Jediný biskup na Slovensku proti potratom? J. E. Mons. Ján Sokol podporil Vyhlásenie katolíckych kňazov k poslancom NR SR ohľadom návrhu zákona zlepšujúceho potratový zákon. Čaká zástancov potratov exkomunikácia?

Aktualizované: Vyhlásenie katolíckych kňazov k poslancom NR SR ohľadom návrhu zákona zlepšujúceho potratový zákon

Pre veriacich katolíkov je umelý potrat úmyselné a chcené zabitie nevinného a bezbranného dieťaťa. Je to zlo samé v sebe, ktoré nedokážu ospravedlniť žiadne okolnosti. Neexistuje dôvod, pre ktorý by sa dalo ospravedlniť napomáhanie takémuto zlu, alebo jeho nezabráneniu. Nevyužitie príležitosti hlasovať za zlepšenie potratového zákona je porušením vážnej povinnosti kresťana katolíka a zanedbaním dobrého.

Evangelium Vitae nášho milovaného svätého pápeža Jána Pavla II. jasne hovorí, že umelý potrat a eutanázia sú zločinmi, ktoré žiaden ľudský zákon nemôže uznať za prípustné. Zákony, ktoré tak robia, nielenže vôbec vo svedomí nezaväzujú, ale stavajú človeka pred vážnu a konkrétnu povinnosť postaviť sa proti nim na základe námietok svedomia. „Tak vnútorne nespravodlivý zákon, akým je zákon pripúšťajúci potrat a eutanáziu, nemožno nikdy použiť ani sa zúčastňovať na vytváraní verejnej mienky v prospech takéhoto zákona, ani ho podporiť hlasovaním. „Aj keď zákony nie sú jediným nástrojom, ktorým je možné brániť ľudský život, predsa majú najväčší a často tiež najzávažnejší význam, lebo formujú myslenie a správanie človeka.“

Vyzývame všetkých poslancov Národnej rady SR, aby sa hlasovaním postavili za život nenarodených detí. Dobrý zákon je potrebné podporiť bez ohľadu na osoby.

Pokračovať v čítaní „Jediný biskup na Slovensku proti potratom? J. E. Mons. Ján Sokol podporil Vyhlásenie katolíckych kňazov k poslancom NR SR ohľadom návrhu zákona zlepšujúceho potratový zákon. Čaká zástancov potratov exkomunikácia?“

Denne je na Slovensku vykonaných štatisticky “28 rozsudkov smrti” na nevinných deťoch. Dieťa sa potom odhodí do nádoby na odpadky a holokaust je dokonaný jeho spálením

Kam dospelo Slovensko vo svojej obludnosti?

Aby však bolo každému smrteľníkovi jasné, aké vraždiace metódy sa na Slovensku každodenne vykonávajú.

Denne je teda v SR vykonaných štatisticky dokonca “28 rozsudkov smrti” na nevinných deťoch, ktorým je takýmto spôsobom prekazené, aby “mohli prísť” na tento svet a tešiť sa zo života!!

1. Potrat kyretážou (výškrabom) používaný v SR. V 2. či 3. mesiaci svojho života dieťa už jednoznačne vyzerá ako človek. V ženskej maternici teda nie je zhluk buniek, ale už dokonale utvorené dieťa. Táto metóda, ktorá sa vykonáva medzi 7. a 12. týždňom tehotenstva, sa uskutočňuje pomocou kyrety, nástroja podobného lyžičke s ostrými okrajmi.

Pokračovať v čítaní „Denne je na Slovensku vykonaných štatisticky “28 rozsudkov smrti” na nevinných deťoch. Dieťa sa potom odhodí do nádoby na odpadky a holokaust je dokonaný jeho spálením“

Kardinál Sarah k mladým v Chartres: Buďte svedkami, ktorí obrátia Evropu – kňazom: slúžte eucharistiu s hlbokou úctou

To vy má te být svatými a mučedníky, kteří zevangelizují Evropu

Francie. Kardinál Sarah vyzval poutníky do katedrály v Chartres k evangelizaci západních zemí. Odvrácení se od Boha je pohroužilo do nihilismu a zmatku.
Země západního světna nepoznají pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu – řekl včera v Chartres kardinál Robert Sarah na zakončení tradiční pěší pouti do této francouzské katedrály (foto). Účastnilo se jí 15 tisíc převážně mladých lidí.
Právě k nim se obrátil prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Připomněl, že Evropu v minulosti obrátili světci a mučedníci. A potřebuje je také dnes, dodal s apelem na mladé: „To vy má te být svatými a mučedníky, kteří zevangelizují Evropu. Vaše domovy žízní po Kristu. Západní svět se totiž odvrátil od Boha a je pohoužen do temnoty,“ dodal vatikánský kardinál.

Pokračovať v čítaní „Kardinál Sarah k mladým v Chartres: Buďte svedkami, ktorí obrátia Evropu – kňazom: slúžte eucharistiu s hlbokou úctou“

Iste nie všetko dokážu ľudské konšpirácie, verme, že ich zase premôžu Božie inšpirácie

Rýchla doba si iste vyžaduje rýchle zmeny a rôzne prispôsobenia, ale ako tvrdí stará ľudová múdrosť, dvakrát meraj a raz rež.

Poučenie z modernejšej skúsenosti zase hovorí, že horší pohľad ako na mladého pesimistu je už len na starého optimistu. Naozaj by som teda za
všetkými zmenami nehľadal len zlé zámery, to vedenie a múdrosť naozaj postupujú, dokonca stále intenzívnejšie prichádza k naplneniu Ježišových slov, že nič nie je skryté, čo by nevyšlo najavo. Treba si teda dávať pozor na vyrábanie zmien v zákulisí, bez vedomia a schválenia tou podradnou členskou základňou…

Pokračovať v čítaní „Iste nie všetko dokážu ľudské konšpirácie, verme, že ich zase premôžu Božie inšpirácie“

Vyhlásenie katolíckych kňazov k poslancom NR SR ohľadom návrhu zákona zlepšujúceho potratový zákon. Ľudia dnes prídu pred parlament pripomenúť poslancom milión zabitých nenarodených detí od zavedenia potratov na Slovensku

Pre veriacich katolíkov je umelý potrat úmyselné a chcené zabitie nevinného a bezbranného dieťaťa. Je to zlo samé v sebe, ktoré nedokážu ospravedlniť žiadne okolnosti.

Paralela potratov s holokaustom: Na snímke vľavo zabití židia, vpravo zabité nenarodené dieťa, ktorých denne umelým potratom na Slovensku umrie okolo 30

Neexistuje dôvod, pre ktorý by sa dalo ospravedlniť napomáhanie takémuto zlu, alebo jeho nezabráneniu. Nevyužitie príležitosti hlasovať za zlepšenie potratového zákona je porušením vážnej povinnosti kresťana katolíka a zanedbaním dobrého.

Evangelium Vitae nášho milovaného svätého pápeža Jána Pavla II. jasne hovorí, že umelý potrat a eutanázia sú zločinmi, ktoré žiaden ľudský zákon nemôže uznať za prípustné. Zákony, ktoré tak robia, nielenže vôbec vo svedomí nezaväzujú, ale stavajú človeka pred vážnu a konkrétnu povinnosť postaviť sa proti nim na základe námietok svedomia.

Pokračovať v čítaní „Vyhlásenie katolíckych kňazov k poslancom NR SR ohľadom návrhu zákona zlepšujúceho potratový zákon. Ľudia dnes prídu pred parlament pripomenúť poslancom milión zabitých nenarodených detí od zavedenia potratov na Slovensku“

Bývalí členovia KDH k návrhu zákona o potratoch: Katolík nemôže v prípade takéhoto hlasovania váhať. KDH-ácke „FÓRA“ mlčia

Bývalí členovia KDH k návrhu zákona o potratoch: Katolík nemôže v prípade takéhoto hlasovania váhať. Čarnogurský: Liberálne médiá bijú do ešte celkom neodpísaných kresťanov.

Niekdajší poslanci národnej rady za KDH Ján Hudacký a Martin Fronc sa v otvorenom liste postavili za návrh poslancov Ľudovej strany – Naše Slovensko o sprísnení potratovej politiky na Slovensku. Na ich postoj poukázali aj ďalší bývalí poslanci za KDH Ján Čarnogurský a Jozef Mikoško

Celé znenie otvoreného listu:

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,

Dovoľujeme si Vás osloviť vo veci zmeny zákona č. 73/1986 Zb. v znení zmien a noviel O umelom prerušení tehotenstva. Návrh zákona je reštrikciou oproti pôvodnému veľmi flexibilnému zneniu, ktoré umožňovalo za istých okolností ukončiť život dieťaťa bez udania dôvodu a možno aj bez existencie reálneho dôvodu. Vieme, že tieto rozhodnutia sa rodia vo vypätých, emočných situáciách, keď sloboda rozhodovania je mnoho krát výrazne pozbavená racionality a chápania závažnosti rozhodnutia.

Skupina poslancov dnes navrhuje zmenu, ktorá svojim obsahom zúži takéto rozhodnutia na zákonom predpokladané prípady.

Určite nás môžu znepokojovať otázky, či je tento návrh úprimný, či nie je podporou tohoto zákona priamo, alebo nepriamo podporená aj celá kontroverzná programová skladba navrhovateľov. V tomto prípade by sme však museli prejaviť znepokojenie nad každým návrhom a skúmať jeho úprimnosť a širší dosah.

Sme presvedčení, že si asi všetci uvedomujem iracionalitu takéhoto myšlienkového postupu. Ako kresťania musíme povedať s apoštolom Pavlom, že pohnutia srdcia nech skúma Boh.

My ľudia, či už liberáli z hľadiska rešpektu k samotnej rovnosti osôb; aby jedna osoba nemohla rozhodovať o druhej osobe aj keď nenarodenej. A my kresťania z hľadiska posvätnosti hodnoty života bez ktorej žiadne iné hodnoty nemajú reálnu dôležitosť a zmysel, o čom sme sa presvedčili empiricky pri táboroch smrti nacistického režimu.

Osobitne na katolíkov v Národnej rade sa obraciame so slovami nám tak blízkeho poľského pápeža. Dávame Vám do pozornosti jeho slová v encyklike „Evangelium Vitae“, podľa ktorých katolík nemôže v prípade takéhoto hlasovania váhať a musí podporiť toto reštriktívne znenie zákona.

Preto sa obraciame na Vás poslancov Národnej rady, my bývalí poslanci, ktorí dnes už nevieme ovplyvniť inak ako morálnym apelom osud tohto zákona. Na všetkých Vás, ktorí uznávate hodnoty života z dôvodu jeho posvätnosti Božieho diela, alebo z iných dôvodov rešpektu k dokonalosti života, filozofie, alebo slobodomyseľného svetonázoru sa obraciame, aby ste podporili tento návrh zákona.

S hlbokým rešpektom pred Vašim rozhodnutím a legitimitou zastupiteľskej demokracie.

Ján Hudacký a Martin Fronc, za Inštitút kresťansko sociálnej politiky.

Liberálne médiá bijú na poplach

K listu bývalých členov KDH sa vyjadril aj Ján Čargonurský. “Vrátil som sa zo Zamaguria a v médiách práve prepukla ďalšia kultúrna vojna o hlasovanie v Národnej rade (alebo nehlasovanie) za návrh zákona o obmedzenie podrobenia sa potratu, ktorý predložila strana Mariána Kotlebu. Liberálne médiá typu SME bijú do ešte celkom neodpísaných kresťanov, ktorí sa vyjadrili, že poslanci hlásiaci sa ku kresťanstvu by mali hlasovať za zákon. Samozrejme by mali. Predsa hlasovanie za zákon neznamená, že sa stotožňujú s celým programom Kotlebovej strany, ale zákon podporujú,” uviedol na sociálnej sieti.

Rokovanie o zákone v parlamente podľa neho dáva možnosť vnášať do neho aj zmeny, “ale nie ho úplne vyprázdniť.” Dodáva, že diskusia o hlasovaní či nehlasovaní o zákone opäť ukazuje, že je čas odhodiť politickú korektnosť, ktorú vymysleli a ostatným vnútili liberáli a používajú ju na oslabovanie svojich protivníkov.

“Pripomeňme si, aký to bol mediálny pokrik pred dvomi rokmi, keď sa KDH dohodlo s Róbertom Ficom na prijatí ústavného zákona o manželstve ako zväzku muža a ženy, ale teraz je to jediná ústavná ochrana manželstva,” pripomenul Čarnogurský.

Otvorený list zdieľal aj súčasný člen KDH Jozef Mikloško.

https://www.hlavnespravy.sk/byvali-clenovia-kdh-navrhu-zakona-potratoch-katolik-nemoze-pripade-takehoto-hlasovania-vahat/1401166