Z archívu: AZN už v roku 2014 navrhovala udelenie azylu pre Asiu Bibi a kresťanov zo Sýrie. Holokaust kresťanov, Asia Bibi, teroristi z Guantanáma a padlí slovenskí vojaci

V prvý deň kalendárneho roka sme si okrem slávnosti Panny Márie Bohorodičky pripomenuli aj Svetový deň pokoja.

Dnes v mnohých krajinách sveta, ako napríklad Irak, Sýria, Egypt, India, Nigéria, Sudán a Indonézia, kresťanov pre ich vieru vo veľkom prenasledujú a vraždia. Zatvárajú ich do väzenia, vypaľujú im domy, kostoly, ničia im majetky, nútia ich násilím na konverziu, vyháňajú ich z domovov, unášajú kresťanské dievčatá a ženy, znásilňujú ich a mrzačia. S drzosťou násilníkov si ich neraz privlastňujú ako manželky. Pred brutalitou nešetria ani bezmocných starcov, chorých a deti.

Živým príkladom je Pakistanská kresťanka, Asia Bibi- matka piatich detí, ktorá na základe vykonštruovaného procesu čaká v neľudských podmienkach už od roku 2009 na popravu v cele 2×3 metre a to len preto, že položila moslimskej susedke otázku: „ Pre mňa Ježiš zomrel na kríži. Čo urobil pre teba Mohamed?“ Štatistiky dokazujú, že každých 5 minút usmrtia vo svete jedného kresťana pre vieru. V minulom roku v tomto novodobom holokauste zahynulo viac ako 105 000 kresťanov. Zo 100 ľudí zavraždených pre vieru vo svete, je až 75 kresťanov. Napriek tomu sa vlády sveta tvária, že sa nič nedeje. Natíska sa logická otázka; prečo to tak je a kto to všetko financuje?

Nikdy predtým nebolo toľko kresťanov diskriminovaných, ohrozovaných, prenasledovaných a zavraždených pre vieru v Krista tak, ako v súčasnosti. Aj podľa pápeža Františka je dnes zrejme prenasledovaných viac kresťanov, ako v prvých storočiach po Kristovi. Podľa arcibiskupa Dominique Mambertiho je prenasledovaniu v súčasnosti vystavených až 200 miliónov kresťanov vo svete a táto tendencia je rastúca. Nemali by sme sa aj my spýtať, tak, ako sa spýtal pápež František počas novoročnej homílie: „Čo sa to deje v srdci človeka, že ho to vedie k páchaniu všetkých týchto vecí?“ Nemali by sme si aj my uvedomiť, že: „Je čas zastaviť sa“ a prekonať štatistickú formalitu, alebo zaužívanú sterilnosť a naozaj konečne niečo konkrétne urobiť na zmiernenie utrpenia kresťanov v týchto krajinách sveta?

Ako? Napríklad aj tým, že požiadame kresťanských politikov, mimovládne organizácie a cirkevných predstaviteľov, aby žiadali od vlády Slovenskej republiky, aby neponúkala politický azyl väzňom – islamistom z pochybnou minulosťou z Guantanáma, ale aby ho veľkodušne skôr ponúkla Asii Bibi a naším bratom – kresťanom, ktorý si pred brutálnym terorom zo strany moslimov zachraňujú aspoň holé životy útekom zo Sýrie, Egypta a Iraku.

Ľuďom, ktorí poctivo pracovali, starali sa o svoje rodiny, nikoho neohrozovali a boli užitoční aj v prostredí islamského štátu. Na rozdiel, od tých z Guantanáma sa väčšinou venovali poctivej práci, namiesto výcviku v tábore pre teroristov. Aj tu si musí súdny človek a nie práve, len veriaci kresťan, položiť otázku; ako je to vlastne myslené s tým bojom proti terorizmu a na ktorej strane Slovensko stojí? Pradadoxne aspoň teraz, keď sa aj za účasti najvyšších predstaviteľov štátu Slovensko rozlúčilo s vojakmi, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou zahynuli práve po útoku samovražedného islamského teroristu.

Vydané dňa 05. 01. 2014

Anton Čulen

http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=holokaust-krestanov-asia-bibi-teroristi-z-guantanama-a-padli-slovenski-vojaci&cisloclanku=2014010002

https://www.noviny.sk/zahranicie/121866-zoznam-tito-slovenski-vojaci-zahynuli-v-zahranicnych-misiach