Extrémizmus evanjelia Ježiša Krista alebo prispôsobovanie sa tomuto svetu?

Bol som nedávno na veľkom stretnutí svetových náboženstiev. Prišiel tam ortodoxný aj liberálny rabín, imám, katolícki i evanjelickí kňazi.

 Vyskytlo sa tam veľmi veľa dobrých myšlienok, postrehov, ba aj vtipov. Len v tej atmosfére som stále cítil určité napätie.

Ide totiž o to, že pri všetkej ústretovosti a prispôsobivosti je v kresťanstve jedno zvláštne
pravidlo, ktoré sa inde nevyskytuje a ktoré ho robí nekompromisným. Pojem blížny totiž aj v židovstve a tobôž v islame značí spoluveriaci a to je fakt, hoci krásne príklady odpustenia iným sa iste vyskytli aj u týchto nám príbuzných vyznaní. Besedoval som potom s rabínom a spomenul som mu našu hlavnú zásadu, že máme milovať svojich nepriateľov, dobre robiť
tým, čo nás nenávidia a modliť sa za tých, čo nás prenasledujú.

Potvrdil mi, že u nich sa takéto nereálne a vlastne extrémistické názory nehlásajú a v islame už vôbec nie.

Mnohí, aj vysokí predstavitelia kresťanstva totiž nielen nechápu, ale doslova popierajú originalitu, smelosť a nenahraditeľnosť učenia Ježiša Krista. Milí moji, Cirkev nie je žiadna charitatívna organizácia na racionálnom základe, je to tajomné telo Kristovo! Ak nielen nezdôrazňujeme, ale doslova zapierame pojmy ako posvätnosť, hriech, Božia milosť a pritom spochybňujeme snahy o dokonalé, čisté a bezchybné ideály, ktoré sú možné aj v reáli, tak
zapierame nášho Pána Ježiša Krista.

Negujeme tak dôležitosť, jedinečnosť a nevyhnutnosť jeho obety a jej nenahraditeľnosti pre budúcnosť nielen nás jednotlivcov, ale aj pre osud celého sveta. Ak poprieme Krista, tvrdíme, že reálne a nebezpečné zlo vlastne ani neexistuje. Ono je ale tu a je až diabolsky extrémne, rafinované a ničivé. Jediné naše šťastie je v tom, že tí zlí ľudia sú väčšinou aj hlúpi, že ich zdanlivo nádherné myšlienky sú naivné a nedokázateľné a že nakoniec ten, kto druhým, niekedy možno aj neúmyselne, kope jamu, nakoniec sám do nej
padne.

Máme veľa dôvodov a skúseností veriť, že je to naozaj tak.
Spamätajme sa teda, kým nebude pre nás neskoro a Boh si z nejakých tých kameňov znovu nestvorí nové a pevné spoločenstvo, ktoré bude prinášať lepšie, chutnejšie a jednoznačnejšie ovocie plné milosti a pravdy.

Neprispôsobujte sa takémuto svetu a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje!

Vlado Gregor

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen