Mikas odpovedal občanovi, že nemá informácie o izolovanom víruse SARS-COV2, ani o účinnosti respirátorov

Aj keď sú podľa právnika Géciho vyhlášky Jána Mikasa porušovaním práv občanov, sú platné.

Na základe čoho vlastne hlavný hygienik rozhoduje? Občan sa Jána Mikasa listom pýtal na konkrétne štúdie o účinnosti respirátorov. Zároveň chcel vidieť materiál – práce, ktoré dokazujú úspešnú izoláciu vírusu SARS-COV2. ÚVZ odpísal, že také informácie neposkytne, pretože ich nemá!

Informáciu priniesol portál inenoviny.sk. Úrad hlavného hygienika odpovedal na žiadosť občana o informácie prostredníctvom zamestnankyne ÚVZ, Jany Hamade.

Občan žiadal odpovede
Občan napísal Úradu verejného zdravotníctva 4. 4. 2021 list, v ktorom žiadal konkrétne informácie o vedeckom dôkaze o izolovaní vírusu SARS-COV2. Zároveň žiadal o uvedenie presných vedeckých štúdií, ktoré má ÚVZ k dispozícii, ktoré potvrdzujú účinnosť respirátorov pri ochrane proti vírusu.

Odpoveď je neuveriteľná. Mikas nevie!15.4.2021 ÚVZ občanovi odpísal. Odpoveď je priam neuveriteľná! ÚVZ odmietol informácie občanovi poskytnúť s tým, že požadované informácie nemá!

K izolácii vírusu Ján Mikas prostredníctvom Jany Hamade uviedol, že ÚVZ, ani regionálne úrady verejného zdravotníctva, nevykonávajú izoláciu vírusu SARS-COV2. ÚVZ len odpísal, že nemá potrebné laboratórium, aby takéto overenie vykonali.

Zaujímavé však je, že Ján Mikas neodpovedal občanovi ani na to, z akých zahraničných štúdií čerpá informáciu o existencii izolovaného vírusu SARS-COV2.

Následne sa Mikasov úrad pustil do vysvetľovania toho, čo je to respirátor a akými vyhláškami nariadili jeho nosenie. Avšak na otázku občana, o presne aké vedecké štúdie sa úrad v rozhodovaní o nosení respirátorov opiera, sa ÚVZ vyhol.

Vy o voze, my o koze…

Celkovo, dpoveď ÚVZ by sa dala zhrnúť takto: pýtali sa na kvalitu jabĺk, úrad poslal hodnotenie farby hrušiek. Celú odpoveď ÚVZ si môžete pozrieť TU.

Petra Demková

Foto zdroj: Internet
https://www.hlavnydennik.sk/2021/04/26/mikas-odpovedal-obcanovi-ze-nema-informacie-o-izolovanom-viruse-sars-cov2-ani-o-ucinnosti-respiratorov/

0
0

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen