Homília Mons. ThLic. Petra Šimka: Pri obrane života otca národa Andreja Hlinku obetoval Štefan Mikuš vlastný život

Pri obrane života otca národa Andreja Hlinku obetoval Štefan Mikuš vlastný život

S príležitosti stého výročia tragickej udalosti, ktorá sa odohrala pri príležitosti ustanovujúceho snemu Kresťanského roľníckeho združenia v 20-tych rokoch 20. storočia na Univerzitnom námestí v Trnave sa uskutočnilo v Doľanoch dňa 5. 6. 2021 slávnostné odhalenie repliky sochy Štefana Mikuša. Prinášame vám homíliu GENERÁLNEHO VIKÁRA A RIADITEĽA ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU v Trnave Mons. ThLic. Petra Šimka, historikov Martina Lacka a Prof. Emílie Hrabovec.

Udalosť sa odohrala 28. marca 1921 na nádvorí Albertinum. Akcie sa zúčastnil medzi inými aj otec slovenského národa Mons. Andrej Hlinka. Do snemovania sa votrela nepozvaná, bojovo naladená skupinka trnavských sociálnych demokratov. Tí v priebehu jednania snemu vyvolali roztržku a po slovných útokoch a výkrikoch aj fyzicky, drevenými polenami zaútočili na rečnícku tribúnu s jediným cieľom zabrániť za akúkoľvek cenu vystúpeniu Andreja Hlinku.

V momente, keď bolo jasné, čo sa chystá urobiť spomínaná skupinka, do cesty sa jej pohotovo postavil aj jeden z prítomných účastníkov snemu a zároveň osobný priateľ Andreja Hlinku, roľník Štefan Mikuš, aby ho vlastným telom ochránil a zabránil tak jeho fyzickému ublíženiu. Pri tejto obrane utrpel fraktúru lebky a o niekoľko dní 3. apríla 1921 na následky ťažkého poranenia skonal.

Správanie roľníka Štefana Mikuša nemožno hodnotiť inak ako slovami hrdinský čin. Na obranu zdravia a života blížneho neváhal nastaviť vlastné telo. Vo Svätom písme čítame, že nikto nie je hoden väčšej lásky ako ten, kto položí život za svojho blížneho.

Tento jeho udatný počin ocenilo po viac ako 20-tich rokoch tejto tragickej udalosti v čase 1. Slovenskej republiky mesto Trnava odhalením sochy „Sedliak Štefan Mikuš“ na znak úcty k jeho obeti na území svojho mesta.

Žiaľ, tento pamätník inštalovaný v roku 1944 ako spomienka na hrdinský čin Štefana Mikuša na Univerzitnom námestí v Trnave neušiel krátko po skončení 2. svetovej vojny pozornosti iným socialistom a „bojovníkom“, príslušníkom prokomunistického Zväzu slovenských partizánov, ktorý tento pamätník v októbri 1945 svojvoľne strhli a zničili.

Skoro 80 rokov muselo uplynúť, aby sa na základe dobových záznamov roľníkovi Štefanovi Mikušovi pri výročí storočnice jeho hrdinského činu opätovne odhalila, ale už len replika pôvodného pamätníka. Pochopiteľne presne na deň stého výročia tejto tragickej udalosti a výlučne len pričinením jeho blízkym príbuzným Jozefom Mikušom st. Veľká škoda, že sa v Trnave pre tohto hrdinu opätovne nenašlo miesto. Moje sklamanie je o to väčšie, že mesto Trnava tento nezištný hrdinský čin už raz ocenilo. Dnešní čelní predstavitelia Trnavy nie sú pravdepodobne schopní dôslednej apolitickej reflexie, ktorá by im pomohla naprávať chyby a omyly svojich predchodcov.

Replika tohto dobového pamätníka bude preto dočasne inštalovaná a odhalená na súkromnom pozemku pred rodinnou firmou „JM vinárstvo Doľany“ pána Jozefa Mikuša v Doľanoch, okres Pezinok.

Jozef Mikuš st.

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen