Pápeži sa pri Bezákovi nepomýlili

Slovensko dlho riešilo otázku, či sa emeritnému arcibiskupovi udiala krivda, keď ho pápež odvolal. Jeho osoba u veľa veriacich spôsobila rebéliu proti Svätému Otcovi.
Boh pripustil v dejinách na veľa svätých ľuďoch krivdy zo strany cirkevnej hierarchie, aby preveril ich poslušnosť, vieru a pokoru. Skúšky sú preto, aby umožnili veriacim, stať sa svätými. Páter Pio si tým prešiel tiež. Kňaz si vymyslel, že ho videl natierať si stigmy na ruky. Pápež na základe tohto svedectva ho považoval za podvodníka, zakázal mu verejne pôsobiť a spovedať. Páter Pio nechodil po Taliansku po médiách a nevyplakával aká krivda sa mu stala. Nerozprával o cirkvi ako o mafii, ale modlil sa za ňu ako za nevestu Kristovu.

Páter Pio chápal, že trpieť spravodlivo za Ježiša je požehnaním kňaza, pretože Ježiš to povedal, že sa to bude diať. Svoje vystúpenia na Pohode mohol aj emeritný arcibiskup Bezák skôr využiť na to, aby v kontraste pocitu vlastnej krivdy pestoval v mladých ľuďoch lásku k cirkvi, pretože je svätá kvôli svojmu zakladateľovi a sviatostiam, ktoré vysluhuje. Práve tieto sviatosti by mal emeritný arcibiskup vedieť, že sú dané veriacému človeku, aby vedel tento svet opustiť v stave milosti. On namiesto toho prirovnával cirkev v médiach k mafii.

Pokračovať v čítaní „Pápeži sa pri Bezákovi nepomýlili“

Hanobenie štátneho znaku Slovenskej republiky? Kde je naša národná hrdosť? Slovenský hokej má nové dresy a logo

Slovenský hokej má nové dresy a logo. Pozrite sa, ako vyzerajú

Štátny znak Slovenskej republiky

Nové logo vychádza zo štátneho znaku, pričom modro-biele trojvršie je vytvorené zdvihnutými hokejkami.

Slovenský hokej je v období reštartu, čoho súčasťou je aj zmena vizuálov. Vyhlásil to šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút na tlačovej konferencii, na ktorej predstavili nové logo reprezentácie a zväzu a nové reprezentačné dresy.

Hokejový zväz predstavil nové logo a dresy reprezentácie
Nové dresy a oblečenie slovenských hokejistov
Nové dresy a oblečenie slovenských hokejistov Nové dresy a oblečenie slovenských hokejistov Nové logo a dres SZĽH, Marián Hossa
Pokračovať v čítaní „Hanobenie štátneho znaku Slovenskej republiky? Kde je naša národná hrdosť? Slovenský hokej má nové dresy a logo“

Posolstvá Neba Kadarkút. Duch Svätý: Odpustky

Moje drahé deti!

V dnešnom svete je význam odpustkov v očiach ľudí, vzdialených od Boha a viery, spájaný s jarmočnými šiatrami, kolotočmi, hodovaním, konzumáciou slávnostných jedál a dávaním si vzájomných darčekov. Pritom ale vôbec netušia, že odpustky sa nespájajú len s oslavami sviatku nejakého patróna miestneho kostola, ale sú aj veľkým duchovným darom pre veriacich.

Význam odpustkov spočíva v odpustení podlžností, ktoré zostali už po vyspovedaných a odpustených hriechoch. Odpustkami sa nazývajú preto, lebo človek sa cez ne môže oslobodiť od trestov, ktoré by inak na neho ešte čakali.

Pokračovať v čítaní „Posolstvá Neba Kadarkút. Duch Svätý: Odpustky“

Katechéza pápeža Františka o svätení nedele

Katechéza pápeža o 3. prikázaní: Ozajstný oddych je radostná vďačnosť
Vatikán 5. septembra (RV) Pri generálnej audiencii v stredu 5. septembra pápež František pokračoval v katechézach venovaných Desatoru. Tentoraz sa zameral na tretie prikázanie o svätení nedele a poukázal na pravý význam oddychu.

Za slnečného počasia sa stretnutie s veriacimi konalo na Námestí sv. Petra. Medzi pútnikmi, ktorí prišli na pravidelné stretnutie so Svätým Otcom bola aj slovenská skupina z Galanty.

Pokračovať v čítaní „Katechéza pápeža Františka o svätení nedele“

Haagske popravisko Srbov priznalo zaujatosť svojich sudcov v kauze Ratka Mladića

Traja sudcovia odvolacieho senátu haagskeho tribunálu, Theodor Meron (USA) , Carmel Agius (Malta) a Li Daqun (Čína) boli vyradení zo senátu, ktorý bude posudzovať odvolanie hrdinu srbského národa Ratka Mladića voči rozsudku, ktorým ho odsúdili na doživotie.

 Na snímke Ratko Mladić

V dokumente, ktorý podpísal sudca Jean-Claude Antonetti (Francúzsko) sa konštatuje, že sudcovia sú vylúčení z odvolacieho procesu v súvislosti s „dojmom o ich zaujatosti“. V podstate to znamená, že boli uznané argumenty Mladićovej obhajoby. Obnovený odvolací senát majú tvoriť Emparani Mami Rudyard Radjonson, Prisca Matimba Nyambe a Geberdao Gustave Kam, a tiež Seymor Panton a Elisabeth Ibandová-Nazamiová.


MLADIĆ BOJOVAL PROTI KALIFÁTU V EURÓPE UŽ PRED ŠTVRŤSTOROČÍM

Legendárny srbský generálplukovník a bojovník za slobodu srbského národa i za slobodu Európy od kalifátsko-natovskej okupácie Ratko Mladić je už sedem rokov za živa pochovaný v cele haagskeho popraviska pre Srbov. V období boja proti bosnianskemu kalifátu a jeho západným kurátorom bol Mladič veliteľ Armády Republiky srbskej.

Pokračovať v čítaní „Haagske popravisko Srbov priznalo zaujatosť svojich sudcov v kauze Ratka Mladića“

Za Anku vs Me too. Tí istí “me too” podporcovia teraz kopú do blahoslavenej Anny Kolesárovej

Aj ja som bola pri hrobe blahoslavenej Anny Kolesárovej. Jej meno sa konečne stalo široko známe aj medzi neveriacimi. Nechápu, prečo si radšej zvolila smrť ako zneuctenie.

Z článkov, v ktorých sa niektorí katolíci snažili vysvetliť jej konanie, mi však príde, že ani oni sami nerozumejú podstate jej mučeníctva. Tvrdia totiž, že ona by nemala hriech, ak by poslúchla pod hrozbou namierenej hlavne a vyzliekla sa. Takže nehriech alebo smrť? A ona si vybrala radšej smrť?
Vždy som chápala, že mučeníctvo je odmena za vernosť Bohu v malom. Až jedného dňa sa osoba ocitne v situácii, keď má svedomie na výber hriech alebo smrť. Vtedy si zachovať vernosť dobre sformovanému svedomiu a odmietnuť hriech či spoluprácu na ňom je mučeníctvo. Nie každá znásilnená žena sa dostane do takej situácie. Sú mnohé, ktoré odmietli kolaborovať, bránili sa, snažili sa utiecť a i napriek tomu boli premožené a zároveň nezabité. Sú žijúcimi mučeníčkami. Ak by pod nátlakom kolaborovali, stále majú hriech, hoci menšiu zodpovednosť.

Pokračovať v čítaní „Za Anku vs Me too. Tí istí “me too” podporcovia teraz kopú do blahoslavenej Anny Kolesárovej“