Občania žiadajú intronizáciu Ježiša Krista: Prosím, zachráňme spoločne našu vlasť, vyhláste Pána Ježiša Krista za Kráľa Slovenska a my sa pred ním skloníme!

Komentár: Podpisujem, pretože pre naše drahé Slovensko nevidím iné východisko zo situácie, v ktorej sa dnešný skazený svet nachádza.

Prosím, zachráňme spoločne našu vlasť, vyhláste Pána Ježiša Krista za Kráľa Slovenská a my sa pred ním skloníme! M. D.

Komentár: Podpisujem petíciu a uznávam za Kráľa neba i zeme, ale hlavne v mojom srdci, v mojej rodine, v mojej domovine -Ježišu Kráľu neba i zeme tebe sa klaniame teba uznávame za Kráľa Ježiša Krista. Ježišu môj Kráľu milujem ťa, vládni nám a zachráň nás. Ďakujeme M. B.

Komentár: Rozálii Celakównu si vážim. Uvažujem takto: Ak nebude Kristus Pán zároveň Pánom životov jednotlivcov-Kráľom našich myslí, našich slov, skutkov, našich emócií, keby sme mu nedali prvé miesto v našom čase, tak celá misia R. Czelakówny by nebola úplne naplnená. Zasvätením krajiny sa tieto Božie požiadavky vryjú hlbšie do svedomia ľudí. E. H.

Komentár: Pretože chcem aby Pán Ježiš bol kráľom Slovenska M. Ž.
Komentár: Z celej duše si želám,aby Ježiš Kristus bol Kráľom našich sŕdc aj Kráľom našej vlasti. M. K.
Komentár: Ľudstvo je zvrátené, bez Boha, farizejské, preto. M. CH.

Komentár: Slovensko potrebuje Božiu pomoc a jeho milosrdenstvo. D. R.
Komentár: Nech Pan Ježiš Kristus je kráľom Slovenska a nášho ľudu. D. S.
Komentár: Podpisujem, pretože, Ježiš Kristus je jediný Kráľ a najvyšší Veľkňaz Slovenská i celého sveta. M. K.
Komentár: Ježiš je kráľ od stvorenia sveta. Z. P.

Komentár: SÚHLASÍM TOTÁLNE S UVEDENÝM TEXTOM PETÍCIE KBS SLOVENSKA, CHCEME SA ZACHRÁNIŤ!!!!!!!!! K. J.
Komentár: Nech aj v našej krajine Kristus kraľuje a jeho kráľovstvo. A. F.
Komentár: Ježiš je mojím Kráľom. M. V.
Komentár: Chcem Krista Kráľa, aby bol vyvýšený na trón našej drahej krajiny. Z.

Komentár: Len láska Ježiša Krista nás zachráni. M. Š.
Komentár: Chcem zachrániť Boží ľud aj našu krajinu od bludu a vojen. A. J.
Komentár: Potrebujeme pokoj a Božie požehnanie pre naše rodiny, farnosti, naše milované Slovensko i pre cely svet. G. D.
Komentár: Je to krásne a dobre prianie. Podporujem ho. M. M.

Komentár: Podpisuje, preto že verím vo všemohúcnosť nášho Pána Ježiša Krista, verím ze len On môže zachrániť ľudstvo, od nás sa žiada pokora a viera. Z. B.
Komentár: Obstoja len tie krajiny, kde bude kraľovať Kristus. S úctou I. F.

Komentár: Jediné v Ňom je spása a záchrana aj pre Slovensko a Slovensko v tejto dobe, tak naliehavo ako nikdy predtým potrebuje Boha a Jeho pomoc. A. C.
Komentár: Podpisujem, lebo milujem Ježiša, ktorý zomrel za moje hriechy na kríži. Chcem, aby bol vyzdvihnutý na post Kráľa Slovenska. E. Z.

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen