Pápež v Panónii – aké sú motívy návštevy Františka v Maďarsku a na Slovensku?

Na Slovensko prichádza pápež František a je vcelku záhadou prečo. Predchádzajúce návštevy pápeža Jána Pavla II. boli veľkolepé, zúčastnili sa na nich státisíce ľudí a pápež sa Slovákom prihováral po slovensky.

Súčasný pápež pochádza z Argentíny, slovenčina i stredná Európa sú mu cudzie a prípravy jeho návštevy poznamenala očkovacia segregácia, takže vidieť ho bude môcť iba veľmi málo ľudí. Aké sú teda motívy tejto návštevy?

V prípade duchovných osobností sa treba vyvarovať zjednodušení. Sú ich plné médiá, či už korporátne alebo alternatívne. Jedným zo zjednodušení je, že príde liberálny pápež na pozvanie budhistky. Alebo že návšteva pápeža má poslúžiť na propagáciu očkovania. Veci sú zjavne komplexnejšie a netreba si zamieňať motívy našej nad priepasťou balansujúcej vlády a motívy Vatikánu. Cirkev rozmýšľa dlhodobo a jedným z hlavných dôvodov pápežovej návštevy Maďarska a Slovenska je nová evanjelizácia strednej Európy.

Z historického hľadiska bolo prenikanie kresťanstva do stredoeurópskeho priestoru problematické, sprevádzané vojnami a doslova a do písmena niekoľkonásobné. Najprv to bol franský vplyv, potom byzantská misia Konštantína a Metoda na pozvanie Rastislava a následné vyhnanie Metodových žiakov Svätoplukom. Vtrhnutie staromaďarských kmeňov spôsobilo na viac ako storočie návrat k pôvodnému slovanskému duchovnu. Opätovne začal pokresťančovať naše územie až uhorský štát a trvalo mu to až do 14. storočia.

No už o storočie neskôr prišla reformácia a náboženské vojny. Následná protireformácia a konečná sekularizácia v priebehu 20. storočia proces zavŕšili. V určitom zmysle sa nachádzame v podobnom bode ako naši predkovia tesne pred vznikom Svätoplukovej ríše.

Stredná Európa má zohrať dôležitú úlohu v blízkej budúcnosti. Je preto pochopiteľné, že sa o ňu zaujímajú mocenské centrá či už z Bruselu, Washingtonu alebo Ríma. Súčasná návšteva pápeža na Slovensku je kamienkom do tejto mozaiky. My však, podobne ako vtedy pred tisíc rokmi, musíme hľadieť predovšetkým na vlastné záujmy a na naše samostatné miesto na civilizačnej mape Európy. Z tohto pohľadu treba hodnotiť aj Františkovu návštevu Maďarska a Slovenska, čiže území bývalej rímskej provincie Panónia.

Maroš Puchovský

https://www.hlavnespravy.sk/papez-v-panonii-ake-su-motivy-navstevy-frantiska-v-madarsku-a-na-slovensku/2673412

1
1

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen