom, ako bol J. Vojtaššák, M. Buzalka a P. P. Gojdič

Kázeň zo svätej omša pri príležitosti 71. výročia súdneho procesu proti tzv. vlastizradným biskupom

Drahí bratia a sestry,
rozum sa zastavuje, keď čítame, krátke dejiny Slovenska, ako sa za posledných sto rokov vyvíjali. Ale keď dobre čítame a sledujeme medzi riadkami a dňami svojho života a vnímame príbehy, ktoré sa tu odohrávali, tak vidíme, ako Pán Ježiš múdro zariadil pred dvetisíc rokmi, že do svojho malého štábu ľudí, dvanástich apoštolov pozval aj takého, ktorý mal možnosť, vidieť, byť svedkom, mal možnosť zažiť spoločenstvo, potešiť sa, žasnúť nad Kristovými skutkami, nad zázrakmi, ktoré sa diali, nad mimoriadnymi zázrakmi.

Mŕtvi vstávali, slepí videli, hluchí počuli a napriek tomu nedá sa osloviť, neformuje sa zvnútra, je plný zloby, nakoniec zrádza Krista a končí ako končí.

A takýchto judášov vidíme, že sme v dejinách Slovenska mali dosť a v tých posledných desaťročiach až neúrekom. A tak si musím spomenúť na slová Viktora Trstenského, duchovného otca zo Spišskej diecézy a teším sa že aj ja som príslušníkom Spišskej diecézy, ktorý je prepožičaný do služieb Ordinariátu ozbrojených síl a zborov a s týmto dôstojným a hodnotným pánom som sa stretol raz v živote, ktorý mi povedal zaujímavé slová.

Pokračovať v čítaní „Plk. PaedDr. Jozef Paluba: Prečo v tak krátkych dejinách, judáši tak zosilneli na Slovensku a sú medzi nami dodnes, pretože neustále zlé jazyky melú veľmi nedôstojne voči práve týmto vzácnym mužom, ako bol J. Vojtaššák, M. Buzalka a P. P. Gojdič“

0
0