Nadácia Slovakia Christiana zdôrazňuje slová Svätého Otca Františka o potratoch a homosexualite

Na Slovensku privítame v najbližších dňoch pápeža Františka. V súvislosti s jeho návštevou Nadácia Slovakia Christiana, inšpirovaná slovami Svätého Otca o potratoch, homosexualite či rodine, pripravila kampane, proti interrupciám a homosexuálnemu správaniu.

Nadácia pripravila niekoľko desiatok bilboardov

Pápežove odmietnutie potratu je súčasťou princípu všeobecnej priority ochrany každého ľudského života. Na konferencii vo Vatikáne, venovanej interrupciám v máji 2019 Svätý Otec František skonštatoval, že odpor proti umelému prerušeniu tehotenstva nie je náboženský, ale ľudský. „Je v poriadku odhodiť ľudský život s cieľom vyriešiť problém? Je v poriadku nájsť si na vyriešenie problému vraha?“ uviedol doslovne pápež František. 

Podrobnejšie o úplnom a jednoznačnom odsúdení potratu a o postoji Sv. Otca Františka k homosexuálnemu správaniu, informoval portál Konferencie biskupov Slovenska , ktorý priniesol prepis rozhovoru, poskytnutého pápežom Františkom pre program Salvados, španielskeho televízneho kanálu La Sexta.

Potrat označil Svätý Otec za vraždu, umožnil však kňazom poskytovať rozhrešenie tým, kto na potrate participoval. V prvom rade chcel pápež František vyjsť milosrdne v ústrety ženám, ktoré rozhodnutím podstúpiť interrupciu najviac trpeli.

Vo svojom rozhovore pre program Salvados, španielskeho televízneho kanálu La Sexta sa vyjadril Svätý Otec František aj k problematike homosexuálneho správania. Pápež František začal úvahou o tom, čo je hriech a dvakrát zdôraznil, že homosexuálne sklony nie sú hriechom. „Ak máte sklon sa hnevať, to nie je hriech, ale ak sa rozzúrite a zraníte iných, dopustíte sa hriechu,“ vysvetlil Svätý Otec.

Nadácia Slovakia Christiana inšpirovaná slovami Svätého Otca Františka, za ktorým stoja jednoznačne aj všetci naši slovenskí otcovia biskupi, pripravila aj kampaň, v ktorej odsúdila homosexuálne správanie, nie však homosexuálov.

Svätý Otec počas rozhovoru pre španielsky kanál La Sexta takisto zdôraznil význam rodiny. Poukázal na význam inštitúcie rodiny, pričom zároveň dodal, že „každý má právo mať otca a matku, rodinu a otec matka majú právo mať dieťa“. Zároveň si Svätý Otec František všimol, že „homosexualita spôsobuje bolesť v rodine, ale nikto nevyháňa osobu z domu pre jej homosexuálne sklony.“

V uvedenom rozhovore, zverejnenom na portáli Konferencie biskupov Slovenska Svätý Otec František zdôraznil (v otázke o pedofilných kňazoch), že „nerozumie tým, ktorí nechcú tvrdšie opatrenia proti pedofílii“. Dôraz však pápež František kladie v prvom rade na ozdravovací proces, reštrikcie sú až na druhom mieste.

Aj tieto témy (rodina, pedofília v Cirkvi), ktoré Svätý Otec František načrtol, možno zhmotní Nadácia Slovakia Christiana vo svojich ďalších kampaniach.

Drahí priatelia, čoskoro privítame na Slovensku Svätého Otca Františka, jeho návšteva ako zdôraznil otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský „je jedinečným darom“. Preto pri stretnutí s Najvyšším pastierom Cirkvi myslime aj na to, že podobne ako Svätý Otec František, aj my sme členovia Cirkvi bojujúcej a zároveň pútnikmi do nebeskej vlasti. Podporujme preto aktivity, ktoré Svätý Otec František vo svojich príhovoroch predostiera, a ktorým sa s otcovskou starostlivosťou venuje.

https://www.christianitas.sk/nadacia-slovakia-christiana-sa-inspiruje-slovami-svateho-otca-frantiska/

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen