Video: Modlitba SDZR za Intronizáciu Ježiša Krista, Kráľa Slovenska, aby bolo zakázané sväté prijímanie na ruku a aby biskupi vyhlásili pôst na sviatok Krista Kráľa

Modlitba SDZR za Intronizáciu Ježiša Krista, Kráľa Slovenska, aby bolo zakázané sväté prijímanie na ruku a aby biskupi vyhlásili pôst na sviatok Krista Kráľa.

Budeme sa modliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú si Pán Ježiš veľmi ctí.

Kto sa ho modlí, tento ruženec, budeme ho obetovať za tieto tri piliere, za ktoré sa modlíme aj tieto modlitby:

– aby bol vyhlásený Ježiš Kristus ako Kráľ Slovenska

– aby bolo zakázané sväté prijímanie na ruku

– prosíme našich biskupov, aby vyhlásili pôst na celom Slovensku na sviatok Krista Kráľa

Pokračovať v čítaní „Video: Modlitba SDZR za Intronizáciu Ježiša Krista, Kráľa Slovenska, aby bolo zakázané sväté prijímanie na ruku a aby biskupi vyhlásili pôst na sviatok Krista Kráľa“

0
0

Meditácia Ľubomíra Stančeka: Všetky prosby Modlitby Pána, a zvlášť tri prvé, zdajú sa byť podriadené tej jednej: Príď tvoje kráľovstvo. V Božom kráľovstve je sväté Božie meno a plní sa Božia vôľa

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“

Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ (Lk 11, 1-4)

Všetky prosby Modlitby Pána, a zvlášť tri prvé, zdajú sa byť podriadené tej jednej: Príď tvoje kráľovstvo. V Božom kráľovstve je sväté Božie meno a plní sa Božia vôľa. Tí, ktorí sa považujú za pokrokových – krčia plecami pri spomienke o kráľoch a kráľovstvách: čože znamenajú tie pyšné tituly v epoche demokracie, keď sa zrútili tróny a koruny popadali z hláv?!

Pokračovať v čítaní „Meditácia Ľubomíra Stančeka: Všetky prosby Modlitby Pána, a zvlášť tri prvé, zdajú sa byť podriadené tej jednej: Príď tvoje kráľovstvo. V Božom kráľovstve je sväté Božie meno a plní sa Božia vôľa“

0
1

Kristus už je Kráľom Poľska. Začne KBS s prípravou Intronizácie Ježiša Krista, Kráľa Slovenska?

„Tie štáty a národy, ktoré ju nepríjmu a nepoddajú sa vláde sladkej lásky Ježišovej, zmiznú z povrchu zeme a už nikdy nepovstanú. Zapamätaj si to dieťa moje, zhynú a už nikdy nepovstanú!“

Kristus, Kráľ Poľska – poslanie Rozálie Celakownej.

Priblížilo sa Božie Kráľovstvo

„Vedenia štátov sa teda nesmú vzpierať preukazovať panstvu Ježiša Krista verejne svoju úctu a poslušnosť. Rovnako majú svätú povinnosť starať sa o to, aby ľud Kristovu vládu uznal. Len tak si udržia svoju vlastnú autoritu a budú slúžiť pravému blahu svojho ľudu. „
(pápež Pius XI.)

Vážená redakcia! V májovom čísle M ROSY som zachytila krátku informáciu u úsilí poľských veriacich o Intronizáciu Krista na Kráľa Poľska. Som hlboko presvedčená že spomínané udalosti v Poľsku sa dotýkajú a dotknú každého z nás a to už v krátkom čase. Úpenlivo Vás, ako Jediný hlas Pravdy v médiách na Slovensku, prosím aby ste sa aj Vy bližšie pozreli na to čo sa tam naozaj deje.

Pokračovať v čítaní „Kristus už je Kráľom Poľska. Začne KBS s prípravou Intronizácie Ježiša Krista, Kráľa Slovenska?“

0
0

Švajčiarsky kardinál prirovnal nemeckú Synodálnu cestu ku kapitulácii Cirkvi pred Hitlerom. + Video: Modlitba SDZR za Intronizáciu Ježiša Krista Kráľa Slovenska

Nemeckú biskupskú konferenciu doslova rozzúrili slová švajčiarskeho kardinála Kurta Kocha, ktorý prirovnal ich Synodálnu cestu ku kapitulácii nemeckej cirkvi pred kancelárom Adolfom Hitlerom v 30. rokoch 20. storočia.

Švajčiarsky kardinál Kurt Koch zdroj: 1.bp.blogspot.com

Predseda Nemeckej biskupskej konferencie, biskup Georg Bätzing kardinálovi dokonca pohrozil, že sa bude „oficiálne sťažovať u Svätého Otca“, ak sa ten neospravedlní.

Kardinál Koch povedal, že heréza Synodálnej cesty, ktorá umožňuje, aby duch doby (Zeitgeist) nahradil Božie zjavenie, bola presne tou stratégiou, ktorú prijali aj kresťania, ktorí súhlasili s ideológiou národného socializmu. Ešte minulý štvrtok v rozhovore pre katolícky týždenník Die Tagespot vyhlásil:

„Irituje ma, že okrem prameňov zjavenia zo Sv. písma a Tradície sa prijímajú nové zdroje; a desí ma, že sa to deje – opäť – v Nemecku. Pretože tento fenomén existoval už počas národnosocialistickej diktatúry, keď tzv. nemeckí kresťania videli nové Božie zjavenie v krvi a v krajine, a vo vzostupe Hitlera.“

Pokračovať v čítaní „Švajčiarsky kardinál prirovnal nemeckú Synodálnu cestu ku kapitulácii Cirkvi pred Hitlerom. + Video: Modlitba SDZR za Intronizáciu Ježiša Krista Kráľa Slovenska“

0
0

O. Václav Kocian: Pozbierajte odvahu a nedajte zahynúť Slovensku v tom obrovskom kotle národov – v EÚ !

Lásky svätej ohnisko – Srdce Boha Kráľa

Trochu povzbudenia na úvod. David Wilkerson o kľúčovej úlohe Slovenska.

20. septembra 2003 v Bratislave na trojdňovej konferencii pre kňazov, pastorov a angažovaných laikov s názvom „Obnov svoju vášeň ku Kristovi!“ prednášal svetoznámy turíčnícky pastor Dávid Wilkerson. Vo svojej prednáške o prorokovi Danielovi povedal aj tieto prekvapujúce slová:
„Táto krajina – hovorím vám to teraz ako proroctvo – je kľúčovým národom. Je to malá krajina. Ale v pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, je slovenský národ kľúčový.“

Aj pápež Ján Pavol II. to povedal 9. novembra 1996 v Ríme nám povedal:
„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti k Panne Márii“.

Pokračovať v čítaní „O. Václav Kocian: Pozbierajte odvahu a nedajte zahynúť Slovensku v tom obrovskom kotle národov – v EÚ !“

1
0

Modlitby o nastolenie Pána Ježiša Krista Kráľa Slovenska: Hľa, JA vám preukazujem zvláštnu milosť, aby ste mohli prosiť o nastolenie Mojej Osoby v Slovenskom národe a štáte

Podľa dekrétu Posv. kongregácie pre náuku viery potvrdeného pápežom Pavlom VI., 14.10.1966, k publikovaniu súkromných zjavení, videní, zázrakov a pod., nie je potrebné žiadať o imprimatur.

Ježiš Kristus: Hľa, JA vám preukazujem zvláštnu milosť, aby ste mohli prosiť o nastolenie Mojej Osoby v Slovenskom národe a štáte. Volajte k Otcovi týmto spôsobom:

Nebeský Otče, žiadame Ťa a prosíme, vypočuj naše náreky, volania celého Slovenského národa. Tak veľmi túžime, aby náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus bol vyhlásený za Kráľa nášho národa a štátu.

Zverujeme Ti všetkých tých, ktorí majú uzavreté srdcia a nechcú prijať Kraľovanie nášho Pána Ježiša Krista. Prosíme Ťa, Nebeský Otče, vypočuj naše náreky a dotkni sa všetkých tých sŕdc, aby sa otvorili na veľkú Božiu Lásku, aby zatúžili prijať Pána a Spasiteľa, Tvojho Syna Ježiša Krista. My, Tvoje deti, prosíme Ťa o túto veľkú milosť, aby Tvoj Syn bol prijatý celým Slovenským národom, aby bol vyhlásený Pánom a Vládcom, aby ľudské srdcia zbožňovali Jeho Sväté Meno.

Nebeský Otče, vyslyš naše modlitby a dovoľ, aby sa toto mohlo vykonať, že by všetky milosti, pripravené pre náš národ, mohli na nás spočinúť. Aby sme sa stali Kráľovstvom Tvojho Syna, On nás povedie k večnému šťastiu, aby sme tam došli a stretli sa s Tebou naveky. Amen.

Pokračovať v čítaní „Modlitby o nastolenie Pána Ježiša Krista Kráľa Slovenska: Hľa, JA vám preukazujem zvláštnu milosť, aby ste mohli prosiť o nastolenie Mojej Osoby v Slovenskom národe a štáte“

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen