Výsmech poslancom NR SR, Vdp. M. Kuffovi, SDZR a všetkým občanom SR! Zavádza Univerzita Komenského Istanbulský dohovor napriek jeho odmietnutiu v NR SR do praxe?

Pod Univerzitu Komenského v Bratislave spadá aj Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta!! Čo sa vlastne vybojovalo? Zastavili sme zlo z Istanbulu?

Plán rodovej rovnosti UK

Súčasťou úsilia Univerzity Komenského o vytváranie lepších pracovných podmienok i podmienok pre štúdium, ako aj o zvyšovanie kvality výskumu a vzdelávania je príprava univerzitného Plánu rodovej rovnosti. Plán rodovej rovnosti UK tvorí súbor opatrení, ktorých cieľom je iniciovať štrukturálne zmeny, ktoré vo výsledku povedú k vytváraniu otvoreného, podporujúceho, inkluzívneho a nediskriminujúceho prostredia pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne, ako aj pre študentov a študentky jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského.

Príprava Plánu rodovej rovnosti UK je úzko spojená s realizáciou medzinárodného projektu EQUAL4EUROPE (www.equal4europe.eu) a reaguje aj na aktuálnu požiadavku EÚ, ktorá účasť verejných výskumných inštitúcii v programe Horizont Európa podmienila existenciou inštitucionálnych plánov rodovej rovnosti. Plán je však predovšetkým odpoveďou na pretrvávajúce prejavy rodovej nerovnosti, ktoré sa nevyhýbajú ani akademickému prostrediu na našej univerzite a vedú k strate talentov ako aj k nižšej kvalite realizovaného výskumu a vzdelávania.

Pokračovať v čítaní „Výsmech poslancom NR SR, Vdp. M. Kuffovi, SDZR a všetkým občanom SR! Zavádza Univerzita Komenského Istanbulský dohovor napriek jeho odmietnutiu v NR SR do praxe?“

0
0

Posolstvá Trevignano Romano, 10. a 13. mája 2022: Som tu so zlomeným srdcom za všetko, čo dovoľujete. Deti moje, pozrite sa na Cirkev, ona ma nechce uznať ako Spoluvykupiteľku

Drahé deti, ďakujem vám, že ste tu a že ste odpovedali na moje volanie vo vašom srdci. Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, dnes ako vtedy (zjavenie vo Fatime) naďalej prosím o modlitby a obrátenie.

Keby sa všetko dialo tak, ako som žiadala, zažili by ste pokoj. Namiesto toho sa otvorili brány pekla: Vy, moji maličkí, ak sa neposilníte vo viere, pôjdete cestou do záhuby. Som tu so zlomeným srdcom za všetko, čo dovoľujete. Deti moje, pozrite sa na Cirkev, ona ma nechce uznať ako Spoluvykupiteľku.

Ja som Kráľovná neba a zeme, Ja som tá, ktorá vás privádza k môjmu Synovi Ježišovi, som Jeho Matka i všetkých vás, prijmite túto pravdu. Deti, modlite sa za moje ukrajinské deti, ktoré boli ešte živé hodené do dvoch jám.

Deti moje, zem sa bude chvieť stále silnejšie, ale vy sa nebojte, lebo som tu, aby som vás chránila. Už nie je čas. Buďte stále duchovnejšie a pozerajte sa na znamenia neba a zeme.

Pokračovať v čítaní „Posolstvá Trevignano Romano, 10. a 13. mája 2022: Som tu so zlomeným srdcom za všetko, čo dovoľujete. Deti moje, pozrite sa na Cirkev, ona ma nechce uznať ako Spoluvykupiteľku“

0
0

Pred 105 rokmi sa vo Fatime zjavila Panna Mária. Prečo je jej odkaz stále aktuálny?

V nedeľu, 13. mája 1917, sa vybrali traja malí pastierikovia, Lucia (10 r.), František (9 r.) a Hyacinta (7 r.), pásť svoje ovečky do Cova da Iria, kde sa stali svedkami doteraz najveľkolepejšieho zjavenia Panny Márie v ľudskej histórii.

Dnes si pripomíname jeho 105. výročie. Vďaka výzvam našej Nebeskej Matky z Fatimy sa menili dejiny, prehĺbil sa život viery a Cirkvi. A na to všetko si Boh vyvolil tri negramotné deti. Jeho myšlienky totiž nie sú našimi myšlienkami a Jeho cesty nie sú našimi cestami… (Iz 55,8)

Panna Mária sa portugalským deťom zjavila v jemnom jase, oblečená v bielom. Vystrašená Lucia nabrala odvahu ako prvá a opýtala sa: „Kto ste, Pani, a odkiaľ prichádzate?“ Panna Mária odpovedala, že z neba. Po otázke Lucie, či do neba pôjde aj ona, Hyacinta a František – sa dozvedela, že áno, ale František sa musí veľa modliť. Lucia sa ďalej pýtala: „A čo od nás chcete?“ Panna Mária povedala: „Chcem, aby ste vždy 13. prichádzali na toto miesto, šesť mesiacov po sebe. Potom vám poviem, čo chcem. A chcem, aby ste sa veľa modlili.“

Po otázke Nebeskej Matky, či sú deti ochotné obetovať sa Bohu, znášať utrpenia a ich súhlasnej odpovedi ich uistila, že Božia milosť ich bude posilňovať. Potom deti zalialo svetlo, padli na kolená a modlili sa. Po niekoľkých okamihoch ich Božia Matka vyzvala ku každodennej modlitbe ruženca, aby vyprosili svetu mier a koniec vojny.

Pokračovať v čítaní „Pred 105 rokmi sa vo Fatime zjavila Panna Mária. Prečo je jej odkaz stále aktuálny?“

0
0

Efraim Zuroff, riaditeľ Centra Simona Wiesenthala v Izraeli odsúdil kanadských vojakov za výcvik neonacistických bojovníkov na Ukrajine

Odhalené škandalózne dokumenty: „Putin mal pravdu“

Riaditeľ Centra Simona Wiesenthala v Izraeli odsúdil kanadských vojakov za výcvik neonacistických bojovníkov na Ukrajine a povedal, že Ottawa je zodpovedná za to, aby predišla podobným veciam. „Kanadská vláda tomu nevenovala náležitú pozornosť,“ povedal Zuroff novinám Citizen of Ottawa. Kanadská armáda však poprela akúkoľvek povinnosť preverovať účastníkov výcviku.

„Kanadská vláda si nesplnila svoje povinnosti,“ povedal v stredu Ephraim Zuroff spomínaným novinám. „Brániť Kanadu znamená presne vedieť, kto sú títo inštruktori.“

Akokoľvek, Zuroff trvá na tom, že je to zodpovednosť kanadského ministerstva obrany presne vedieť, kto sú títo inštruktori. „Niet pochýb, že na Ukrajine sú neonacisti v rôznych formách, či už v pluku Azov alebo v iných organizáciách,“ dodal.

Pokračovať v čítaní „Efraim Zuroff, riaditeľ Centra Simona Wiesenthala v Izraeli odsúdil kanadských vojakov za výcvik neonacistických bojovníkov na Ukrajine“

0
0

Biskup Schneider v Trnave: „Prijímanie na ruku je najväčšia rana Cirkvi súčasnosti!“

„Kým nebude prijímanie na ruku zakázané a Cirkev nezačne pred Pánom kľačať, obnova Cirkvi nenastane.“

Pri príležitosti vydania knihy otca biskupa Athanasia Schneidera s názvom Christus Vincit v slovenčine (Spolok latinskej omše, 2022) navštívil významný kazašský s nemeckými koreňmi mesto Trnava, kde sa v známej trnavskej reštaurácii konala viac ako dvojhodinová prednáška s jeho excelenciou, na ktorej bol okrem hostí prítomný piešťanský dekan vdp. Mgr. Marián Kolenčík, viacerí kňazi, ako aj zástupcovia portálu Christianitas.sk.

Na začiatku bol otec biskup Schneider organizátorom, pánom Čambalom, uvítaný ako „jeden z mála apoštolských nástupcov, ktorý hovorí pravdu vhod i nevhod“. Zaznela so smiechom cez slzy tiež narážka, že „dnes je toľko apoštolov, ako za čias Ježiša“. Po tomto krátkom úvode nasledovala prezentácia historičky, pani Dr. Beaty Blehovej známej aj z nášho portálu christianitas.sk, ktorá z odborného hľadiska predstavila publikáciu Christus Vincit.

Pokračovať v čítaní „Biskup Schneider v Trnave: „Prijímanie na ruku je najväčšia rana Cirkvi súčasnosti!““

2
0

V piatok 13. mája si pripomíname desiate výročie Slovenského dňa za voľnú nedeľu. Poslané poslancom NRSR, SITA, TASR, TKKBS

Vážení priatelia, drahí spoluobčania, milí Slováci!

Už dvadsať rokov (od roku 2002) sa na Slovensku vedie široká diskusia o potrebe prijatia zákona na ochranu voľnej nedele pre všetkých občanov Slovenskej republiky.

Vďaka tomuto nášmu úsiliu bolo do NRSR predložených viacero návrhov zákona na ochranu voľnej nedele zo širokého spektra politických strán na Slovensku. Žiaľ neúspešne… Napriek deklarovanému záujmu politických strán o prijatie zákona na ochranu voľnej nedele je žiaľ neuveriteľné, že takýto zákon, ktorý by zahŕňal všetky nedele v roku, na Slovensku zatiaľ nebol prijatý. Problém je v tom, že sa politické strany, o. i., nevedia dohodnúť na spoločnom návrhu pre dobro pracujúcich občanov celého Slovenska a našich rodín.

Pritom je zrejmé a jasné, že oddych po celotýždennej namáhavej práci, často za nedôstojnú mzdu, potrebuje každý človek. Svoju rolu tu zohrávajú aj extrémistickí zástancovia bojového ateizmu a tzv. liberáli, ktorí hovoria o slobode a ľudských právach, ale v praktickom živote presadzujú pravý opak.

Pokračovať v čítaní „V piatok 13. mája si pripomíname desiate výročie Slovenského dňa za voľnú nedeľu. Poslané poslancom NRSR, SITA, TASR, TKKBS“

0
0