Pápež František vyznamenal propotratovú a LGBT aktivistku

Papež František vyznamenal propotratovou aktivistku
Lilianne Ploumenová, bývalá nizozemská ministryně zahraničního obchodu a rozvojové spolupráce, obdržela od papeže Františka titul komandéra řádu sv. Řehoře Velikého. Zpráva se objevila ve vysílání nizozemského rozhlasu 22. prosince 2017. V krátké videoupoutávce k pořadu Ploumenová ukazuje vyznamenání a říká, že ho obdržela od papeže. Přibližný překlad krátkého dialogu:

Reportér – A tady se Lilianne Ploumenová dívá na kdovíkolikátou cenu, kterou získala v roce 2017, a od koho přišla.
Ploumenová – Ano, to je vysoká pocta z Vatikánu; od papeže.
Reportér – Od papeže.
Ploumenová – Krása.
Reportér – Ano.
Ploumenová – Komandér řádu sv. Řehoře.
Reportér – A to přestože jste pro potrat.
Ploumenová – Ano, jistě.

Říci o Lilianne Ploumenové, že je „pro potrat“, znamená ji hrubě nedocenit a ani zdaleka to nevystihuje skandální realitu jejího aktivismu. Poté, co americký prezident Donald Trump znovu zavedl tzv. „Opatření z Mexico City“, automaticky zakazující financování organizací, které provádějí nebo podporují potraty, z amerických veřejných peněz, založila Ploumenová v lednu 2017 novou nevládní organizaci s názvem She Decises (Ona rozhoduje), která má za cíl poskytovat velké finanční částky subjektům, které přestanou dostávat peníze od americké vlády.

Ploumenová označila opatření z Mexico City za „globální náhubkový zákon“ a uvedla, že She Decides má v úmyslu nadále podporovat dosavadní programy provozované organizacemi jako Populační fond OSN (UNPFA), International Planned Parenthood Federation a Marie Stopes International. Řekla: „Jsou to úspěšné a efektivní programy: přímá podpora, distribuce kondomů, zajišťování doprovodu ženám při porodu a poskytování bezpečných potratů, není-li jiná možnost“. Do července 2017 organizace Ploumenové vybrala více než 300 milionů dolarů.

V říjnu 2017 napsala Ploumenová článek pro Financial Times, v němž důrazně prohlásila: „Americká regresivní politika v otázce potratu je pro práva dívek a žen katastrofou a zbytek světa se proti tomu musí bránit.“

Ironickou shodou náhod obdržela Ploumenová před několika dny také Machiavelliho cenu „za svou kampaň pro fond She Decides za bezpečný potrat“. Článek, který o ceně informuje, uvádí, že „Machiavelliho cena se uděluje osobě nebo organizaci, která podle názoru poroty excelovala v oblasti komunikace s veřejností. Porota zejména ocenila rychlost, s níž byla organizace She Decides založena a stala se globální.“

Stojí za zmínku, že v letech 2004-2007 byla Ploumenová programovou ředitelkou a členkou správní rady nizozemské katolické charitativní agentury CORDAID, která byla přistižena při financování Planned Parenthood a rozdávání antikoncepce.

Protikatolické aktivity Ploumenové se však neomezují jen na potrat. V září 2017 se účastnila setkání akční skupiny OSN pro LGBTI. Ploumenová vystoupila jako první a ve svém příspěvku uvedla, že „LGBTI práva jsou lidská práva“. V úvodu dále řekla: „Nemůžeme být spokojeni. [Dnes] je ve více než 70 zemích homosexualita stále ještě trestná …stigmatizace LGBT lidí všude ve světě trvá.”

V roce 2014 Ploumenová ještě jako ministryně ukončila zahraniční pomoc Ugandě za to, že tam byl schválen zákon zakazující sodomii a stejnopohlavní „manželství“.

V únoru 2010 Ploumenová vyzvala LGBT aktivisty, aby přišli do katedrály sv. Jana Křtitele v nizozemském městě ‘s-Hertogenbosch v tričkách s růžovým trojúhelníkem a nápisem „Ježíš nikoho nevylučuje“ a narušili nedělní mši. Chtěli tím protestovat proti mravní nauce Církve v otázce homosexuality.

Papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého založil v září 1831 papež Řehoř XVI. Uděluje se jednotlivcům za jejich „osobní službu Svatému stolci a Římskokatolické církvi skrze jejich neobyčejnou práci, podporu Svatého stolce a vynikající příklad, který dávají svým společenstvím i zemím.“

Zůstává záhadou, jakou službu Svatému stolci a Katolické církvi vykonala Lilianne Ploumenová, uvážíme-li její vytrvalou podporu homosexuality, potratu a antikoncepce. Jedinou věcí, která ji v minulém roce proslavila, je založení fondu, který poskytuje stamiliony dolarů organizacím provádějícím potrat a šířícím antikoncepci. Je proto obtížné, ne-li nemožné, oddělit papežskou poctu od tohoto politováníhodného a skandálního činu.

Michael Hichborn

Překlad Lucie Cekotová

http://www.duseahvezdy.cz/2018/01/13/papez-frantisek-vyznamenal-propotratovou-aktivistku/

 


Případ vyznamenané bojovnice za potraty a LGBT

Mezi věřícími katolíky vyvolává pobouření zpráva o papežské poctě Řádem Svatého Řehoře Velikého, které se dostalo Lilianně Ploumenové, bývalé holandské ministryni zahraničního obchodu, spolupráce a rozvoje, osobě, která je známá spíše svou aktivitou a horlivostí pro potraty a pro trendy LGBT, než službou, kterou by prokázala katolické církvi.

V epoše, která je charakteristická tím, že v ní bují novoty, člověk by váhal, zda má přikládat víru pravdivosti zpráv takovéhoto druhu, kdyby nebylo přiloženo krátké clip video, na kterém samotná Ploumenová ukazuje hrdě své vyznamenání, které obdržela od Svatého Stolce.

Co udělala pro katolickou církev tato žena, aby si zasloužila stát se členem rytířského Řádu Svatého Řehoře Velikého, který založil papež Řehoř XVI. 1. září 1831 jako jeden z pěti papežských řádů katolické církve z důvodů uvedených v Pro Deo et Principe (Pro Boha svrchovaného Vládce)?

Jak čteme v instrukci o udělování papežských vyznamenání Města Vatikánu z 13. května 2001, udělení takové odměny je vyhrazeno mužům a ženám katolického vyznání jako uznání za jejich služby církvi, za mimořádné úsilí a podporu Svatého Stolce, za jejich dobrý příklad ve společenství a v dané oblasti:

Diecézní biskupové mohou navrhnout udělení papežského vyznamenání klerikům a laikům jako ocenění a uznání prokázaných služeb (…) Žádost doložená curriculum vitae kandidátů (věk, povolání, rodinné a sociální poměry a zásluhy vůči církvi) ať je zaslána Apoštolské nunciatuře, která ji postoupí se svým nihil obstat (nejsou žádné překážky) Státnímu sekretariátu.

JEJÍ CURRICULUM

Nahlédneme-li do curricula paní Ploumenové, shledáme, že jednodušší by bylo říct, co neudělala. Její politická kariéra sestává z iniciativ a prohlášení ve prospěch rozvoje mezinárodní potratové a homosexuální agendy. Je skutečnou hrdinkou a protikatolickou bojovnicí.

PRO POTRAT

V lednu 2017, když prezident USA Donald Trump znovu zavedl Mexico City Polici, kterou zastavil financování mezinárodních nevládních organizací pro potraty, Ploumenová vyrukovala s novou nevládní organizací Sche Decides na zajištění obrovských finančních prostředků pro největší potratové organizace, které byly tímto vládním opatřením postiženy, a shromáždila na 300 mil. dolarů.

Když definovala „Mexico City Policy“ jako „Global Gag Rula“, Plumenová ve skutečnosti zdůraznila záměr své She Decides, garanta většiny potratových organizací, jako United Nations Polupation Fund (UNPFA) International Planed Parenthood Federation a Marfie Stopes International a prohlásila:

Toto jsou účinné programy úspěchu: přímá podpora, distribuce prezervativů, bezpečnost, že ženy jsou doprovázeny při porodu a potratu, pokud nemají jinou volbu.

V Interview pro New York Times k osudu „Mexico City Policy“ Ploumenová sdělila:

Byla jsem velice rozčarovaná a šokovaná, vždyť jsme v roce 2017! Člověk by očekával, že v roce 2017 právo žen a dívek být pánem svého těla a svého sexuálního života – je již de facto zajištěno.

V říjnu 2017 v článku ve Financial Times bývalá holandská ministryně vyzvala evropské země, aby odsoudily potratovou politiku v USA: Tato zpátečnická politika USA je kalamitou pro práva žen a dětí, která musí ostatní svět bránit.

Curriculum paní Ploumenové dokládá, že v roce 2014 až 2017 byla jako předsedkyně programů Cordaid žalována holandskou charitou kvůli šíření antikoncepčních prostředků a podpoře fondů Planned Parenthood, mnohonárodní americké instituce.

PRO LGBT

Kromě potratů druhou frontou bitvy, kde bojuje paní Ploumenová v prvních řadách, jsou „práva LGBT+“.

V září 2017 ve funkci holandské ministryně se fakticky účastnila na Core Group LGBTI OSN jako první řečník na téma „práva LGBTI jsou lidská práva“ a vyzvala k podpoře procesu „normalizace homosexuality“.

Nemůžeme být shovívaví. (Dnes) ve více než 70 zemích … je homosexualita ještě kriminalizována… stigmatizace osob LGBT stále přetrvává na celém světě (moje výzva vám všem je pokračovat v hlasité propagandě, i když vidíme postup ve slepé uličce a musíme snášet také rány a vězení. Musíme pracovat společně, radit jeden druhému a všemožně si pomáhat.

V roce 2014 holandská politička a nadále ministryně pro zahraniční obchod, spolupráci a rozvoj zastavila zahraniční pomoc Ugandě poté, co prezident Yoweri Museveni zakázal homosexuální „manželství“ jako sodomii.

Dulcis in fundo – v únoru 2010 se Ploumenová obrátila na aktivisty LGBT a vyzvala je, aby se shromáždili na náměstí a vtrhli během bohoslužby do katedrály Sv. Jana Křtitele v Den Bosch s rudými trojúhelníky a se slovy: Ježíš nikoho nevylučuje – jako protest proti morální nauce církve o homosexualitě.

KATOLIČKA?

Na druhé straně má Ploumenová o sobě zřejmě představu, že je zcela dobrou katoličkou, jak se vyjádřila pro New York Times. Na otázku novinářky, jak může slučovat svůj boj za potraty s tím, že je katoličkou, nová nositelka Řádu sv. Řehoře odpověděla, jak osobitě si představuje svou katolicitu:

Ano, někteří lidé si myslí, že když jsi katolička, tak smíš dělat jen to, co ti říkají. Ale být katolíkem znamená prostě formovat své vlastní svědomí proti určitým normám a pravidlům. Moje matka mě vždy učila: tvoje svědomí je základní zákoník jednání.

V podstatě tedy to, co platí, není objektivní trvalá nauka katolické církve, nýbrž spíše dnešní subjektivní „cítění“, každý podle svého svědomí. Takovéto bojovnici za protikatolické smýšlení udělil Svatý Stolec slavné ocenění Papežským řádem Svatého Řehoře Velikého.

Rodolfo de Mattei, Osservatorio Gender.it

https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=pripad-vyznamenane-bojovnice-za-potraty-a-lgbt