Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k demografickej situácii. Biskupi schválili aby sa 5. júla 2017 obnovilo zasvätenie Slovenska. + Pápež vyzval na zavedenie čínskeho systému jedného dieťaťa pre západný svet

Čičmany 7. marca (TK KBS) Na 86. plenárnom zasadaní KBS v Čičmanoch sa v dňoch 6. a 7. marca 2017 zišli všetci diecézni a pomocní biskupi Katolíckej cirkvi na Slovensku. Plénum KBS pripravilo vyhlásenie k demografickej situácii na Slovensku. Prinášame ho v plnom znení.

Vyhlásenie KBS k demografickej situácii

Katolícki biskupi Slovenska sa pred dvadsiatimi rokmi vyjadrili k demografickej situácii, ktorá už v tom čase bola znepokojujúca. Minimálny populačný prírastok, klesajúca sobášnosť a vysoká rozvodovosť, zvyšujúci sa vek snúbencov vstupujúcich do manželstva, odchod mladých ľudí za prácou do zahraničia, ale aj rastúci egoizmus jednotlivcov, neúcta k počatému životu a jeho likvidácia; toto sa aj dnes prejavuje v nepriaznivom demografickom vývoji Slovenska.

Keďže sa počet narodených dramaticky znížil, Slovensko bude v budúcnosti čeliť vážnym spoločenským a ekonomickým problémom. Výpadok produktívnej časti populácie zníži potenciál pre ekonomickú aktivitu a zamestnanosť, pričom zvyšujúci sa počet dôchodcov spôsobí neprimeraný nárast dôchodkového zaťaženia a nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorá je už dnes nedostačujúca. Skúsenosti iných krajín nás varujú, že disproporčná štruktúra obyvateľstva v neprospech mladých ľudí môže viesť k spoločenským konfliktom a k následnému uchyľovaniu sa k prostriedkom, ktoré sú v priamom rozpore s ľudskou dôstojnosťou.

Katolícka cirkev vždy učila, že funkčná rodina je základnou bunkou spoločnosti. Našou nádejou sú rodiny, ktoré aj za cenu veľkých obiet slúžia životu. Rodina tvorená otcom, matkou a deťmi má nezastupiteľnú úlohu pri plnení funkcie zabezpečenia zdravého rastu spoločnosti a zároveň plní dôležité úlohy v sociálnej oblasti.

My, katolícki biskupi Slovenska, vedomí si zhoršujúcej sa demografickej situácie, sme presvedčení, že v rámci verejných politík by sa podpora rodiny mala stať prierezovou témou, premietnutou do všetkých relevantných legislatívnych nástrojov a národných stratégií. Slovensko potrebuje národný demografický plán.

Vyzývame všetkých verejných predstaviteľov a odborníkov, aby v rámci svojich možností iniciovali, podporili, prijali a posilnili legislatívu v prospech rodín.

Čičmany, 7. marca 2017

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170307026

 

Biskupi schválili návrh Mons. Judáka, aby sa pri najbližšom slávení sviatku sv. Cyrila a Metoda v Nitre dňa 5. júla obnovilo zasvätenie Slovenska
Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, pripomenul blížiace sa 70. výročie zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré na Starých Horách na sviatok sv. Cyrila a Metoda v roku 1947 predniesol biskup Kmeťko. Biskupi schválili návrh Mons. Judáka, aby sa pri najbližšom slávení sviatku sv. Cyrila a Metoda v Nitre dňa 5. júla toto zasvätenie Slovenska obnovilo. Pri tejto príležitosti biskupi pripravia veriacim pastiersky list, ktorý sa bude čítať v nedeľu 25. júna.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170307025

 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK NALÉHÁ, ABY SE PRO ZÁPADNÍ SVĚT ZAVEDLA „POLITIKA JEDNOHO DÍTĚTE“ V ČÍNSKÉM STYLU

Papež František na křesťany naléhá, aby přijali čínskou politiku jednoho dítěte, aby tak „svět učinili trvale udržitelnějším“, uvádí panelista Vatikánem vedené Konference o biologickém vymírání, která proběhla tento týden.

Papež věří, že řešení pro zabezpečení trvalé udržitelnosti tohoto světa spočívá v depopulaci, a Západní svět musí skoncovat s tím svým vrháním spousty miminek, jinak svět nepřežije „příští období temna.“

Papež František na křesťany naléhá, aby přijali čínskou politiku jednoho dítěte, aby tak „svět učinili trvale udržitelnějším“, uvádí panelista Vatikánem vedené Konference o biologickém vymírání, která proběhla tento týden.

Papež věří, že řešení pro zabezpečení trvalé udržitelnosti tohoto světa spočívá v depopulaci, a Západní svět musí skoncovat s tím svým vrháním spousty miminek, jinak svět nepřežije „příští období temna.“

Řešení papeže Františka pro zabezpečení trvalé udržitelnosti světa během Konference o biologickém vymírání prezentoval ekologista Peter Raven, avšak tento pontifikův výnos se střetl s nepřátelstvím vyššího katolického kléru ve Vatikánu.

Výhled na snižování počtu křesťanů, zatímco členové ostatních náboženství, zvláště pak islámu, produkují úplně všude daleko početnější rodiny, u vyšších katolíků podnítil volání po tom, aby se toto nařízení papeže ignorovalo.

A to není první rebelie, která se v poslední době na půdě Vatikánu rozhořela.

Tento týden globální koalice katolických organizací pro-život a pro-rodinu na katolíky naléhala, aby „vzdorovali“ posilující se alianci mezi Vatikánem a levičáckou agendou, zvláště tou upřednostňovanou Spojenými národy, když varovala, že takováto koalice představuje „bezprostřední vážnou hrozbu“ dětem a rodinám.

Lifesite hlásí: Ředitel tiskové kanceláře Svaté stolice Greg Burke moderoval panel, jehož se zúčastnil Peter Raven, prezident Pontifikální akademie věd (PAS) Werner Arber, emeritní profesor ekonomie na University of Cambridge Partha Dasgupta a kancléř PAS biskup Marcelo Sanchez Sorondo.

„My neschválíme žádnou umělou metodu kontroly porodnosti, kterou neschválí Církev,“ řekl Raven.

Katechismus Katolické církve uvádí, že „každá aktivita, ať už při očekávání aktu manželství, nebo při jeho naplnění, nebo při rozvoji jeho přirozených důsledků, ať už jako cíl nebo jako prostředek, činí zplození nemožným, je z podstaty zlem,“ neboť ničí sjednocující a plodnou integritu manželského aktu.

Církev učí, že manželský pár, který si přeje ze „závažných“ důvodů odložit těhotenství, to může udělat tím, že manželské akty nebude provádět během plodného období.

Podle Ravena je ústředním prvkem řešení „přelidnění“ to, že „potřebujeme na světě omezenější počet lidí.“ Navíc je tu „problém nerovnosti,“ kdy bohatí využívají více světových zdrojů než chudí.

„V rámci sociální celosvětové spravedlnosti potřebujeme najít způsoby, jak přírodní zdroje distribuovat na základě soucitu a lásky. Doufáme v podporu pro to naši nadcházející snahu o rozvoj trvalé udržitelnosti,“ řekl.

Všichni čtyři v tomto panelu dospěli k závěru, že přežití planety je úzce svázáno s počtem lidí na planetě.

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9976-papez-frantisek-zapadni-svet-jedno-dite-cina

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.