Čo sú kantrové dni -spracované podľa modlitebnej knihy katolíckeho kresťana Andreja Radlinského – Nábožné výlevy

Čo sú kantrové dni -spracované podľa modlitebnej knihy katolíckeho kresťana Andreja Radlinského – Nábožné výlevy (siedme vydanie 1889, Viedeň).

Na slávu
Cirkvi víťaznej na nebi,
na prospech
Cirkvi bojujúcej na zemi,
na pomoc
Cirkvi trpiacej v očistci.

Na štvoro suchých dní (kantry)
Poučenie- Štvoro suchých dní , alebo štvrťročný pôst nazýva sa tak odtiaľ, že sa štyri krát do roka, v každej totižto štvrti roka: a síce na jar medzi 1. a 2. nedeľou pôstnou, v lete medzi nedeľou svätodušnou a nedeľou najsvätejšej Trojice Božej, na podzim v týždni po sviatku Povýšenia Svätého Kríža a v zime medzi 3. a 4. nedeľou adventnou drží a že naši predkovia horlivejšou , ako my, ich potomci nábožnosťou nadšení, tieto dni ako stredu, piatok a sobotu o suchom chlebe a o vode postivše sa strávili.

Suché dni menujú sa tiež kantry podľa toho, že máme svoje telo tuhým pôstom kantryť. Ustanovené sú ale preto, aby sme zaprením a krotením tela svojho za svoje hriechy Bohu nejako zadosťučinili, za obdržané dobrodenia Bohu sa slušne poďakovali a pre nastávajúci nový štvrť rok požehnania Božieho, ako tiež i dobrých duchovných pastierov, ktorý obyčajne v tomto čase bývajú svätený, pre seba od Boha vyprosili.

Pokračovať v čítaní „Čo sú kantrové dni -spracované podľa modlitebnej knihy katolíckeho kresťana Andreja Radlinského – Nábožné výlevy“

Veľký úspech AZN! NRSR schválila príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu, ktoré ako prvý navrhoval predseda AZN. Hlasovalo sa aj o zákone na ochranu nedele. Iba poslanci OĽANO, ĽSNS a SME rodina hlasovali „ZA“

Keď komunistický „socialista“ nie je to isté, čo socialistický kapitalista
Poslanci OĽANO sa v otázke podpory ich návrhu zákona na ochranu nedele vždy, a takmer výlučne spoliehajú len na pomoc poslancov ĽSNS. Inak by totiž v hlasovaní nezískali podporu asi ani dvadsiatich poslancov NRSR.

 Ale naopak „kresťania“ z OĽANO za podobný návrh zákona na ochranu nedele z dielne ĽSNS hlasovať zrejme nebudú ani v tedy, keby ich o to žiadal aj samotný posol z neba. Zrejme si myslia, že to číslo „33“ je dostačujúce a o pól roka bude stačiť, ak si s rovnakou vervou celý proces v NR SR zopakujú. Akoby vôbec nebolo dôležité zvíťaziť, ale iba zúčastniť sa. Asi preto sa získať podporu u iných strán ani neusilujú. Komunisti (socialisti) zo strany SMER SD a ich satelitov teda aj naďalej občanom Slovenskej republiky pracujúcim v supremarketoch, nedoprajú aspoň ani len ten jeden deň odpočinku v týždni, hoci ich kolegovia – socialisti v EÚ, sú naopak prosociálnejší a nedeľný pokoj doprajú zamestnancom aj v iných odvetviach hospodárstva. Nuž, komunistický „socialista“ asi nie je to isté ako socialistický kapitalista. A ten „každý pracujúci človek, čo by mal mať nárok na voľno“, je zase kdesi na poslednom mieste ich záujmu.

Pokračovať v čítaní „Veľký úspech AZN! NRSR schválila príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu, ktoré ako prvý navrhoval predseda AZN. Hlasovalo sa aj o zákone na ochranu nedele. Iba poslanci OĽANO, ĽSNS a SME rodina hlasovali „ZA““

Hľadá sa kresťanský politik

Slová z nadpisu sa niekomu môžu zdať neadekvátne. Vari nemáme na Slovensku kresťanských politikov? Nemáme kresťanské strany?

O hľadaní kresťanského politika sa hovorí málo, spravidla v predvolebnom čase, keď treba vybrať vhodných kandidátov. Pritom táto otázka si zasluhuje väčšiu a trvalejšiu pozornosť.

Sme svedkami toho, že kresťanské politické strany – ktoré sa tak označujú a ktoré prípadne majú v slovo „kresťanské“ i v názve – sú takými nezriedka len formálne, v praxi zlyhávajú, odkláňajúc sa od princípov, na ktorých by mali stáť. Sme svedkami toho, že takzvaní kresťanskí politici, v snahe zapáčiť sa svetu a získať koaličný potenciál, prispôsobujú svoju rétoriku i praktickú činnosť mentalite doby. Samozrejme, neplatí to celoplošne, ale trend je zjavný, v západnej Európe sa prejavuje naplno a aj u nás silnie.

Viaceré príklady postupného odkresťančovania pôvodne kresťanských, respektíve kresťansko-demokratických strán spomína Vladimír Palko v knihe Levy prichádzajú; konštatuje: „Kresťanskodemokratický postoj napokon zmutoval do postoja: Veci treba nechať alebo dokonca presadzovať tak, ako ich chcú ľudia.“ Bez ohľadu na biblické učenie. Zradní politici pritom svoje neraz priamo protikresťanské kroky pokrytecky a zbabelo ospravedlňujú, dodáva Palko, vyvinuli si na to osobitný ospravedlňujúci jazyk: „Treba rešpektovať aj iné názory… Nesmieme dvíhať kárajúci prst… Nevstupujme ľuďom do svedomia…“

Pokračovať v čítaní „Hľadá sa kresťanský politik“

Francúzsky učiteľ – ateista po otázkach žiakov vyučoval o kresťanstve, prišlo udanie a klasický scenár

Do akého extrému dospelo vo Francúzsku odvolávanie sa na laicitu a jej dvojitý meter, mal možnosť zakúsiť na vlastnej koži 37-ročný učiteľ z Malicornay.

Matthieu Faucher, ateista, otec nepokrstených detí, oceňovaný rodičmi žiakov za inteligentnú a svedomitú výučbu sa stretol s otázkami žiakov, ktoré ho prinútili zamyslieť sa a usporiadať pre nich výučbu, v ktorej by im vysvetlil na akých princípoch spočíva kresťanstvo.

“V rokoch 1970-1980 sa nikto nepýtal čo je to krst, keď sa preberal kráľ Chlodovik. Dnes 9-10 ročné deti preukazujú obrovskú náboženskú nekultúrnosť,” vysvetlil učiteľ.
Preto sa pedagóg pustil do štúdia biblických textov a pripravil pre deti hodiny, v ktorých im chcel priblížiť princípy kresťanstva. Školské osnovy to dovoľujú, pokiaľ sa nejedná priamo o výučbu náboženstva, ale religiózne princípy sú vyučované v historickom a kultúrnom aspekte.

Učiteľ však nemal šancu dokončiť svoj kurz, kedže na neho prišlo anonymné udanie na rektorát, v ktorom bol učiteľ obvinený z proselytizmu. S pedagógom bolo zahájené disciplinárne konanie, učiteľ bol suspendovaný a po niekoľkých mesiacoch preložený na inú školu.

Pokračovať v čítaní „Francúzsky učiteľ – ateista po otázkach žiakov vyučoval o kresťanstve, prišlo udanie a klasický scenár“

Biskup K. Küng: „Nie je ľahké žiť ako kresťan“. Aj mladí ľudia nájdu cestu, keď budú vidieť kresťanov, ktorí veria a napriek vlastným chybám sa usilujú o pravý kresťanský život

Milí bratia a sestry!
Zasa raz sme vstúpili Popolcovou stredou do Pôstneho obdobia a prosíme Boha, aby nám skrze tomto obdobie obrátenia a pokánia dal milosť kráčať vpred v poznaní Krista a zviditeľňovať silu jeho vykúpenia naším životom z viery.

 Boh oslovuje nás všetkých. Na prvú Pôstnu nedeľu vnímame posolstvo: „Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu,“ (Mk 1,14-15).

Musíme byť bdelí, aby sme sa nenechali nakaziť vlažnosťou šírenou našou blahobytnou spoločnosťou. Mnohí ľudia sa náboženského života do veľkej miery alebo aj celkom vzdali, nemálo ľudí sa uspokojí iba s občasnou účasťou na cirkevnom živote pri určitých príležitostiach a sláveniach. Pre nich, ako sa zdá, nie je náboženský život zvlášť dôležitý.
Buďte presvedčení o tom: Ježiš je medzi nami, aj dnes, aj teraz a oslovuje nás všetkých. Možno namietnete: Ale mnohí ľudia ho nepočúvajú, aj naše deti sa od neho odvrátili, hoci sme urobili všetko, aby sme pred nimi žili našu vieru a odovzdali sme im ju.

Pokračovať v čítaní „Biskup K. Küng: „Nie je ľahké žiť ako kresťan“. Aj mladí ľudia nájdu cestu, keď budú vidieť kresťanov, ktorí veria a napriek vlastným chybám sa usilujú o pravý kresťanský život“

14. február: Svätí Cyril a Metod apoštoli Slovákov a spolupatróni Európy

Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Ich otec, menom Lev, mal vysoké postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič. Metod bol zrejme najstarší.

14. februára 869 zomrel v Ríme sv. Konštantín Filozof, zakladateľ slovanského písomníctva, tvorca hlaholiky a najstaršieho slovanského spisovného jazyka – staroslovenčiny.

Narodil sa azda okolo roku 815. Metod bolo jeho rehoľné meno, krstným menom sa volal možno Michal. Cyril bol najmladším z detí, krstným menom sa volal Konštantín. Narodil sa asi okolo roku 827. Pretože v okolí žilo mnoho Slovanov, predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský jazyk. Metod, starší z bratov, sa stal dôležitým civilným úradníkom. Po čase ho však svetské záležitosti unavili, a preto sa utiahol do kláštora. Konštantín sa stal učencom a profesorom, známym ako „Filozof“, v Konštantínopole.

Pokračovať v čítaní „14. február: Svätí Cyril a Metod apoštoli Slovákov a spolupatróni Európy“