Zhromaždenie ospevovateľov LGBT pod dohľadom Jamesa Martina, SJ. Katolíci protestujú… pápež chváli

Disidentský jezuita James Martin, SJ pod záštitou svojej novej organizácie Outreach zorganizoval konferenciu, na ktorej početní stúpenci ideológie LGBT presadzovali jej požiadavky.

Boli tam duchovní, dokonca aj biskup. Táto udalosť vyvolala modlitebný protest veriacich katolíkov, zatiaľ čo pápež František… adresoval otcovi Martinovi srdečný list.

Medzi rečníkmi a účastníkmi, ako sám P. Martin uviedol vo svojom liste Františkovi, boli „teológovia a spisovatelia, stredoškolskí učitelia a univerzitní profesori, pastori a laickí vedúci farností, matky a otcovia, homosexuáli, heterosexuáli, bisexuáli, lesbičky a transrodové osoby“.

„Všetci patria do tej istej Cirkvi,“ dodal jezuitský LGBT aktivista. Podujatie zorganizovala organizácia Outreach, ktorú založil P. James Martin, SJ, ako zdroj informácií pre LGBTQ katolíkov.

Prvý deň mal príhovor biskup John Stowe z Lexingtonu v Kentucky, druhý deň „poctil“ svojou prítomnosťou p. Bryan Massingale, deklarovaný homosexuál a prednášajúci na Fordhamskej univerzite. Slová podpory poslal aj arcibiskup New Yorku, kardinál Timothy M. Dolan. Medzi rečníkmi bola aj radikálna aktivistka „transgender“ ideológie, ktorá sa predstavila ako Colt St. Amand – „transgender-queer muž s dvoma dušami“ a vo svojej práci psychologičky podporuje paramedicínske experimenty zmeny pohlavia u detí.

Extrémistická agenda propagácie sexuálnych a rodových porúch zo strany duchovných a ľudí, ktorí sa vydávajú za katolíkov, sa stretla s reakciou veriacich katolíkov v USA. Študentská akcia TFP zorganizovala protestnú modlitbu a petíciu, v ktorej viac ako 20 000 ľudí vyjadrilo svoj nesúhlas s konferenciou a činmi P. Jamesa Martina.

„Martinova verejná vzbura proti katolíckej morálnej náuke vyvoláva pohoršenie, najmä medzi veriacimi katolíckymi študentmi. Okrem toho sa konferencie zúčastňuje viacero disidentov, ktorí majú spoločný cieľ: normalizáciu hriechov proti prirodzenosti v Svätej katolíckej Cirkvi,“ – čítame v texte petície.

Po skončení podujatia poslal P. Martin pápežovi Františkovi list, ako oznámil samotný jezuita-disident, v ktorom „opisuje, čo sa na konferencii dialo, najmä panelové diskusie medzi ľuďmi s rôznymi názormi“. Krátko nato jezuita na Twitteri zverejnil sken odpovede, ktorú dostal od úradujúceho pápeža, ktorý opäť pochválil jeho aktivitu v prospech homosexuálno-genderovej ideológie.

„Drahý brat“ – oslovil P. Martina, poďakoval mu za jeho list a zablahoželal mu k zorganizovaniu konferencie. Pápež poukázal na dôležitosť „stretnutia tvárou v tvár“ po „pandémii“ koronavírusu a potom výslovne vyjadril svoju podporu podvratným aktivitám organizácií „LGBT katolíkov“.

„Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v práci na kultúre stretnutia, ktorá skracuje vzdialenosti a obohacuje nás rozdielmi, tak ako to robil Ježiš, ktorý sa priblížil ku každému,“ napísal František. „Uisťujem vás o svojich modlitbách. Neprestávajte sa za mňa modliť. Nech vás Ježiš požehná a Panna Mária nech nad vami bdie,“ dodal.

Nie je to prvýkrát, čo súčasný rímsky biskup podporil organizácie propagujúce ideológiu LGBT. Podobné listy dostal nielen P. James Martin, ale aj zástupcovia New Ways Ministry, „pastoračnej služby“, ktorej poslaním je potvrdzovať homosexuálne a „transrodové“ osoby v ich poruchách a hriechoch.

MH

https://www.christianitas.sk/zhromazdenie-ospevovatelov-lgbt-pod-dohladom-jamesa-martina-sj-katolici-protestuju-papez-chvali/

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen