Pápež František povedie záver rozlúčky so zosnulým kardinálom Tomkom. Pozostatky kard. Tomka vystavia v Bratislave a v Košiciach (informácie o pohrebe)

Vatikán 9. augusta (RV) Svätý Otec sa osobne zúčastní na poslednej rozlúčke so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom, ktorá bude vo Vatikáne vo štvrtok 11. augusta o 11:00 hodine.

Zádušnú svätú omšu bude viesť kardinál Giovanni Battista Re, záverečný rozlúčkový obrad vykoná osobne pápež František.

Ako dnes informoval hlavný pápežský ceremoniár Mons. Diego Ravelli prostredníctvom Tlačového strediska Svätej stolice, pohrebnú svätú omšu o 11:00 pri Oltári katedry v zadnej lodi Baziliky sv. Petra bude celebrovať dekan Kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battista Re spolu s kardinálmi, arcibiskupmi a biskupmi.

Na záver eucharistického slávenia bude Svätý Otec František predsedať obradu posledného odporúčania (Ultima Commendatio) a rozlúčky (Valedictio).

Na slávnosti sa zúčastnia aj slovenskí biskupi. Podľa informácie veľvyslanca SR pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho príde slovenský biskupský zbor do Ríma vládnym špeciálom, ktorý následne prepraví telesné pozostatky zosnulého kardinála Jozefa Tomka do jeho rodnej vlasti.

Vo Vatikáne bude pohreb emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizácu národov a emeritného predsedu Pápežského výboru pre eucharistické kongresy prebiehať podľa zvyklostí pri pohreboch člnov kardinálskeho zboru. Svätej omši pri Oltári katedry v zadnej lodi chrámu zvyčajne predsedá dekan kardinálskeho zboru. Slávi sa v latinčine a taliančine s liturgickými rúchami tmavočervenej farby.

Pápež oblečený v pluviáli, liturgickom plášti, osobne prednáša záverečné modlitby nad rakvou položenou na dlažbe resp. na rozprestretom koberci.

Kardinál Giovanni Battista Re, ktorý bude pri omši celebrantom z titulu svojej funkcie, bol spojený s kardinálom Jozefom Tomkom aj dlhoročným priateľstvom. Za pontifikátu sv. Jána Pavla II., keď bol kardinál Tomko na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov, bol kardinál Re prefektom Kongregácie pre biskupov. Aj v neskoršom období býval prominentným hosťom pri oslavách jubileí slovenského kardinála na pôde Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda a dnešného Pápežského slovenského kolégia.

Podľa harmonogramu zverejneného Tlačovou kanceláriou Konferencie biskupov Slovenska sa niekoľkodňová rozlúčka Slovenska so svojím veľkým rodákom začne v piatok a sobotu v bratislavskej Katedrále sv. Martina a bude pokračovať v nedeľu a pondelok v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kde sa uzavrie v utorok 16. augusta svätou omšou s pohrebnými obradmi, so začiatkom o 11:00 hodine. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

( TK KBS, RV jb; ml )
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220809050

Pozostatky kard. Tomka vystavia v Bratislave a v Košiciach (informácie o pohrebe)

Bratislava 9. augusta (TK KBS) Cirkev na Slovensku a vo svete sa lúči so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom, emeritným prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý zomrel v pondelok vo veku 98 rokov v Ríme. Jeho telesné pozostatky vystavia pred pohrebom v Bratislave a v Košiciach. Prinášame základné informácie o rozlúčkach v Ríme a na Slovensku.

RÍM

Štvrtok 11. augusta 2022:
– 11:00 Posledná rozlúčka vo Vatikáne
Vatikán, Bazilika sv. Petra, Oltár katedry

Priamy prenos v TV LUX a v Rádiu LUMEN

Keďže bolo želaním kardinála Jozefa Tomka, aby miesto posledného odpočinku mal v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, bude vo štvrtok prevezený na Slovensko.

BRATISLAVA / KOŠICE

Piatok a Sobota 12. a 13. augusta 2022:
– 9:00 – 12:00 Verejné uctenie pozostatkov kardinála Jozefa Tomka v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Priamy prenos na Facebooku Bratislavskej arcidiecézy

Vystavenie telesných pozostatkov bude aj v piatok a aj v sobotu uzatvorené slávením svätej omše za kardinála Tomka so začiatkom o 12:00.

„Vyjadrime našu vďačnosť Pánovi za dar života pána kardinála Jozefa Tomka našimi modlitbami a prosme pre neho o večné šťastie v nebeskom domove aj obetovaním našej osobnej účasti na svätej omši a na svätom prijímaní,“ pozýva bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

Nedeľa 14. augusta 2022:
– 16:00 – 21:00 Verejné uctenie ostatkov kardinála Tomka v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach

Pondelok 15. augusta 2022:
– 9:00 – 12:00 Verejné uctenie ostatkov kardinála Tomka v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach

V pondelok popoludní bude prenesený do Kaplnky sv. Michala.

Utorok 16. augusta 2022:
– 11:00 Pohrebné obrady v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
Hlavným celebrantom bude emeritný arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Priamy prenos v TV LUX a v Rádiu LUMEN

Poznámka: Inštrukcie pre médiá prinesieme neskôr.
( TK KBS, ml; ml )

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220809039

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen