YHS Kristus, kráľ florentského ľudu, verejným dekrétom vyvolený

Tento nápis, čo aj ho Cosimo pozmenil, je tam dosiaľ; toto uznesenie nebolo nikdy formálne odvolané a poprené. Spisovateľ tohto diela je preto hrdý, že ešte dnes, po štyristo rokoch uchvatiteľskej vlády, môže sa nazvať poddaným a vojakom Krista kráľa.

Pred niekoľkými rokmi napísal autor tejto knihy inú knihu, v ktorej rozprával o melancholickom živote človeka, ktorý sa v jednom momente chcel stať Bohom. Teraz, keď dozrel vekom a vedomosťami, pokúsil sa načrtnúť život Boha, ktorý sa stal človekom.

Ten istý spisovateľ v čase, keď nechával svoju bláznivú myseľ blúdiť po všetkých cestách absurdna, mysliac, že z negácie transcendentna vyplýva nevyhnutnosť zbaviť sa akejkoľvek, aj svetskej bigotnosti, aby tak dospel k úplnému a dokonalému ateizmu- a bol logicky ako Danteho „čierny cherubín“, lebo jediná voľba ktorú má človek, je Boh, alebo Nič, a ak odstúpi od Boha, nieto vážneho dôvodu poddávať sa modlám kmeňa a ostatným fetišom rozumu a vášne – v tom čase horúčky a nafúkanosti pisateľ urážal Krista tak, ako len málo ľudí pred ním.

Pokračovať v čítaní „YHS Kristus, kráľ florentského ľudu, verejným dekrétom vyvolený“

0
0

Peter Valo: Národ má také dejiny k akým sa hlási. Ukázalo sa, že keď ide „o vec“, dokážeme spochybniť všetko, čo je iným národom sväté

Slovenské dejiny museli byť čierno-biele. To, čo nevyhovovalo Budapešti, Prahe či neskôr Praho – Moskve a ďalším, ktorým je dodnes tŕňom v oku štátnosť, muselo ostať čierne.

Počas budovania komunizmu sme slúžili trom pánom: komunizmu, Prahe a Moskve. Trpeli sme viac ako národy, ktoré dohody veľmocí odsúdili do Stalinovho područia, ale zachovali si štát. Násilné presadzovanie socialistického internacionalizmu celkom likvidovalo národné dejiny. Ideológovia zakázali zástavu a zdeformovali štátny znak.

Zveleboval sa Marx, ale nik nespomenul, že písal o Slovanoch ako o bande lupičov.

Jeho komplic Engels v pamflete Demokratický Panslavizmus pridal: „Zločiny Nemcov a Maďarov na Slovanoch patria k najlepším činom, akými sa nemecký a maďarský národ môžu v dejinách pochváliť.” Žeby dnešní liberálni neomarxisti vychádzali z týchto téz?

Dejiny podľa Jiráska
Po vzniku Č-SR v roku 1918 sme mali uveriť, že sa naše dejiny prerušili pádom Veľkej Moravy a pokračovali až vznikom Československa. Akoby Svätopluk nebol spojený s Nitrou a Morava a Česko nepatrili k Svätoplukovej ríši. Akoby Nitrianske kniežatstvo nebolo základom neskoršej Uhorskej krajiny. Akoby svätého Štefana neopásali mečom slovenskí veľmoži Poznan a Hont. Akoby naši predkovia, starí Slováci a starí Maďari, neboli konštitutívne národy pri vzniku Uhorského kráľovstva. Keď sme sa vzdali uhorských dejín, Maďari si ich radi prisvojili.

Pokračovať v čítaní „Peter Valo: Národ má také dejiny k akým sa hlási. Ukázalo sa, že keď ide „o vec“, dokážeme spochybniť všetko, čo je iným národom sväté“

0
0

ZA SLOVENSKO PRED EUCHARISTIOU: Slávnostné odprosenie a zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Slávnostné odprosenie a zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Pane, náš Bože a Otec, ktorý si jediným kráľom neba a zeme a ktorého rukou sú vytvorené všetky kráľovstvá a štáty, Ty všetko riadiš, Bože zástupov. Nad všetkým bdie Tvoja spravodlivosť. Ty si tvorca všetkého, čo existuje.

Ty si nám dal dych života. Všetko je odhalené pred Tvojim majestátom a nič sa neskryje. Otče, ľútostivý, skutočná večná milovaná večnosť, všetci, ktorí sú tu zhromaždení v ……….., spolu so všetkými, ktorí sú duchovne zjednotení s nami, padáme na tvár spolu s celou Cirkvou a vyznávame:
Všetci: Odpusť nám, Otče, pretože sme zhrešili proti Tebe)

● Teraz, v týchto dramatických časoch pre svet, ale aj pre Kristovu Cirkev, voláme: Otče na nebi, obráť k nám svoju milosrdnú tvár, Pane. Neodháňaj nás od seba, za to, že sme nedodržali Tvoje prikázania. Za to, že sme znevážili Tvoju svätú vôľu. Za to, že sme zanedbali svoje povinnosti voči Tebe, našej vlasti, našim bratom i sestrám.
Všetci: Odpusť nám, Otče, pretože sme zhrešili proti Tebe

Pokračovať v čítaní „ZA SLOVENSKO PRED EUCHARISTIOU: Slávnostné odprosenie a zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“

0
0

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu: Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti

Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou „gender ideológiou“

Milí bratia a sestry!
Advent, do ktorého sme dnes vstúpili, je obdobím prípravy na Vianoce. Tieto sviatky nám pripomínajú príchod Božieho Syna na svet. Ako sám hovorí, prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Porov.: Jn 10, 10). To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku je práve život. Preň tu pripravil podmienky a stanovil zákony. Ak ich budeme rešpektovať, začne život prekvitať. Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti. 

Mimoriadna Božia starostlivosť je zameraná na človeka. Skôr než ho Boh stvoril, pripravil mu krásnu a plodonosnú prírodu, aby bola zdrojom jeho telesných síl. A pre jeho šťastie okrem prírody mu daroval rodinu. Boh chce, aby každý človek prichádzal na svet do láskyplného usporiadaného rodinného spoločenstva. Ak to tak nie je, ide alebo o nešťastie alebo o ľudské zlyhanie.

Pokračovať v čítaní „Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu: Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti“

0
0

Občania žiadajú intronizáciu Ježiša Krista: Prosím, zachráňme spoločne našu vlasť, vyhláste Pána Ježiša Krista za Kráľa Slovenska a my sa pred ním skloníme!

Komentár: Podpisujem, pretože pre naše drahé Slovensko nevidím iné východisko zo situácie, v ktorej sa dnešný skazený svet nachádza.

Prosím, zachráňme spoločne našu vlasť, vyhláste Pána Ježiša Krista za Kráľa Slovenská a my sa pred ním skloníme! M. D.

Komentár: Podpisujem petíciu a uznávam za Kráľa neba i zeme, ale hlavne v mojom srdci, v mojej rodine, v mojej domovine -Ježišu Kráľu neba i zeme tebe sa klaniame teba uznávame za Kráľa Ježiša Krista. Ježišu môj Kráľu milujem ťa, vládni nám a zachráň nás. Ďakujeme M. B.

Komentár: Rozálii Celakównu si vážim. Uvažujem takto: Ak nebude Kristus Pán zároveň Pánom životov jednotlivcov-Kráľom našich myslí, našich slov, skutkov, našich emócií, keby sme mu nedali prvé miesto v našom čase, tak celá misia R. Czelakówny by nebola úplne naplnená. Zasvätením krajiny sa tieto Božie požiadavky vryjú hlbšie do svedomia ľudí. E. H.

Pokračovať v čítaní „Občania žiadajú intronizáciu Ježiša Krista: Prosím, zachráňme spoločne našu vlasť, vyhláste Pána Ježiša Krista za Kráľa Slovenska a my sa pred ním skloníme!“

0
0

Prečo All for Ján Orosch? Preto, že napísal svoj názor, alebo od neho odskočil?

Ja som tiež zradil Boha, keď som chcel utiecť v 89-tom v Šoproni cez hranice do Rakúska a Talianska (Viac v knihe: KDE INÍ KONČIA, MY ZAČÍNAME).

Dlhé hodiny som bol schovaný v húštine kúsok od hraníc a niekoľko krát okolo mňa prešli vojaci so samopalmi a so psami. Ale prišla kríza a dostal som strach, že ma zastrelia a tak som sa v istom momente chcel vrátiť domov a tak som opustil svoj úkryt. No prešiel som len niekoľko sto metrov, lebo som si uvedomil, že to je zrada Boha, čo práve teraz robím a tak som sa vrátil naspäť do úkrytu.

Potreboval som nejakú duchovnú posilu, povzbudenie, ale bol som tam sám…. Mobily neboli…. Musel som sa rozhodnúť, sám. Tak som si náhodne otvoril Písmo Sväté- evanjelium a tam bolo napísané, že: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa naspäť, nie je súci pre kráľovstvo nebeské.“ No napriek tomuto zaváhaniu a zrade som sa po zotmení pokúsil prejsť cez hranicu a vzhľadom na toto zaváhanie som bol viac odhodlaný ísť aj napriek riziku, že budú po mne strieľať, alebo na mňa pustia psov. Už mi to bolo všetko úplne ukradnuté. Opadol so mňa konečne strach, lebo som vedel, že Boh je so mnou, lebo som sa úplne zveril do jeho rúk.

Pokračovať v čítaní „Prečo All for Ján Orosch? Preto, že napísal svoj názor, alebo od neho odskočil?“

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen