Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska

Cieľ: 4000 Prijaté podpisy: 1019

25.48%

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Konferencia biskupov Slovenska

Kapitulská 11

P.O.BOX 113

814 99 Bratislava

Najdôstojnejší otcovia biskupi!

 

  Dolepodpísaní, s úctou a láskou Vás prosíme a naliehavo voláme, aby bol Pán Ježiš Kristus intronizovaný na Slovensku, to jest uvedený na trón ako Kráľ Slovenska.

 U našich susedov v Poľsku, v  r. 2016, bol Pán Ježiš Kristus slávnostne intronizovaný cirkevnými autoritami za účasti predstaviteľov vlády a množstva Božieho ľudu. Uvedomujeme si hriešny stav našej krajiny a trest, ktorý si za to zasluhujeme, tak, ako bolo predpovedané už vo Fatime, ako aj cez poľskú vizionárku, ctihodnú služobníčku Rozáliu Celakownu: Dieťa moje! Za hriechy a zločiny spáchané ľudstvom na celom svete zošle Pán Boh strašný trest. Božia spravodlivosť už viac nemôže zniesť tie výčiny.“ Utiekame sa k našej jedinej nádeji, k Pánovi Ježišovi Kristovi a k jeho prísľubu: „Obstoja len tie krajiny, kde bude kraľovať Kristus. Ak chcete zachrániť svet, treba uskutočniť intronizáciu vo všetkých štátoch a národoch na celom svete. V tomto a jedine v tomto je záchrana. Tie štáty a národy, ktoré ju neprijmú a nepoddajú sa vláde sladkej lásky Ježišovej, zmiznú z povrchu zeme a už nikdy nepovstanú. Zapamätaj si to, dieťa moje, zhynú a už nikdy nepovstanú!!!“ 

 Preto prosíme a naliehavo žiadame Vás, ako duchovné autority, v ktorých kompetencii je intronizáciu Pána Ježiša Krista vykonať, aby sa tak stalo neodkladne, osobitým slávnostným aktom, ako to sám Pán Ježiš žiada cez poľskú vizionárku! Táto žiadosť už bola predostretá včasnejšie, v r. 2019, dp. o. Václavom Kociánom. Vyhláste Pána Ježiša Krista za Kráľa Slovenska a my sa pred ním skloníme!

 

Anton Čulen, publicista, Bratislava

 Marta Gundová, projektantka, Bratislava

 Darina Beťková, Bratislava

 Helena Ostertágová

 Anton Selecký, publicista

 

Podpíšte túto petíciu

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen