F. Vnuk: Jednota Cirkvi a nemeniteľnosť jej učenia

V roku 1989 známy a kontroverzný švajčiarsko-nemecký teológ Hans Küng bol spoluautorom knihy Paradigm Change in Theology.

V  nej vystúpil s tézou, že v dejinách Cirkvi sa vyskytli obdobia, kedy došlo k radikálnemu teologickému prelomu v magistériu a v teologických postojoch Cirkvi.

Argumentuje, že podobne ako vo vedeckých disciplínach, tak aj v dejinách Cirkvi, určitý krok alebo udalosť zmenili smerovanie a ďalší vývoj náhľadov na svet okolo nás. Takýmto prelomovým bodom vo vede bolo napríklad zistenie, že zem nie je stredom vesmíru, v dôsledku čoho ptolemajovská geocentrická predstava musela ustúpiť pred novým kopernikovským heliocentrickým modelom.

Pokračovať v čítaní „F. Vnuk: Jednota Cirkvi a nemeniteľnosť jej učenia“

Emeritný pápež Benedikt sa vyjadril, že sa pripravuje na smrť. Aj po piatich rokoch Benediktova rezignácia stále šokuje

Pápežom sa stal v apríli 2005, po smrti Jána Pavla II. Svojho pontifikátu sa však dobrovoľne vzdal vo februári 2013, čo zdôvodnil tým, že v dôsledku pokročilého veku už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie úradu.

Emeritný pápež Benedikt XVI., ktorý oslávi v apríli 91 rokov, povedal v stredu v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera, že pomaly dožíva a pripravuje sa na smrť.

„Dojalo ma, že tak mnoho čitateľov vašich novín chce vedieť, ako trávim túto poslednú etapu svojho života,“ uviedol Benedikt.
„Jediná vec, ktorú ohľadom toho môžem povedať je, že, ako sa mi pomaly vytrácajú fyzické sily, vydávam sa na vnútornú púť domov,“ pokračoval ďalej niekdajší pápež.
„Je pre mňa veľkým milosrdenstvom byť obklopený na tomto poslednom úseku (života), ktorý je niekedy trochu namáhavý, toľkou láskou a dobrom, aké som si nikdy ani len nepredstavoval,“ dodal.

Pokračovať v čítaní „Emeritný pápež Benedikt sa vyjadril, že sa pripravuje na smrť. Aj po piatich rokoch Benediktova rezignácia stále šokuje“

Posuňme sa od čiastočnej k úplnej Pravde

Poznáte ten vtip „Stretne sa Kresťan, Žid a Moslim…“ vlastne to nie je vtip, ale názov diskusie, ktorú v utorok 23.1.2018 v bratislavskom Pálffyho paláci zorganizovalo Fórum náboženstiev sveta.

Cieľom podujatia bolo búrať mýty o troch hlavných monoteistických náboženstvách. Aké mýty majú organizátori na mysli? Nie všetci moslimovia sú teroristi? Samozrejme, že nie sú všetci teroristi; ale položme si otázku: Ako sa šíril islam už na počiatku od čias Mohameda, v priebehu celých stáročí až po dnes? Mečom a násilím; to je historická pravda.

Čo hovorí jeden z mnohých svätcov k šíreniu islamu Sv. Don Bosco (+1888), kňaz vychovávateľ a zakladateľ saleziánov: „Mohamed šíril svoje náboženstvo nie prostredníctvom zázrakov či presvedčivých slov, ale prostredníctvom zbraní. Toto náboženstvo, ktoré presadzuje všelijaké nemorálne veci, Mohamedovi umožnilo, aby sa v krátkom čase stal vodcom hordy lupičov. S nimi prepadal krajiny na východe a podroboval si ľudí.

Pokračovať v čítaní „Posuňme sa od čiastočnej k úplnej Pravde“

Nadčasová odpoveď kardinála J. CH. Korca na blasfémiu M. Havrana šíriacu sa médiami

List otca biskupa J. Ch. Korca československej televízii k relácii „Kríž v osídlach moci“

Bratislavská televízia vysielala od 6. do 13. marca 1989 päťdielny seriál „Kríž v osídlach moci“ zakončený 14. marca besedou „O klerikalizme a klerofašizme na Slovensku“.

Seriál bol odvysielaný k 50. Výročiu vyhlásenia Slovenského štátu, a to podľa slov účastníkov besedy, hlavne pre mladú generáciu, aby bola informovaná o udalostiach spred pol storočia, ktorých účinky sa dnes vraj prejavujú medzi veriacimi a v Církvi na Slovensku v tzv. laickom apoštoláte a v nelegálních cirkevných štruktúrach. V záhlaví seriálu boli uvedené mená O. Dányi, J. Čelko, V. Hudečková, O. Vyhlídal, V. Nedbal a další.

Pokračovať v čítaní „Nadčasová odpoveď kardinála J. CH. Korca na blasfémiu M. Havrana šíriacu sa médiami“

Európska únia je pre nás nevýhodná: Sme čistými platcami. Zo Slovenska odchádzajú na západ každoročne miliardy eur, tvrdí významný ekonóm Piketty

Významný francúzsky ekonóm Thomas Piketty tvrdí, že krajiny Východnej Európy sú v rámci Európskej únie čistými platcami. Eurofondy sú len omrvinky, aby “zakryli ľuďom oči “. V skutočnosti totiž západné spoločnosti “vyciciavajú” zo Slovenska približne 2 – krát viac peňazí, než Slovensko dostáva formou eurofondov.

 Mnohí ľudia , zrejme ovplyvnení probruselskou propagandou si myslia, západné krajiny prijali Slovensko a iné východoeurópske krajiny do Európskej únie kvôli svojej dobrosrdečnosti s cieľom pomôcť nám a zvýšiť životnú úroveň. Opak je však pravdou.

Hlavní hráči Nemecko a Francúzsko totiž vypočítavo získali východné trhy pre svoje korporácie, ktoré si teraz z krajín ako Slovensko odvádzajú miliardové zisky. Európska únia preto ako almužnu rozdáva východoeurópskym krajinám eurofondy, ktoré sú však len omrvinky v porovnaní s tým čo z týchto krajín odchádza do západnej Európy.

Tento fenomén popísal významný francúzsky ekonóm Thomas Piketty: “Priepasť medzi východom a západom Európy sa nezmenšuje. Naopak ju prehlbuje rastúci odliv prostriedkov z východu a stenčujúci sa prúd európskych dotácií zo západu.”

Pokračovať v čítaní „Európska únia je pre nás nevýhodná: Sme čistými platcami. Zo Slovenska odchádzajú na západ každoročne miliardy eur, tvrdí významný ekonóm Piketty“

Sťažnosť voči pokračujúcej nehumánnej reklamnej kampani Body the Exhibition zrejme skončila na komunistickej „lampárni“ RPR. Iba tam si môže jednoduchý občan v „demokratickej“ Slovenskej republike sťažovať

Rada pre reklamu ako „LAMPÁREŇ“

Ako sme informovali čitateľov nášho webu AZN, tak dňa 10. 11. 2017 som poslal elektronickú sťažnosť na Úrad vlády SR, Genrálnu prokuratúru SR, starostovi mestskej časti Petržalka, kancelárii primátora hl. mesta SR Bratislavy, ale aj priamo na Radu pre reklamu emailom, ale aj prostredníctvom elektronického formulára na stránke RPR.

Body the exhibition na električke č. 2 dňa 16. 1. 2018

 Ani na základe ubezpečenia z Úradu Vlády SR („Na základe e-mailovej komunikácie s RPR, ktorej arbitrážna komisia vydala v danej veci arbitrážny nález, SK ÚV SR zistila, že Vaše podanie zo dňa 10. 11. 2017 bolo už RPR doručené a tá v jeho predmete koná s tým, že o jej ďaľšom postupe budete informovaný. V danej veci je preto potrebné vyčkať na vybavenie podania týmto orgánom, ktorému bolo zaslané a ktorý je k tomuto konaniu vecne príslušný. Nakoľko nie je zákonný dôvod, na základe ktorého by ÚV SR malo vo Vami uvedenej veci konať, berieme Vaše podanie zo dňa 10. 11. 2017 na vedomie a bez ďaľšieho konania v predmetnej veci ho odkladáme.“ List z ÚV SR TU:  IP – 282 Čulen – 1 oznámenie0001 (1)) ma RPR do dnešného dňa neinformovala o tom, či moju sťažnosť prejednala a s akým výsledkom. Nijaké stanovisko k predmetnej sťažnosti sa mi nepodarilo nájsť ani na stránke RPR TU:  http://www.rpr.sk/sk/novinky. Vyzerá to tak, že na základe princípu etickej samoregulácie, ktorou sa RPR riadi (princípom etickej samoregulácie sa napr. riadia aj opice v džugly), skončila moja sťažnosť niekde na „lampárni“. 

Pokračovať v čítaní „Sťažnosť voči pokračujúcej nehumánnej reklamnej kampani Body the Exhibition zrejme skončila na komunistickej „lampárni“ RPR. Iba tam si môže jednoduchý občan v „demokratickej“ Slovenskej republike sťažovať“