Občania žiadajú Intronizáciu Ježiša Krista. Predstavujeme nové logo: Ježiš Kristus Kráľ Slovenska

„Ak ma na Slovensku príjmu za svojho Kráľa slovami ‚Ježišu uznávam ťa za Kráľa, buď mojím Kráľom a kraľuj v našich srdciach a prebývaj s nami v našich príbytkoch,‘ zachránim slovenský národ od lll. svetovej vojny.“

Nebeský Otče, žiadame Ťa a prosíme, vypočuj naše náreky, volania celého slovenského národa.

Tak veľmi túžime, aby náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus bol vyhlásený za Kráľa nášho národa a štátu. Zverujeme Ti všetkých tých, ktorí majú uzavreté srdcia a nechcú prijať Kraľovanie nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme Ťa, Nebeský Otče, vypočuj naše náreky a dotkni sa všetkých tých sŕdc, aby sa otvorili na veľkú Božiu Lásku, aby zatúžili prijať Pána a Spasiteľa, Tvojho Syna Ježiša Krista.

My, Tvoje deti, prosíme Ťa o túto veľkú milosť, aby bol Tvoj Syn prijatý celým Slovenským národom, aby bol vyhlásený Pánom a Vládcom a aby ľudské srdcia zbožňovali Jeho Sväté Meno.

Nebeský Otče, vyslyš naše modlitby a dovoľ, aby sa toto mohlo vykonať, že by všetky milosti, pripravené pre náš národ, mohli na nás spočinúť. Aby sme sa stali Kráľovstvom Tvojho Syna, On nás povedie k večnému šťastiu, aby sme tam došli a stretli sa s Tebou naveky. Amen.

Pane Ježišu Kriste – Kráľ náš i celého sveta – zmiluj sa nad Tvojím verným ľudom, ktorý túži Ťa vyvyšovať každý deň; a túži Ťa vidieť Kráľom večnej Chvály, Kráľom človeka, Bohom všemohúcim, Kráľom života a smrti. Chválime Ťa, vzdávame Ti česť ako Kráľovi Slovenska a celého vesmíru a milujeme Ťa! Obráť srdcia všetkých ľudí, aby v nich vládol pokoj a rešpekt pre všetko, čo si stvoril – tak nám pomáhaj Boh po všetky časy, až naveky vekov.

Amen.

Komentár: Dolupodpísaní, s úctou a láskou Vás prosíme a naliehavo voláme, aby bol Pán Ježiš Kristus intronizovaný na Slovensku, to jest uvedený na trón ako Kráľ Slovenska. J. V.

Komentár: Podpisujem, pretože Ježiš Kristus je mojím Kráľom od malička a verím, že naveky. Podpisujem, že tento úmysel, aby Slovenská republika vyhlásila Ježiša Krista za svojho Kráľa, mám už veľmi dávno, len teraz to niekto vyriekol „nahlas“. M. S.

Komentár: Podpisujem, pretože Ježiš Kristus je Kráľ neba a zeme! A chcem, aby bol aj oficiálne Kráľom Slovenska. K. S.

Komentár: Podpisujem, pretože to považujem za správne a morálne. D. V.
Komentár: Podpisujem lebo túžim intronizovať slávnostne i vo svojom srdci Pána Ježiša a postaviť ho ako jediného Kráľa nad všetky márnosti tohto sveta. G. G.

Komentár: Ježiš Kristus je náš Pán a Kráľ.p N. S.
Komentár: Lebo Je Kráľom Kráľov teda aj Slovenska. A. L.
Komentár: Z celého srdca si želám, aby bol Ježiš Kristus Kráľ Slovenska E. M.
Komentár: Pretože len v Kristovi je spása. Lebo On je cesta, pravda a život. Amen M. R.

Komentár: Som katolícka a nie je mi to ľahostajné. R. K.
Komentár: Popisujem, pretože v dnešnej dobe je to veľmi potrebné a dôležité povedať jasné a zrozumiteľné slovo, a ešte urobiť rozhodný postoj. I. J.
Komentár: Ježiš Kristus je jediný náš KRÁĽ!! R. I.

Komentár: Podpisujem lebo verím v záchranu Ježiša Krista. D. D.
Komentár: Podpisujem, pretože si želám, aby bol Kristus Kráľ Slovenska, aby bolo Slovensko zachránené od 3. svetovej vojny a preto, že si to zaslúži, veď je naozaj Kráľ. M. H.
Komentár: Pripomínam, že intronizáciu Krista Kráľa majú vykonať nielen cirkevné autority, ale aj svetské jedným spoločným úkonom. D. N.

Komentár: Protože, nadevšecko věřím ve svrchovanou moc, moc Lásky, našeho Pána a jediného zachránce a spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. J. T.
Komentár: ……milujem Pána Ježiša M. U.
Komentár: Podpisujem a súhlasím s textom petície J. K.

Komentár: Podpisujem, lebo pre mňa je Ježiš Kráľom a túžim, aby bol korunovaný za Kráľa Slovenska 🙏🙏. K.K.
Komentár: …je iba jeden Spasiteľ, záchranca Ježiš Kristus! V. P.
Komentár: Tiež si prajem, aby Cirkev vyhlásila Pána Ježiša za Krista Kráľa Slovenska. A. G.

Komentár: PAN JEŽIŠ KRISTUS MUSÍ VLÁDNUŤ VO SVETE, V NAŠOM NÁRODE, V NAŠICH RODINÁCH. Len on je cesta, pravda a život. E. K.
Komentár: Áno, vyznávam, že Ježiš je Kráľ kráľov a Pán pánov a chcem, aby bol Ježiš vyhlásený za Kráľa Slovenska. A. B.
Komentár: Ku komu by sme išli? Tieto slová s. Petra v dnešnej dobe morálneho a politického zmätku platia viac ako inokedy. P.P.

Komentár: Kristus je môj Kráľ. N. K.
Komentár: Podpisujem, pretože všetci sme Kristovi, patríme mu,bez jeho lásky to nedáme. M. L.
Komentár: Uznávam Ježiša Krista za kráľa nie len Slovenska, ale celého sveta. M. B.

Komentár: Vrúcne si to prajem s celou rodinou ! M. R.
Komentár: Podpisujem, lebo chcem, aby bol Pán Ježiš Kristus vyhlásený za Kráľa Slovenska. T. H.
Komentár: Bez Božej pomoci môžme kľudne zmiznúť z mapy Európy, vďaka mravnému úpadku v našej krajine. Y. G.

Komentár: Jedine s Kristom je možná cesta J. I.
Komentár: Pán Ježiš Kristus je Kráľ Slovenska a my sa pred ním skloníme 🙏❤Amen J. G.
Komentár: Podpisujem tuto petíciu, pretože veľmi si prajem, aby Pan Ježiš držal ochrannú ruku nad našim Slovenskom. M. S.

Podporiť šírenie tohto loga- Ježiš Kristus Kráľ Slovenska-  môžete aj vy zaslaním ľubovoľnej čiastky na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

 

1
1

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen