Švajčiarsky kardinál prirovnal nemeckú Synodálnu cestu ku kapitulácii Cirkvi pred Hitlerom. + Video: Modlitba SDZR za Intronizáciu Ježiša Krista Kráľa Slovenska

Nemeckú biskupskú konferenciu doslova rozzúrili slová švajčiarskeho kardinála Kurta Kocha, ktorý prirovnal ich Synodálnu cestu ku kapitulácii nemeckej cirkvi pred kancelárom Adolfom Hitlerom v 30. rokoch 20. storočia.

Švajčiarsky kardinál Kurt Koch zdroj: 1.bp.blogspot.com

Predseda Nemeckej biskupskej konferencie, biskup Georg Bätzing kardinálovi dokonca pohrozil, že sa bude „oficiálne sťažovať u Svätého Otca“, ak sa ten neospravedlní.

Kardinál Koch povedal, že heréza Synodálnej cesty, ktorá umožňuje, aby duch doby (Zeitgeist) nahradil Božie zjavenie, bola presne tou stratégiou, ktorú prijali aj kresťania, ktorí súhlasili s ideológiou národného socializmu. Ešte minulý štvrtok v rozhovore pre katolícky týždenník Die Tagespot vyhlásil:

„Irituje ma, že okrem prameňov zjavenia zo Sv. písma a Tradície sa prijímajú nové zdroje; a desí ma, že sa to deje – opäť – v Nemecku. Pretože tento fenomén existoval už počas národnosocialistickej diktatúry, keď tzv. nemeckí kresťania videli nové Božie zjavenie v krvi a v krajine, a vo vzostupe Hitlera.“

Kardinál Koch pokračoval:

„Tam, kde už zjavenie nie je meradlom ohlasovania a teológie, ale, naopak, chce ľudské myslenie rozhodnúť o tom, čo patrí k Božiemu zjaveniu, tam vzniká neodolateľné nutkanie rozvíjaťpôvodnú teológiu a ohlásenia.“

Nasledovníci Petra a apoštolov nemajú „prinášať novú doktrínu“, ale „zachovávať a verne interpretovať zjavenie odovzdané apoštolom“, uviedol švajčiarsky kardinál pre nemecký týždenník. Kardinál sa tiež sťažoval, že v súčasnej nemeckej teológii je „silná tendencia“ usudzovať, že sloboda je najvyššou hodnotou pre ľudské bytosti a na základe toho potom rozhodovať, čo sa ešte môže považovať za pravdu viery a čoho sa už treba zbaviť.

Portál Church Militant upozorňuje, že za nacistickej éry v Nemecku skutočne existovala snaha pripisovať kresťanským a katolíckym sviatostiam iný – posunutý – význam. Tak napríklad v protestantských chrámoch nepredstavoval krst ani tak zmytie dedičného hriechu, ako skôr prijatie dieťaťa do „nemeckého ľudu“, či „národa“. Neárijské deti tam nesmeli byť krstené.

Význam Svätého prijímania bol tiež prevrátený v súlade s politikou rasovej identity, pričom chlieb symbolizoval „telo zeme, ktoré, pevné a silné, zostáva verné nemeckej pôde“ a víno „krv zeme“, predstavujúce „vernosť až do krvi“ a „úplnú oddanosť“ národu.

Nemecká biskupská konferencia sa ihneď zúrivo ohradila voči týmto výrokom. Jej predseda, Georg Bätzing, vyhlásil:

„Valné zhromaždenie biskupov reagovalo s hrôzou na tento výrok, ktorým sa kardinál Koch v teologickej debate diskvalifikoval… ide o úplne neprijateľné vykoľajenie.“

Biskup Bätzing žiada od kardinála Kocha okamžité verejné ospravedlnenie, inak sa vyhráža oficiálnou sťažnosťou pápežovi. Švajčiarsky kardinál na to následne reagoval:

„Ospravedlňujem sa tým, ktorí sa cítia byť mnou urazení, ale nemôžem odvolať svoju kritickú poznámku, ktorú som vzniesol z teologickej obavy o budúcnosť Cirkvi v Nemecku.“

MG

https://www.christianitas.sk/svajciarsky-kardinal-prirovnal-nemecku-synodalnu-cestu-ku-kapitulacii-cirkvi-pred-hitlerom/

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen