František otvorene o možnej abdikácii: „Pápeža možno vymeniť, to nie je problém“

Pápež ukončil „kajúcnu púť“, v ktorej sa ospravedlňoval za údajné previnenia Cirkvi voči Indiánom, ktoré sa však nikdy nepreukázali a odletel späť do Ríma.

V lietadle poskytol rozhovor, v ktorom sa vyjadril k fámam o svojej abdikácii. Odpoveď sa ukázala byť iná ako predtým…

Počas tlačovej konferencie na palube lietadla pápež odpovedal na otázky o tom, ako by jeho zdravotný stav mohol ovplyvniť ďalšie plány púte. Nevylúčil ani možnosť odstúpenia z funkcie, pričom povedal, že… „to nie je problém“. Zároveň zdôraznil, že je ochotný naďalej „slúžiť“ Cirkvi. František tentoraz priznal, že zvažuje abdikáciu, čo je v rozpore s jeho predchádzajúcim vyhlásením pre španielsky rozhlas, v ktorom poprel mediálne fámy o plánovanom „odchode do dôchodku“.

V odpovedi na početné otázky novinárov o možnosti rezignácie pápež František prirovnal túto možnosť k „otvoreným dverám“, ale uviedol, že o nej zatiaľ neuvažoval. Ako dodal, počas svojej cesty do Kanady o takejto možnosti neuvažoval, hoci berie do úvahy, že možno bude potrebné zmeniť štýl svojich apoštolských návštev, ktoré sú príliš dlhé.

„Nemyslím si, že by som dokázal udržať také tempo cestovania ako predtým. Myslím si, že v mojom veku a s týmito obmedzeniami sa musím trochu šetriť, aby som mohol slúžiť Cirkvi, alebo naopak, uvažovať o tom, že sa odsuniem na vedľajšiu koľaj. Ak mám byť úprimný, nie je to katastrofa. Pápeža možno vymeniť, to nie je problém,“ povedal. Pápež priznal, že sa po operácii kolena necíti dobre, najmä po následkoch celkovej anestézie, ale ubezpečil: „Budem sa snažiť naďalej cestovať, byť blízko ľuďom, pretože verím, že blízkosť je spôsob služby. Viac však povedať nemôžem. Uvidíme.“

František tiež poprel, že by uvažoval o púti do Mexika. Namiesto toho spomenul plány ďalších návštev vrátane netrpezlivo očakávanej cesty na Ukrajinu. „Povedal som, že by som chcel ísť na Ukrajinu. Uvidíme, ako sa budem cítiť, keď sa vrátim,“ poznamenal.

Pápež pokračoval v odpovediach na otázky o možnosti svojej rezignácie a zdôraznil, že jeho služba a povolanie sú neustálym hľadaním Božej vôle. „Jezuita hľadá. Nie vždy sa mu to darí, ale snaží sa plniť Pánovu vôľu. A jezuitský pápež to musí urobiť tiež. Keď Pán hovorí, ak vám povie, aby ste pokračovali, pokračujte. Ak vám Pán povie, aby ste ustúpili, ustúpte,“ povedal. Vysvetlil tiež, že je neopodstatnené pýtať sa, či sa cíti byť viac pápežom alebo jezuitom, pretože, ako povedal, svoju pápežskú službu vykonáva so svojou jezuitskou spiritualitou, rovnako ako jeho predchodcovia, ktorí tento úrad zastávali v súlade so spiritualitou, ktorá im bola blízka.

„Cítim sa ako Pánov služobník s jezuitským habitom, pretože nič také ako pápežská spiritualita neexistuje. Každý pápež nesie svoju vlastnú spiritualitu. Spomeňte si na svätého Jána Pavla II. a jeho krásnu mariánsku spiritualitu. Mal ju aj predtým a mal ju aj ako pápež. Spomeňte si na mnohých pápežov, ktorí niesli svoju vlastnú spiritualitu. Pápežstvo nie je duchovnosť, je to práca, je to funkcia, je to služba. Robím to s vlastnou spiritualitou, s vlastnými milosťami, s vlastnou vernosťou, s vlastnými hriechmi. Neexistuje pápežská spiritualita, preto neexistuje protiklad medzi jezuitskou spiritualitou a pápežskou spiritualitou, pretože tá neexistuje,“ vysvetlil.

MH

Foto zdroj: Internet

https://www.christianitas.sk/frantisek-otvorene-o-moznej-abdikacii-papeza-mozno-vymenit-to-nie-je-problem/

0
0

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen